Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Decembervoorschot 2020: eenmalige afschaffing btw

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de federale overheid opnieuw fiscale maatregelen doorgevoerd in het kader van btw, met de bedoeling bedrijven wat meer financiële ruimte te geven. Deze herstelmaatregelen hebben betrekking op het betalen van het decembervoorschot 2020.

In principe: decembervoorschot uiterlijk 24 december 2020

In principe zijn btw-plichtigen die periodieke btw-aangiften (maand of kwartaal) indienen, in december een decembervoorschot verschuldigd, en dat uiterlijk op 24 december 2020. Dat is het voorschot op de btw die verschuldigd is voor de maand december of het vierde kwartaal. Bij een laattijdige betaling van de voorschot, is de btw-plichtige gehouden tot nalatigheidsinteresten.

Decembervoorschot 2020 valt eenmalig weg

De regering heeft besloten om het decembervoorschot in het jaar 2020 eenmalig af te schaffen. Zowel maand- als kwartaalaangevers zijn niet verplicht het voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van de maand december of het vierde kwartaal van 2020. De btw over die periodes is pas volledig verschuldigd tegen 20 januari 2021. Al bij al gaat het dus om een beperkt uitstel.

De ontheffing is van toepassing op alle btw-plichtigen die gehouden zijn een periodieke btw-aangifte in te dienen. Bijgevolg zijn er geen extra voorwaarden aan verbonden.

Hieronder geven wij een overzicht van de overige reeds eerder genomen coronamaatregelen in het kader van btw:

  1. Tijdelijke btw-verlaging voor de horeca;
  2. Tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 % voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels;
  3. Geen btw op bepaalde giften aan bepaalde instellingen;
  4. Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en de betaling van btw voor de periodes februari, maart, april en het eerste kwartaal;
  5. Versnelde teruggave van het btw-krediet; m. b.t. de maand februari;
  6. Mogelijkheid tot aanvraag voor betalingsfaciliteiten.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021