Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

12% btw-tarief voor privé-investeringen in sociale huisvesting

Privépersonen of ondernemingen die wensen te investeren in woningen voor de sociale verhuurmarkt, kunnen sedert dit jaar genieten van een verlaagd btw-tarief van 12%. Wel moeten zij bereid zijn de woning minstens 15 jaar te verhuren aan een sociale verhuurinstelling.

Privé-investeerders

Om de woningnood op de sociale verhuurmarkt op te vangen, is het verlaagd btw-tarief van 12% sinds begin dit jaar uitgebreid tot privé-investeerders (Rubriek XI, Tabel B, K.B. nr. 20). Voorheen was het gunsttarief voorbehouden aan sociale huisvestingsmaatschappijen (6% btw) en bepaalde openbare instellingen (12% btw).

Aankoop, oprichting, leasing, verbouwing, …
Het 12% btw-tarief geldt zowel voor de aankoop van een woning, als voor de oprichting, verbouwing, herstelling of leasing ervan. Met het begrip ‘woning’ worden uiteraard ook appartementen bedoeld.

Wanneer de woning ouder is dan 10 jaar, kan voor werkzaamheden in onroerende staat ook genoten worden van het 6% btw-tarief voor renovatie en herstelling van privéwoningen.

Verhuur aan sociale verhuurinstelling

Het verlaagd btw-tarief van 12% geldt enkel wanneer de woning verhuurd wordt aan een in de wet opgesomde instelling. Voorbeelden van zulke instellingen zijn de provincies, gemeentes, OCMW’s, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen en andere door de overheid erkende instellingen. Ook sociale verhuurkantoren komen in aanmerking.

Wanneer de eigenaar de woning rechtstreeks aan de bewoner verhuurt, is de toepassing van het 12% btw-tarief uitgesloten.

Minstens 15 jaar verhuren

De woning moet bovendien minstens 15 jaar aan één van bovengenoemde instellingen verhuurd worden. Zo heeft de wetgever willen vermijden dat de woningen op korte termijn van de sociale verhuurmarkt zouden verdwijnen.

In het geval deze termijn niet gerespecteerd wordt, moeten de eigenaar en de sociale verhuurinstelling de btw-administratie hiervan inlichten. De eigenaar zal dan het genoten btw-voordeel moeten regulariseren door 9% btw bij te betalen in verhouding tot de nog te lopen jaren van de 15-jarige termijn.

Formaliteiten

Het genot van het 12%-tarief is gekoppeld aan tal van formaliteiten. Zo moet de koper voorafgaandelijk een verklaring indienen op zijn btw-kantoor en een kopie hiervan aan de verkoper overhandigen. De verkoper moet op zijn factuur verwijzen naar deze verklaring en vervolgens een kopie bezorgen aan zijn btw-kantoor.

Ten slotte moet de koper binnen de maand na het afsluiten van het verhuurcontract met de sociale verhuurinstelling hiervan een eensluidend afschrift aan zijn btw-kantoor bezorgen.

Vergelijkbare formaliteiten gelden voor de oprichting, verbouwing of leasing van sociale verhuurwoningen.

Voor andere werken moet aan de aannemer een afschrift van het huurcontract overhandigd worden, die hiernaar zal verwijzen op zijn factuur. Een kopie van deze factuur bezorgt hij vervolgens aan zijn btw-kantoor.

Voor advies of praktische begeleiding bij de toepassing van dit verlaagd btw-tarief, kan u steeds bij onze btw-adviseurs terecht.

Publicatiedatum: 3 april 2017

Gepubliceerd door Jean-Paul Libert

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021