Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Achtergestelde leningen bieden meer ademruimte: de criteria

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor het gebruik van de 250 miljoen euro die de Vlaamse regering naar aanleiding van de coronacrisis had vrijgemaakt voor de lancering van achtergestelde leningen op 3 jaar.

Daarmee komt Vlaanderen tegemoet aan de vraag van vele bedrijven om een financiële buffer op middellange termijn te creëren. Zo moeten zij de tijd krijgen om omzet en cash flow opnieuw op peil te brengen.

Doelgroepen zijn beloftevolle innovatieve start-ups en scale-ups, maar ook intrinsiek gezonde kmo’s en zelfstandigen die nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. Het bedrijf dat de lening ontvangt, moet zich voor een bepaalde graad van tewerkstelling engageren, waarbij de overheid met name mikt op de activering van mensen in tijdelijke werkloosheid.

Concreet gaat het om een achtergestelde lening op 3 jaar tot maximum 800.000 euro met uitstel van betaling voor twee tot drie jaar. Die lening kan u combineren met de kredieten op 12 maanden toegekend door de bankensector met federale waarborg. Een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5% is verschuldigd door start- en scale-ups en 4,5% voor de andere kmo’s en zelfstandigen. Voor start- en scale-ups kunnen de hoofdsom en de uitstaande interesten bij een kapitaalronde of een exit omgezet worden in aandelen aan een korting van 25% op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit. De achtergestelde lening is niet cumuleerbaar met de hinderpremie of compensatiepremie: die moeten terugbetaald worden bij ontvangst van de lening.

Op die manier creëert Vlaanderen extra financiële ademruimte voor gezonde bedrijven die mikken op een snelle doorstart met maximale tewerkstelling. U kan de achtergestelde lening vanaf nu aanvragen via deze link.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021