Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Is de btw op kosten bij aandelenoverdrachten aftrekbaar?

De overdracht van aandelen is vrijgesteld van btw. Vrijgestelde handelingen geven in principe geen recht op btw-aftrek. Is de btw btw op kosten bij aandelenoverdrachten dan nooit aftrekbaar? Toch wel. Een woordje uitleg.

Btw-plicht van holdings

Om een recht op btw-aftrek te genieten is in eerste instantie de hoedanigheid van btw-plichtige vereist. Om die reden geniet een holding waarvan de activiteiten beperkt blijven tot het passief aanhouden van deelnemingen in andere vennootschappen, geen recht op btw-aftrek. Het louter aankopen en aanhouden van aandelen vormt geen economische activiteit. Het betreft immers niet de exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen. Door het gebrek aan een economische activiteit zijn zuiver passieve holdings steeds niet btw-belastingplichtig.

Holdings die wél actief deelnemen in het beheer van hun dochtervennootschappen, door bijvoorbeeld het verrichten van diensten op gebied van bestuur, administratie, boekhouding of ICT, zijn in principe wel btw-belastingplichtig.

Voorwaarden voor recht op aftrek

De hoedanigheid van btw-belastingplichtige is op zich niet voldoende om een recht op btw-aftrek te genieten. De kosten moeten bovendien gemaakt worden voor het stellen van aan btw onderworpen handelingen, of minstens deel uitmaken van de algemene kosten van de onderneming.

Op die manier moet de kost opgenomen zijn in de prijs van de met btw verkochte goederen of diensten. En daar wringt voor de verkoper van aandelen vaak het schoentje. Het verhandelen van aandelen is zoals gezegd vrijgesteld van btw, waardoor er geen btw verschuldigd is bij de overdracht ervan. De verkoop ervan genereert dus niet rechtstreeks btw-inkomsten waardoor de btw over de gemaakte kosten, waaronder consultancydiensten, in principe niet aftrekbaar is.

Soms toch btw-aftrek voor verkoper of koper

Uit rechtspraak van het Europees Hof van Justitie volgt echter dat de btw-aftrek soms toch kan worden aanvaard, met name wanneer de aandelentransactie rechtstreeks toegewezen kan worden aan de met btw belaste activiteit van de verkoper (C-29/08 SKF). Denk aan een aandelentransactie in het kader van een herstructurering van een groep, die er op gericht is om duurzame inkomsten te verkrijgen die verder gaan dan de directe opbrengst bij de verkoop van aandelen.

Er moet dus aannemelijk kunnen worden gemaakt dat de uitgaven niet gedaan werden louter voor de opbrengst uit de verkoop van de aandelen, maar wel in het kader van een reorganisatie van de economische activiteit van de btw-belastingplichtige. Om die reden verleent een verkoop van aandelen die enkel dient om een schuld af te lossen, geen recht op btw-aftrek (C 502/17 C&D Foods Acquisition).

Ook de koper kan de btw recupereren over de uitgaven bij de verwerving van aandelen, wanneer hij voornemens is met btw belaste handelingen aan de overgenomen vennootschap te verstrekken, zoals eerdergenoemde diensten van bestuur, administratie, boekhouding, ICT,….

Afspringen van de aandelentransactie

Merk op dat het oogmerk van de aandelentransactie bepalend is voor het recht op btw-aftrek. Het feit dat een aandelentransactie uiteindelijk niet doorgaat, doet geen afbreuk aan het recht op btw-aftrek over de gemaakte kosten. Volgens het Hof van Justitie (C 249/17 Ryanair) is het noodzakelijk doch voldoende dat de uitgaven werden gemaakt door een btw-plichtige met het voornemen een belastbare activiteit te ontwikkelen.

Feitelijke aangelegenheid

Iedere aandelentransactie is anders en om andere redenen ingegeven. Om het recht op btw-aftrek te waarborgen, is het noodzakelijk voor iedere aandelenoverdracht een objectieve onderbouwing te voorzien. Die moet het economische karakter van de verrichting aantonen en het verband met de aan btw onderworpen activiteit. Uiteraard kunnen wij u hierin begeleiden.

Heeft u graag extra info over advies over de btw op kosten bij aandelenoverdrachten? Onze adviseurs praten u graag weer helemaal bij. 

 

Publicatie datum:  12 december 2018

Gepubliceerd door Jean-Paul Libert

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021