Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Nieuwe audithervorming: wat verandert er?

Het Europees Parlement en de Raad namen op 16 april 2014 een nieuwe Auditrichtlijn 2014/56/EU en Verordening (EU) nr. 537/2014 aan. In het Belgisch recht werden beide geïmplementeerd in de “wet van 7 december 2016”. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Volgens de Europese Commissie moet deze audithervorming de kwaliteit van de audit verbeteren, belangenvermenging tegengaan, de transparantie verhogen en het vertrouwen van beleggers in de financiële informatie herstellen.

De aanpassingen beogen onder meer de onafhankelijkheid en objectiviteit en de interne organisatie van auditkantoren. De Auditrichtlijn voorziet eveneens in nieuwe bepalingen inzake verslaggeving en meer bepaald in de uitbreiding van het commissarisverslag.

Een greep uit de maatregelen:

 • Verplichte externe rotatie voor OOB’s (organisaties van openbaar belang):
  De maximumperiode van een auditmandaat bedraagt 10 jaar. Aangezien de Belgische wetgever beslist heeft de opdrachten met een looptijd van 3 jaar te behouden, kan een controleopdracht voor OOB’s 2 keer na elkaar worden vernieuwd zonder de door Europese verorderdening opgelegde maximumperiode van 10 jaar te overschrijden. Na het 3de mandaat (na 9 jaar) kan het mandaat van de aangestelde commissaris nog voor 3 nieuwe mandaten verlengd worden op voorwaarde dat de gecontroleerde entiteit een procedure van openbare aanbesteding organiseert. Een OOB kan dus maximaal 18 jaar door hetzelfde auditkantoor gecontroleerd worden. Een andere methode om de maximale auditperiode te verlengen is om een college van commissarissen te vormen. In dit geval wordt de maximale auditperiode op 24 jaar gebracht.
 • Verbod van en beperking op niet-controlediensten:
  De 7 bestaande verboden diensten werden aangescherpt, maar er kwamen ook 5 nieuwe bij in OOB’s. De 7 aangescherpte diensten zijn verboden voor de commissaris en elk lid van zijn netwerk, zowel in OOB’s als in niet-OOB’s.
 • Publiek toezicht op de bedrijfsrevisor:
  Het publiek toezicht op het beroep van de bedrijfsrevisor zal voortaan worden toegekend aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren.
  Het College zal niet alleen informatie kunnen halen uit de werkdossiers van de bedrijfsrevisor, maar ook bij derden, m.n. de gecontroleerde entiteit zelf of de gerechtsinstanties.
 • Controlestandaarden en verklaring:
  Het auditverslag is de essentie van de opdracht van de bedrijfsrevisor. De belangrijkste verandering is de bekendmaking van de belangrijkst geachte risico’s op afwijkingen van materieel belang in de controleverklaring.
 • Inrichting en bevoegdheden van het auditcomité:
  Het auditcomité krijgt een nieuw gezicht. De hervorming versterkt de rol van dit comité: toewijzing van bijkomende opdrachten, uitbreiding van de rol van het auditcomité bij de selectie van de commissaris en de controle van diens onafhankelijkheid.


Publicatiedatum: 3 april 2017

Gepubliceerd door Nathalie Bogaerts

Een andere vraag omtrent dit thema?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021