Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Afhaalmaaltijden en btw tijdens corona: hoe zit het in elkaar?

Door de verplichte sluiting naar aanleiding van de coronamaatregelen zijn verscheidene horeca-uitbaters tijdelijk overgestapt op het leveren van afhaalmaaltijden. Dat doet enkele vraagtekens rijzen omtrent het toepasselijke btw-tarief en de btw-verplichtingen inzake de witte kassa. Afhaalmaaltijden en btw: wat zijn de spelregels?

Dienstprestatie of levering van goederen?

Op vlak van btw maakt men een belangrijk onderscheid tussen diensten enerzijds en de levering van goederen anderzijds. Als je in een restaurant gaat eten dan krijg je meer dan een loutere levering van voedsel. Vandaar dat men spreekt van een restaurantdienst. Maar als je de maaltijd niet ter plaatse kan of mag consumeren, dan verricht de horeca-uitbater in principe een loutere levering van goederen.  En dat heeft zo zijn gevolgen op vlak van btw.

Toepasselijk btw-tarief

In de horeca zijn er drie verschillende tarieven van toepassing, al naargelang het gaat om de consumptie van maaltijden ter plaatse dan wel om een loutere levering van afhaalmaaltijden.

afhaalmaaltijden en btw

Indien de horeca-uitbater overstapt op de loutere verkoop van afhaalmaaltijden vanwege de coronasluiting, dan geldt het btw-tarief van 6% op de verkoop van afhaalmaaltijden, alsook op de verkoop van niet-alcoholische dranken. Daarbij is het niet van belang of de klant zelf de maaltijden ophaalt, dan wel dat de horeca-uitbater ze bij de klant levert.

Het btw-tarief van 21% blijft van toepassing op de levering van alcoholische dranken.

Btw-verplichtingen inzake de witte kassa

De horeca-uitbater is gehouden tot het gebruik van een geregistreerd kassasysteem (GKS) indien de maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd de drempel van 25.000 EUR (exclusief btw) overschrijden. Voor het berekenen van de drempel houdt men enkel rekening met de omzet die onder het 12%-tarief valt, m.a.w. dranken en afhaalmaaltijden vallen daar niet onder.

Wie reeds een GKS heeft, mag zijn witte kassa niet tijdelijk uitschakelen omwille van het feit dat hij geen maaltijden ter plaatse mag serveren vanwege het coronavirus. De verkoop van afhaalmaaltijden en drank moeten blijvend geregistreerd worden in de witte kassa en er dient bijgevolg een GKS-ticket te worden uitgereikt.

De verplichting tot uitreiking van een kasticket van een geregistreerd kassasysteem eindigt pas op het tijdstip waarop de uitbater van de horecazaak waar maaltijden ter plaatse worden geconsumeerd, definitief overschakelt op het louter leveren van afhaalmaaltijden, zodanig dat er geen enkele consumptie ter plaatse meer plaatsvindt. Dan mag hij zijn witte kassa uitschakelen.

Wie geen GKS heeft, omdat hij de drempel van 25.000 EUR niet overschrijdt, moet voor de maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd en de bijhorende dranken een btw-bonnetje (het zgn. ‘leeuwenkopje’) uitreiken. Daarentegen moet hij voor de afhaalmaaltijden en de daarbij verkochte dranken in dat geval geen btw-bonnetje uitreiken, maar wel een dagontvangstenboek bijhouden waarin die verkopen worden geregistreerd.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021