Coronacrisis fiscale maatregelen: Kamercommissie Financiën geeft groen licht

07.05.2020

Gisteren keurde de Kamercommissie Financiën enkele uitzonderlijke en afwijkende fiscale maatregelen in het kader van de huidige coronacrisis goed.

Verlaging bedrijfsvoorheffing ingehouden op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

Op sociaal en fiscaal vlak verschilt de regeling van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid van die voor normale lonen. Dat leidt tijdens de huidige coronacrisis tot een ongunstige situatie voor werknemers met een beperkt inkomen. Op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wordt immers maandelijks een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. Dat heeft een rechtstreekse impact op het nettobedrag van de werkloosheidsuitkering, terwijl het normale maandelijkse loonniveau de inhouding van deze hoge bedrijfsvoorheffing niet rechtvaardigt. Hoewel de werknemers het teveel betaalde bedrag aan bedrijfsvoorheffing kunnen terugvorderen via hun jaarlijkse aangifte in de personenbelasting, lopen zij momenteel het (voor velen) broodnodige bijkomende bedrag mis.

Om daaraan tegemoet te komen en die ongunstige situatie te verhelpen, besliste de Kamercommissie Financiën gisteren om de bedrijfsvoorheffing op zulke tijdelijke werkloosheidsuitkeringen tijdelijk en uitzonderlijk te verlagen, naar verluidt naar 15%. De verlaging zou ingaan vanaf 1 mei 2020 en duurt tot 31 december 2020. De verlaging zal voor wat ademruimte zorgen bij de laagste inkomens, maar ook zij mogen niet vergeten dat de effectieve verrekening van de verschuldigde belastingen zal volgen bij de uiteindelijke berekening van de personenbelasting. De mogelijkheid bestaat dan ook dat zij het verschil zullen moeten bijbetalen.

Belastingvrije hinderpremie

De gewestelijke steunmaatregelen voor bedrijven, zoals de Vlaamse en Brusselse hinderpremie van 4.000 euro en de Waalse premie van 5.000 euro, worden vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Wanneer de verkrijger van de premie een vennootschap is, moet die het bedrag van de ontvangen premie in principe als een opbrengst in het resultaat opnemen. De vrijstelling zal daar gebeuren door een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves.

Een natuurlijke persoon die de premie verkrijgt, dient die niet op te nemen in zijn aangifte personenbelasting (of BNI-aangifte).

Daarnaast is er ook een voorstel om de forfaitaire vergoeding voor de kosten van elektriciteit, verwarming of water tijdens de eerste maand van tijdelijke werkloosheid eveneens vrij te stellen van inkomstenbelastingen.

Voorafbetalingen zelfstandigen

In normale omstandigheden kunnen zelfstandigen en bedrijven die tijdig voorafbetalingen doen, rekenen op een belastingvoordeel. Door de huidige crisis hebben veel ondernemingen echter onvoldoende financiële middelen om die voorafbetalingen te doen in april of juli 2020. Om te vermijden dat die ondernemingen worden geconfronteerd met een vermeerdering door onvoldoende voorafbetalingen, zal voor de voorafbetalingen van het derde en vierde kwartaal, die respectievelijk dienen te gebeuren in oktober en december 2020, een hoger belastingvoordeel worden toegepast.

Gezien die regeling enkel bedoeld is voor bedrijven die momenteel liquiditeitsproblemen ondervinden, zullen bedrijven die dividenden uitkeren, kapitaalverminderingen doorvoeren, eigen aandelen inkopen of gelinkt zijn aan belastingparadijzen daarvan uitgesloten zijn.

Giften

Giften van verschillende medische materialen en producten aan ziekenhuizen, woonzorgcentra of andere verzorgingsinrichtingen zullen zoals reeds aangekondigd in ons artikel “Giften in tijden van corona” vrijgesteld worden van btw.

Tax shelter

Zoals aangekondigd zijn ook de tax shelter-regels voor audiovisuele werken, podiumkunsten en gaming versoepeld voor ondernemingen die rechtstreekse schade ondervonden door de uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.