Loonadministratie Q1 – 2019

13.12.2018

1. Nieuwe loongrenzen 2019

De loonbedragen die in aanmerking genomen moeten worden voor de toepassing van enkele arbeidsvoorwaarden voor arbeiders en bedienden worden in 2019 opnieuw aangepast.

Deze loonbedragen zijn relevant voor de toetsing van de geldigheid van en/of de uitwerking van:

  • een niet-concurrentiebeding: in een niet-concurrentiebeding verbindt de werknemer zich ertoe om bij zijn vertrek uit de onderneming geen gelijkaardige activiteit uit te oefenen, zij het door zelf een onderneming uit te baten, zij het door in dienst te treden bij een concurrent.
  • een arbitragebeding: in een arbitragebeding verbinden de werknemer en de werkgever zich er vooraf toe om de geschillen die zouden voortvloeien uit de overeenkomst te onderwerpen aan arbitrage.
  • een scholingsbeding: in een scholingsbeding verbindt een werknemer, die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een opleiding mag volgen op kosten van de werkgever, zich ertoe om een deel van de opleidingskosten aan deze laatste terug te betalen, indien hij de onderneming verlaat voor het verstrijken van een overeengekomen periode.

Vanaf 1 januari 2019 zullen volgende bedragen van toepassing zijn op:

  • het niet-concurrentiebeding, met uitzondering van de handelsvertegenwoordigers : 69.639 EUR
  • het niet-concurrentiebeding van toepassing op de handelsvertegenwoordigers : 34.819 EUR
  • het scholingsbeding: 34.819 EUR
  • het arbitragebeding: 69.639 EUR

2. Sociale verkiezingen

De Nationale Arbeidsraad stelt voor dat de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020.

Bij de vorige verkiezingsedities gold steeds het kalenderjaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen als referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel die bepaalt of de werkgever al dan niet verplicht is om de sociale verkiezingen te organiseren.

De Nationale Arbeidsraad stelt echter officieel voor om de referentieperiode 1 kwartaal vooruit te schuiven. Concreet zou dit betekenen dat de referentieperiode zou lopen vanaf 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 en dus in feite al begonnen is (!).

3. Wijziging van twee vormen van tijdskrediet

Door de ministerraad werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het ‚Äėtijdskrediet eindeloopbaan‚Äô en het ‚Äėthematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding‚Äô wijzigt.

Voor de toegankelijkheid tot het tijdskrediet eindeloopbaan zal de leeftijdsgrens worden verhoogd naar 60 jaar (momenteel 55 jaar). Het thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep zal in termijn worden verlengd van 36 maanden naar 48 maanden.

Deze twee maatregelen zullen allicht op 1 januari 2019 in werking treden.

4. Thuiswerkalarm

De winter is in aankomst en kan voor behoorlijk wat verkeersellende zorgen. Om die reden zal het waarschuwingssysteem van het KMI vanaf code oranje worden ingeschakeld als thuiswerkalarm. Dit moet werkgevers en werknemers toelaten om op grote schaal beroep te doen op thuiswerk en zo de verkeersstroom te verminderen.

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft hiervoor een wettelijk kader voor occasioneel telewerk gecre√ęerd. Het laat de werknemers toe om incidenteel en op niet regelmatige basis omwille van persoonlijke redenen of overmacht van thuis uit te werken, mits voorafgaandelijke aanvraag en goedkeuring door de werkgever. De werkgever die weigert, moet dit schriftelijk motiveren.

Om te vermijden dat wanneer het thuiswerkalarm van kracht is, elke werknemer individueel de toestemming zou moeten vragen, heeft de werkgever ook de mogelijkheid om via collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement het kader vast te leggen waarbinnen de werknemers het occasioneel telewerk kunnen vragen. Hierin worden dan de modaliteiten en procedures opgenomen en kan dus worden opgenomen dat in het geval van thuiswerkalarm een stilzwijgende toestemming geldt voor werknemers om thuis te werken.

Uiteraard kunnen wij u bijstaan in de opmaak van deze documenten.

 

Publicatiedatum: 14 december 2018

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologie√ęn (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.