Btw-voorschotten voor kwartaalaangevers: decembervoorschot op komst

23.03.2017

Met ingang van 1 april 2017 wordt de huidige voorschotregeling voor kwartaalaangevers afgeschaft en komt er een decembervoorschot in de plaats. Wat betekent dat voor u?

Afschaffing tussentijdse voorschotten

Hoe zat het vóór 21 april? Ondernemingen die btw-kwartaalaangiften indienen, moeten uiterlijk de twintigste van de tweede en derde maand van ieder kwartaal een voorschot betalen. Dat voorschot is gelijk aan een derde van de verschuldigde btw die voorkomt in rooster 71 van de btw-aangifte van het vorige kwartaal. Doet men die betaling niet dan worden interesten a rato van 0,8% per maand aangerekend.

Die regeling wordt afgeschaft. Het koninklijk besluit dat de opheffing regelt, is inmiddels in het Belgisch Staatsblad verschenen (KB van 16/02/2017, BS van 23/02/2017). Kwartaalaangevers zullen met ingang van 1 april 2017 geen tussentijdse voorschotten meer moeten voldoen.

Maar wel decembervoorschot

Maar om alle belastingplichtigen gelijk te behandelen, zullen de btw-kwartaalaangevers dan uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een zogenaamd ‘decembervoorschot’ te betalen. Zoals dat vandaag al het geval is voor de btw-maandaangevers.

Kwartaalaangevers krijgen daarbij de keuze:

  1. Ofwel betalen zij een decembervoorschot dat gelijk is aan de verschuldigde btw voor de handelingen vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar. En in dat geval moeten zij dit voorschot vermelden in rooster 91 van de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal. Als op 20 december van dat jaar het saldo van de aftrekbare belasting gelijk of groter is dan het saldo van de verschuldigde belasting, moet geen voorschot worden betaald.De belastingplichtige moet in dat geval, op ieder verzoek van de ambtenaren belast met de controle van de belasting over de toegevoegde waarde, de gegevens kunnen meedelen die als grondslag hebben gediend voor de berekening van het voorschot.
  2. Ofwel maken zij zich ervan af  door een voorschot te betalen dat gelijk is aan de btw die verschuldigd is voor de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar. Met andere woorden: gelijk aan rooster 71 van aangifte over het derde kwartaal. In dat geval mogen zij rooster 91 van de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van het vierde kwartaal van datzelfde jaar niet invullen. Zij moeten het voorschot extracomptabel bijhouden om het bij betaling van de verschuldigde btw over het vierde kwartaal  daarvan in mindering te brengen.Deze tweede berekeningswijze moet ook worden toegepast indien de belastingplichtige de gegevens van de eerste berekeningswijze niet of niet tijdig meedeelt.

Overstappen van maand- naar kwartaalaangiften?

Wenst u over te stappen van maand- naar kwartaalaangever? Dan moet u daarvoor een gemotiveerd en schriftelijk verzoek indienen bij het lokale BTW beheerteam (het vroegere controlekantoor). Als de Administratie akkoord gaat, dan gebeurt de omschakeling naar kwartaalaangever vanaf de eerste dag volgend op het kwartaal waarin het verzoekschrift werd aanvaard.

Hou er wel rekening mee dat een kwartaalaangever niet in aanmerking komt voor de maandelijkse terugbetaling van btw.

Welk regime past het best bij uw onderneming?

Heeft u vragen omtrent de afschaffing van de btw-voorschotten voor kwartaalaangevers of over het btw-regime dat best bij uw onderneming past? Contacteer dan uw vertrouwde aanspreekpunt bij Van Havermaet.


Publicatiedatum: 3 april 2017

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.