Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Monsterboete, wie vreest deze nog?

Wanneer een vennootschap bezoldigingen of voordelen van alle aard verstrekt zonder die op een fiche te zetten, dan mag zij zich mogelijk verwachten aan de bijzondere aanslag (monsterboete) op geheime commissielonen van 103% (vroeger 309%). Toch zijn er enkele situaties waarin de belasting vermeden kan worden. We leggen het u graag uit.

 De ontsnappingsroutes van de monsterboete

De fiscus zal geen ‘monsterboete’ opleggen als:

  • de genieter zijn inkomsten spontaan aangeeft binnen de driejarige aanslagtermijn;
  • de genieter geen aangifte deed, maar hij werd wel binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar ‘op ondubbelzinnige wijze geïdentificeerd’.

 Enkele bekende gevallen

Volgende ‘geheime commissielonen’ wilde de fiscus belasten omdat ze niet op een fiche waren vermeld. De rechter vond echter dat de genieter tijdig en ondubbelzinnig werd geïdentificeerd waardoor de belasting kon uitblijven.

  • De uitbaatster van een horecazaak betaalde geen interesten op haar ‘debet rekening-courant’, maar dit voordeel stond niet op een fiche. Volgens de rechter was het van meet af aan duidelijk wie de genieter was van het voordeel;
  • Een restaurant leverde geen fiche af voor de erelonen die betaald werden aan een advocaat. De kost werd in de boekhouding echter opgenomen met naam en toenaam van de advocaat waardoor de identificatie volgens de rechter vaststond;
  • Zonder dit op een fiche te vermelden stelde een VZW een bedrijfswagen ter beschikking en betaalde ze de sociale bijdragen van een natuurlijke persoon. Uit een antwoord op een eerdere ‘vraag om inlichtingen’ kon de fiscus weten wie de genieter was.

Bent u hierover zelf in een procedure met de fiscus terecht gekomen of zit u met specifieke vragen? Wij staan steeds voor u klaar met professionele raad en daad!

Gepubliceerd door Jan Willem Meugens

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021