Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Binnenkort ruling over boekhoudregels mogelijk

Er komt een nieuw college bij in de Commissie voor Boekhoudkundige normen (CBN). Dit college zal zich richten op een rulingsysteem voor boekhoudregels. Een woordje uitleg.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) antwoordt nu vaak informeel op vragen van het bedrijfsleven, boekhouders, accountants, revisoren en zelfs de fiscus. De boekhoudkundige vragen met een algemene draagwijdte monden geregeld uit in de welbekende adviezen van de CBN.

Er is echter vaak geen ruimte om specifieke problemen op formele wijze aan te kaarten en te behandelen. Daarom voert een wet van 12.12.2016 een rulingsysteem voor boekhoudregels in, gelijkaardig aan het systeem voor fiscale zaken. Hiervoor wordt in de CBN een apart college opgericht.

Nadat nog een aantal aspecten zijn vastgelegd bij KB en het college is geïnstalleerd, kan de eerste ruling binnenkort worden aangevraagd.

INDIVIDUELE BESLISSING

Het college zal via een individuele beslissing formeel antwoorden op gelijk welke vragen over een bijzondere situatie of verrichting met betrekking tot de boekhoudregels. Het college stelt overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vast hoe de wet in hoofde van de aanvrager moet worden toegepast.
Er zijn slechts enkele uitzonderingen waarbij het college geen antwoord zal geven. Zoals bij een lopende gerechtelijke procedure over de betreffende regels of bepaalde fiscaalrechtelijke situaties.

PROCEDURE

De gemotiveerde schriftelijke aanvraag moet een volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting bevatten waarin de aanvrager zich bevindt. Er moet worden verwezen naar de wettelijke regels waarop het antwoord moet slaan. Het mag dus geen louter theoretische vraag zijn die enkel bij wijze van hypothese wordt overwogen. De situatie of verrichting mag ook nog geen uitwerking gehad hebben op het vlak van de jaarrekening.
De aanvraag moet worden ingediend door het bestuursorgaan van de onderneming. De bevoegdheid mag ook worden gedelegeerd aan een boekhouder, accountant, revisor, advocaat, … .

De CBN zal normaal binnen de twee maanden antwoorden op de vraag.

PUBLICATIE

De CBN zal de rulings op anonieme wijze publiceren op haar website www.cnc-cbn.be.


Publicatiedatum: 3 april 2017

Gepubliceerd door Jiri Convents

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021