Nieuw btw-boetebeleid: een (beperkte) stap in de goede richting

22.10.2018

Op 30 juli 2018 verschenen de nieuwe richtlijnen voor het btw-boetebeleid. Wij lichten er voor u de belangrijkste punten uit.

Nieuw btw-boetebeleid: geen automatische kwijtschelding

Er zijn twee types boete:

 1. Proportionele boetes: een percentage van het btw-bedrag
 2. Niet-proportionele boetes: een vast bedrag tussen 50 en 5.000 euro

Wat het opleggen van de boetes betreft, verandert er niets. Zodra de btw-administratie een overtreding vaststelt, moet zij de bijhorende boete opleggen. Want het opleggen van de boete vloeit voort uit de wet. De verbaliserende ambtenaar kan daar niet van afwijken.

Als de belastingplichtige een kwijtschelding wil, zal hij of zijn mandataris dus nog steeds een verzoekschrift moeten indienen.

Onder welke voorwaarden is vermindering mogelijk?

De administratie zal volledige kwijtschelding van de boete toestaan als de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

 • Het betreft een eerste overtreding van dezelfde aard, in een referentieperiode van 4 jaar.
 • Deze overtreding werd begaan te goeder trouw. De goede trouw wordt verondersteld. De administratie moet steeds de kwade trouw kunnen aantonen.
 • Op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift voldeed de belastingplichtige aan de gesanctioneerde verplichting, en diende hij alle btw-aangiftes.
 • De begane overtreding behoort tot een beperkt lijstje van inbreuken.
 • De nieuwe richtlijnen worden toegepast op alle verzoekschriften die behandeld worden na 1 april 2018. En dat voor boetes die werden opgelegd na 1 januari 2018.

Welke overtredingen komen in aanmerking?

Slechts een beperkt lijstje van boetes komen voor de volledige (semi-)automatische kwijtschelding in aanmerking. Wat opvalt is dat geen van de opgesomde overtredingen een impact mag hebben op het bedrag van de verschuldigde btw. In het lijstje staan onder meer volgende overtredingen:

 • Niet of laattijdige indiening klantenlijst
 • Niet of laattijdige indiening van de opgave van de intracommunautaire handelingen
 • Niet correct invullen van de periodieke btw-aangifte, zonder impact op de roosters 71 of 72
  • Handelingen die u in rooster 00 moest vermelden, werden te goeder trouw niet opgenomen
  • Ten onrechte opnemen van een handeling in rooster 00
  • Uitgaande handelingen werden – te goeder trouw – verkeerdelijk opgenomen in rooster 44 in plaats van 47. Of vice versa
  • Aankoopbedrag wordt vermeld in rooster 82 in plaats van 81 of 83
  • Factuur die niet voldoet aan een of andere vormvereiste
  • Inbreuken vastgesteld naar aanleiding van een controle die geen impact hebben op rooster 71 of 72

Wat met andere inbreuken?

Voor inbreuken die niet op het lijstje staan, kan u nog steeds een verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering van boete indienen. De administratie beoordeelt dan geval per geval. De ervaring leert dat u met goede argumenten over de brug moet komen. Denk aan overmacht of een andere zwaarwichtige reden.

Stap in de goede richting

Wat ons betreft is dit een stap in de goede richting. De administratie zal in principe uitgaan van de goede trouw van de belastingplichtige. Maar jammer dat men niet echt automatisch kwijtschelding toekent. De belastingplichtige zal nog steeds actie moeten ondernemen. En het lijstje is echt wel beperkt. Zo is er bijvoorbeeld geen (semi-)automatische kwijtschelding indien verschuldigde btw ingevolge KB nr. 1, art. 20 (btw verlegd met betrekking tot bouwwerken) niet werd aangegeven bij een belastingplichtige die volledig recht op aftrek heeft.

Meer weten over het huidige btw-boetebeleid? Neem contact op met onze adviseurs. 

Publicatie datum: 26 oktober 2018

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.