Netting bij eindejaarsverrichtingen: ontdek uw voordelen

22.12.2016

In dit artikel gaan we in op het netting-principe dat toegepast kan worden bij de eindejaarsverrichtingen, en de gevolgen ervan in het boekhoudrecht en het fiscaal recht. Wat zijn de voordelen van netting bij eindejaarsverrichtingen? 

In het Belgisch boekhoudrecht is compensatie van vorderingen en schulden, en van opbrengsten en kosten niet toegelaten. Hierop heeft de minister van Economie in 2004 een collectieve afwijking toegestaan aan ondernemingen die lid zijn van de Bouwunie en de Confederatie Bouw. Zij mogen de balansrubrieken [37] ‘Voorraden en bestellingen in uitvoering’ en [46] ‘Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen’ compenseren per project.

NIEUW voor boekjaren die ingaan op of na 1 januari 2016
Het KB van 18 december 2015 geeft nu aan alle ondernemingen, ongeacht de sector waarin ze actief zijn, de mogelijkheid om de rubrieken [37] en [46] in de jaarrekening op te nemen op basis van de nettovoorstelling.

Om deze voorstelling toe te passen, dient de onderneming aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • De ‘nettovoorstelling’ kan worden toegepast voor zowel de ‘completed contract’-methode als de ‘percentage of completion’-methode.
 • De ‘nettovoorstelling’ dient afzonderlijk te worden beoordeeld per project. Indien het bedrag van de ‘bestellingen in uitvoering’ hoger is dan het bedrag van de ‘vooruitbetalingen op bestellingen’, dan wordt het nettobedrag opgenomen op het actief van de balans. In het omgekeerde geval wordt het nettobedrag opgenomen op het passief van de balans.
 • In de toelichting van de jaarrekening dient de onderneming expliciet te vermelden dat zij gebruik maakt van deze voorstelling.
 • De toelichting van de jaarrekening moet bovendien de respectievelijke brutobedragen vóór saldering vermelden.
 • Bij de eerste toepassing moet de wijziging van de voorstellingswijze ook worden gemotiveerd in de toelichting van de jaarrekening krachtens art. 86 W.Venn..
 • Bij het begin van het volgend boekjaar wordt de saldering tegengeboekt.
 • De voorstelling moet ofwel voor alle projecten worden toegepast ofwel voor geen enkel project. Dit om de duidelijkheid te verzekeren.

Omwille van het algemeen compensatieverbod, raden wij aan om het woord ‘compensatie’ te vermijden en het woord ‘netting’ te gebruiken.

Voordelen van de ‘netting’-voorstelling
Het belangrijkste gevolg van de ‘netting’-voorstelling in de balans is dat het balanstotaal hierdoor daalt. Zo kan uw onderneming sneller aanzien worden als KLEIN. Bovendien zorgt een lager balanstotaal en vreemd vermogen voor een betere solvabiliteitsscore van uw onderneming.

Uw onderneming zal als KLEIN worden aangemerkt indien u op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

 • jaargemiddelde personeelsbestand: 50
 • jaaromzet exclusief BTW: € 9.000.000
 • balanstotaal: € 4.500.000

Het balanstotaal is dus één van de groottecriteria van art. 15 W. Venn. en kan het verschil maken tussen een grote of een kleine vennootschap.

De voornaamste niet-fiscale voordelen voor kmo-vennootschappen opgenomen in het W. Venn. zijn:

 • opstellen van de jaarrekening volgens verkort schema;
 • vrijstelling van het opstellen van een jaarverslag;
 • vrijstelling tot benoeming van een commissaris.

Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen
Daarnaast vermelden wij kort nog de voornaamste fiscale voordelen voor kmo-vennootschappen:

 • verhoogde aftrek voor risicokapitaal;
 • vrijstelling van de verplichting tot afschrijving pro rata temporis in het jaar van de aankoop;
 • vrijstelling van de verplichting tot het afschrijven van de bijkomende kosten samen met het actief bestanddeel;
 • investeringsaftrek voor de investering in de beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen;
 • regeling voor de liquidatiereserve;
 • investeringsreserve;
 • geen toepassing van de taks van 0,4 % op de meerwaarde op aandelen;
 • geen toepassing van de fairness tax;
 • verlaagd tarief van 15 % roerende voorheffing over dividenden mogelijk;
 • geen vermeerdering wegens niet of onvoldoende voorafbetalingen tijdens de eerste 3 boekjaren;
 • aftrek van 120 % van de beveiligingsuitgaven.

Door gebruik te maken van de ‘netting’-methode zal het voor veel vennootschappen mogelijk zijn om hun balanstotaal aanzienlijk te laten dalen. Indien zij hierdoor ‘klein’ worden, kunnen zij genieten van voordelen die vaak de moeite lonen.

Meer weten over netting bij eindejaarverrichtingen? Contacteer onze adviseurs.

Publicatiedatum: 22 december 2016

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.