Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Fiscale stimuli voor uw projecten

Innovatie is een belangrijke motor voor de economische groei. De overheid voert dan ook sinds geruime tijd een fiscaal gunstbeleid inzake onderzoek en ontwikkeling. Voor jonge innovatieve bedrijven zijn deze belastingvoordelen vaak een noodzaak om hun onderzoek tot het gewenste eindresultaat te brengen. We stellen echter vaak vast dat ook grote ondernemingen en groepen niet alle beschikbare voordelen (tijdig) benutten. Welke fiscale stimuli gelden voor uw innovatieve projecten?

fiscale stimuli: investeringsaftrek

De belastingvoordelen bieden zich vooreerst aan in de vennootschapsbelasting. Voor kosten van O&O en octrooien kan een investeringsaftrek worden gevraagd. Deze aftrek bestaat in meerdere varianten en biedt een belastingbesparing tot 20,5%. Sinds kort kunnen ondernemingen ook een investeringsaftrek toepassen voor welbepaalde hoogtechnologische investeringen en digitale beveiliging.

Octrooiaftrek

Een tweede voordeel betreft de octrooiaftrek. Uw onderneming kan mogelijk een belastingvrijstelling toepassen van 80% van vergoedingen uit octrooirechten. Een absolute voorwaarde hierbij is een toegekende patentbescherming. In welke landen deze patentbescherming wordt genoten, kan van groot belang zijn. Het belastingvoordeel geldt niet enkel voor vergoedingen uit licenties, maar ook voor een deel voor de omzet van geoctrooieerde producten of diensten. Recentelijk heeft onze Belgische regering deze fiscale incentive hervormd onder de nieuwe ‘innovatie-aftrek’. Het toepassingsgebied wordt ruimer en zal ook een belastingvrijstelling bieden voor software en kwekersrechten. Anderzijds worden de voorwaarden strikter.

In deze context wordt bij voorkeur ook de groepsstructuur nader onderzocht, om de intellectuele eigendomsrechten optimaal te organiseren. Een transfer pricing strategie is immers van toenemend belang voor ondernemers die buiten de landsgrenzen actief zijn. Binnenkort worden strengere documentatie verplichtingen opgelegd op vlak van (marktconforme) verrekenprijzen binnen een groep van verbonden vennootschappen.

Korting op bedrijfsvoorheffing

Innovatie biedt ook aanzienlijke fiscale stimuli op het vlak van tewerkstelling. Het loon van onderzoekers kan voor 80% worden vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Deze liquiditeiten blijven vrij ter beschikking van de onderneming. Om deze korting op bedrijfsvoorheffing te krijgen, moet aan bepaalde diplomavereisten worden voldaan. De aanvraagprocedure is sinds kort gewijzigd. Anderzijds is er een specifieke korting bedrijfsvoorheffing voorzien voor ondernemingen die gevestigd zijn in een ‘steunzone’ en op korte termijn willen investeren in nieuwe arbeidsplaatsen. Timing is hierbij cruciaal!

Scala aan subsidiemaatregelen

Tot slot bieden de regionale instanties een breed scala aan subsidiemaatregelen onder de vorm van innovatiesteun en algemene bedrijfssubsidiëring. Vaak zijn deze subsidies vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Wij stellen in de praktijk evenwel vast dat deze vrijstelling soms niet wordt toegepast in de aangifte, waardoor een deel van de subsidie op ongelukkige wijze als belasting terugvloeit naar de overheid.

Een gerichte fiscale strategie en timing is een absolute must voor innovatieve ondernemingen. Fiscale stimuli draagt hoe dan ook bij aan het succesverhaal van uw onderneming. Daarbij is het van belang om de beste opportuniteiten te kiezen i.f.v. de onderzoeksprojecten die u beoogt. Graag begeleidt Van Havermaet u om deze mogelijkheden maximaal te benutten.

Gepubliceerd door Jonas Derycke

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021