Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten: wat zegt de CBN?

22.12.2016

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde op 7 september 2016 haar advies over de vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten (Advies 2016/15 van 7 september 2016). In dit advies wordt de boekhoudkundige verwerking behandeld van de vergoedingen ontvangen door een bestuurder, zaakvoerder of werkend vennoot.

De functie van bestuurder kan nooit worden uitgeoefend in het kader van een arbeidsovereenkomst.
Een bestuurder kan slechts een arbeidsovereenkomst aangaan met de vennootschap indien aan 2 cumulatieve voorwaarden is voldaan. Enerzijds is vereist dat hij naast zijn functie als bestuurder nog een andere functie in de vennootschap uitoefent, die activiteiten omvat die duidelijk onderscheiden zijn van de bestuurdersfunctie. Anderzijds dient hij onder gezag te staan voor de taken waarvoor een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Een bestuurder kan dus naast een bestuurdersvergoeding ook een vergoeding ontvangen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.

Boekhoudkundige verwerking

A. 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst

Zoals hierboven aangehaald, kan een vergoeding voor een bestuurder of een zaakvoerder die wordt toegekend omwille van zijn mandaat, nooit ontstaan in hoofde van een arbeidsovereenkomst. Op de rekening 618 worden bijgevolg alle vergoedingen geboekt die worden toegekend aan een bestuurder of zaakvoerder. De vergoedingen die worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst, worden geboekt als een personeelskost op een 62-rekening. De vergoedingen voor andere specifieke geleverde diensten worden geboekt op een passende subrekening van de rekening 61 Diensten en diverse goederen.

Deze boekhoudkundige verwerking is van toepassing ongeacht of het mandaat van bestuurder of zaakvoerder wordt uitgeoefend door een rechtspersoon of een natuurlijke persoon.

B. 6201 Directiepersoneel

Op deze rekening worden de vergoedingen geboekt die een bestuurder, zaakvoerder of werkend vennoot ontvangt ingevolge de arbeidsovereenkomst die werd afgesloten met de vennootschap.
Ook de bezoldigingen van de werknemers met een arbeidsovereenkomst die voldoen aan de beschrijving van leidinggevende, worden op deze rekening geboekt. Het gebruik van de rekening 6201 Directiepersoneel geldt ongeacht of de vennootschap sociale verkiezingen organiseert of moet organiseren.
De rekening 6201 Directiepersoneel komt nooit in aanmerking voor de boeking van eender welke vergoeding betaald aan een rechtspersoon omdat een rechtspersoon niet met een andere rechtspersoon verbonden kan zijn ingevolge een arbeidsovereenkomst.

C. 695 Bestuurders of zaakvoerders

De rekening 695 Bestuurders of zaakvoerders wordt gebruikt voor vergoedingen toegekend aan bestuurders of zaakvoerders bij wijze van verdeling van de winst, ook tantièmes genoemd.
Deze vergoedingen zijn krachtens art. 617 W.Venn. begrensd tot de uitkeerbare winsten.
Volgens de rechtsleer vormen de gewone bestuurdersbezoldigingen onder de vorm van een vast (maandelijks) bedrag, geen uitkeringen in de zin van artikel 617 W.Venn.. Wanneer echter zou blijken dat deze ‘bezoldigingen’ niet in redelijk verband staan tot de geleverde prestaties, kunnen de ‘bezoldigingen’ worden geherkwalificeerd als verkapte winstuitkeringen en op die grond nietig worden verklaard wegens overtreding van artikel 617 W.Venn. Bestuurders moeten deze ‘bezoldigingen’ in voorkomend geval terugbetalen.

De rekening 695 Bestuurders of zaakvoerders wordt gebruikt ongeacht of de vergoeding wordt toegekend aan een natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon.

D. Vermeldingen in de toelichting

In de toelichting van het volledige schema van de jaarrekening moet het bedrag van de rechtstreekse en de onrechtstreekse bezoldigingen aan de bestuurders en zaakvoerders worden opgenomen. Uitzondering geldt ingeval deze vermelding uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van één enkele identificeerbare persoon.

Meer weten hierover? Contacteer onze adviseurs.

Publicatiedatum: 22 december 2016

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.