Kapitaalverminderingen: impact zomerakkoord op uw vennootschap

14.12.2017

Eén van de eye-catchers van het zomerakkoord en de hervorming van de vennootschapsbelasting is de nieuwe regeling inzake de proratering van kapitaalverminderingen. Door deze proratering zullen kapitaalverminderingen in de toekomst in bepaalde gevallen (gedeeltelijk) belastbaar worden gesteld. Aangezien deze maatregel in werking zou treden vanaf 1 januari 2018 stelt voor vele vennootschappen zich de vraag: is enige actie vóór jaareinde vereist en waar moet ik op letten?

In de toekomst zal elke terugbetaling van gestort kapitaal op fiscaal vlak pro rata toegewezen worden aan (bepaalde) reserves van de vennootschap. Met andere woorden: als er reserves op de balans van uw vennootschap voorkomen, gaat een kapitaalvermindering vanaf 1 januari 2018 in principe altijd gepaard met een fictieve dividenduitkering.

Zij zal dus fiscaal geacht worden te bestaan uit een gedeeltelijke terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal en gedeeltelijk als een uitkering van reserves. Op deze (fictieve) uitkering van reserves is roerende voorheffing verschuldigd.

Hoe werkt deze proratering?

U zal bij een kapitaalvermindering de fictieve dividenduitkering vaststellen aan de hand van een breuk.

 • In de teller vermeldt u het fiscaal gestort kapitaal.
 • In de noemer datzelfde fiscaal gestort kapitaal verhoogd met de in kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves en de al dan niet in kapitaal geïncorporeerde belaste reserves.

Een voorbeeld

Een vennootschap heeft het volgende eigen vermogen en overweegt een kapitaalvermindering van € 800.

De vermindering van het kapitaal voor een bedrag van € 800 wordt als volgt aangerekend:

 1. Op het fiscaal gestort kapitaal volgens de breuk: 700 (fiscaal gestort kapitaal) / 700 + 300 (vrijgestelde reserves in kapitaal) + 600 (belaste reserves) = 43,75% of € 350
 2. Op de belaste reserves: 800 – 350 = € 450. De wet staat wel toe dat u deze aanrekening bij voorrang toepast op de belaste reserves (vooraleer u de vrijgestelde reserves in kapitaal dient te prorateren).
  De kapitaalvermindering van € 450 is bijgevolg onderhevig aan een roerende voorheffing van 30%

Uitgesloten van de proratering

Volgens de ontwerpteksten geldt het voorgaande onverminderd de toepassing van artikel 537 WIB92.
Dit artikel regelde de zogenaamde “interne liquidatie” of “vastklikoperatie” waaraan vennootschappen konden deelnemen eind 2013 en een gedeelte van 2014 (afhankelijk van de afsluitdatum van het boekjaar). De toepassingsvoorwaarden van de interne liquidatie voorzien een expliciete aanrekeningsregel bij een latere kapitaalvermindering. Elke latere kapitaalvermindering (na de interne liquidatie) wordt geacht bij voorrang voort te komen uit dit regime van interne liquidatie. Hierbij moet u wel de wachttermijn in overweging nemen alvorens u beslist het kapitaal te verminderen. Deze bedraagt 4 jaar voor KMO-vennootschappen en 8 jaar voor niet KMO-vennootschappen. Bijgevolg valt het kapitaal gevormd door de interne liquidatie buiten de pro rata regeling.

Worden verder nog expliciet uitgesloten in de berekening de prorata regeling:

 • (vrijgestelde) herwaarderingsmeerwaarden;
 • de liquidatiereserve en de bijzondere liquidatiereserve;
 • de wettelijke reserve ten belope van het wettelijk minimum;
 • onbeschikbare reserves voor de verkrijging van eigen aandelen (binnen de grenzen van de vennootschapswetgeving).

Ook voorzieningen en waardeverminderingen vallen erbuiten.

Actie vereist voor 1 januari 2018?

Heeft u een vennootschap met een hoog fiscaal gestort kapitaal (en hoge belaste reserves)? Dan moet u zich de vraag stellen of een eventuele kapitaalvermindering in 2017 nog opportuun is.

Maar er spelen nog andere factoren mee. Of het hoge fiscaal gestorte kapitaal is verkregen door een zogenaamde aandelenruil of step up, bijvoorbeeld. Of uw vennootschap deelnam aan de interne liquidatie? En zo zijn er nog factoren die impact hebben.

Wij zijn graag bereid u te helpen in deze complexe beoordeling, zodat u de juiste beslissing kan nemen.

Publicatiedatum: 18 december 2017

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.