Afschaffing btw-voorschotten kwartaalaangevers: nieuw voorstel op tafel

De minister van Financiën overweegt de afschaffing van btw-voorschotten voor kwartaalaangevers en stelt voor om een decembervoorschot in de plaats te stellen. Stappen we straks over van maand- naar kwartaalaangiften?

Ondernemingen die ervoor gekozen hebben btw-kwartaalaangiften in te dienen, moeten uiterlijk de twintigste van de tweede en derde maand van ieder kwartaal een voorschot betalen. Dat voorschot is gelijk aan een derde van de verschuldigde btw die voorkomt in rooster 71 van de btw-aangifte van het vorige kwartaal. Doet men die betaling niet, dan worden interesten a rato van 0,8% per maand aangerekend.

Het voorschot moet worden betaald ongeacht of de onderneming in het betrokken kwartaal btw zal moeten storten. Het systeem van de btw-voorschotten heeft voor veel ondernemingen een zware impact op de cashflow. Precies daarom werd aan de minister van Financiën de vraag gesteld of het niet mogelijk is de btw-voorschotten af te schaffen en enkel nog de verschuldigde btw te laten betalen op het einde van elk kwartaal.

Afschaffing op komst
De minister antwoordde dat zijn administratie een ontwerp van koninklijk besluit voorbereidt dat deze bepaling zal opheffen, zodat de betrokken belastingplichtigen in de loop van een kwartaal geen voorschotten meer moeten voldoen.

Maar niet volledig
Maar om alle belastingplichtigen op een billijke wijze te behandelen, zullen de btw-kwartaalaangevers uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar gehouden zijn een voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar. De verplichting tot het betalen van een decembervoorschot bestaat vandaag immers ook al voor de btw-maandaangevers.

Nu al overstappen van maand- naar kwartaalaangiften?
Voor alle duidelijkheid, voorlopig blijft alles nog bij het oude. Het verwachte KB is er immers nog niet en het is onduidelijk of het er snel zal komen.

Maar stel dat de afschaffing van de voorschotregeling voor kwartaalaangevers binnenkort een feit is, heeft het dan zin voor maandaangevers om over te stappen naar kwartaalaangiften?

Vooreerst moet u voldoen aan de voorwaarden om kwartaalaangiftes te mogen indienen:

  • Het jaarlijkse omzetcijfer mag niet hoger zijn dan €2.500.000 excl. btw (verlaagd tot €250.000 voor bepaalde sectoren) en
  • Het kwartaalbedrag van de intracommunautaire leveringen van goederen mag niet hoger zijn dan €50.000 in het kwartaal in kwestie of in één van de vier vorige kwartalen. Reden is dat u dan maandelijks een IC-opgave moet indienen en bijgevolg ook maandelijkse btw-aangiften.

Kies bewust want het regime van kwartaalaangiften heeft naast voordelen ook enkele nadelen.

De belangrijkste voordelen voor kwartaalaangevers zijn:

  • Slechts 4 aangiftes per jaar (i.p.v. 12)
  • Geen tussentijdse voorschotten meer (op voorwaarde dat die regeling wordt afgeschaft).

Maar het indienen van kwartaalaangiften heeft ook nadelen:

  • Geen recht op maandelijkse teruggave van btw
  • Decembervoorschot m.b.t. tot de handelingen van het volledige vierde kwartaal (onder voorbehoud van invoering van deze regeling).

De aanvraag gebeurt door indiening van een gemotiveerd en schriftelijk verzoek bij uw lokaal btw- beheerteam (het vroegere controlekantoor). Als de Administratie akkoord gaat, dan gebeurt de omschakeling naar kwartaalaangever vanaf de eerste dag volgend op het kwartaal waarin het verzoekschrift werd aanvaard.

Volgens de laatste berichten zal de afschaffing van de voorschotten door kwartaalaangevers nog niet ingaan op 1 januari 2017. Daarom is het wellicht beter nog even te wachten met de overstap van maand- naar kwartaalaangiften tot er meer duidelijkheid is. In afwachting moeten kwartaalaangevers de tussentijdse voorschotten blijven betalen.

Heeft u vragen omtrent het btw-regime dat best bij uw onderneming past, contacteer dan uw vertrouwde aanspreekpartner bij Van Havermaet.


Publicatiedatum: 22 december 2016

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.