Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Vastgeklikte reserves in kapitaal: wat als u liquideert alvorens de wachttermijn is verstreken?

Uw vennootschap heeft destijds gebruik gemaakt van de interne liquidatie. In het kapitaal van uw vennootschap zitten dus belaste reserves waarop u reeds een heffing van 10% betaalde en die u er later belastingvrij kan uithalen. Tenminste, indien de juiste wachttermijn wordt gerespecteerd. Maar wat als u de vennootschap stopzet alvorens de wachttermijn is verstreken?

De interne liquidatie: hoe zat het weer?

Het is alweer enkele jaren geleden dat de regering-Di Rupo besloot om de roerende voorheffing op liquidatieboni fors te verhogen van 10% naar het algemene tarief van 25% (inmiddels 30%).

Om aan deze tariefverhoging te ontkomen zonder de vennootschap te moeten vereffenen, konden vennootschappen tot 31 maart 2014 hun belaste reserves omzetten (“vastklikken”) in kapitaal. Daarbij moest het “oude” tarief van 10% weliswaar onmiddellijk worden betaald en mochten deze vastgeklikte reserves niet uit de vennootschap worden gehaald gedurende een zekere wachttermijn. Eens de toepasselijke wachttermijn is verstreken, kunnen de vastgeklikte reserves zonder verdere belasting uit de vennootschap worden gehaald.

Welke wachttermijn?

Vennootschappen die kwalificeren als kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen moeten minstens vier jaar wachten alvorens de vastgeklikte reserves belastingvrij uit de vennootschap te kunnen halen. Andere vennootschappen acht jaar. Wie uitkeert tijdens de wachttermijn is een bijkomende roerende voorheffing verschuldigd afhankelijk van in welk jaar de vastgeklikte reserves worden uitgekeerd.

Wat als u liquideert tijdens de wachttermijn?

Bij een liquidatie van de vennootschap tijdens de wachttermijn zal er in principe geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zijn. De voorwaarde hiervoor is wel dat de stopzetting economisch verantwoord is en dus ook los van dit fiscaal voordeel zou hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld doordat de zaakvoerder de pensioenleeftijd heeft bereikt of geconfronteerd wordt met een ziekte, de zaken die minder goed gaan, … .

Indien de fiscus meent dat de vennootschap louter of vooral werd stopgezet om de wachttermijn te omzeilen, kan zij dit beschouwen als fiscaal misbruik met de extra roerende voorheffing tot gevolg. Bij twijfel raden we dan ook aan om een bindend akkoord te vragen bij de rulingdienst. Let wel, dit is enkel mogelijk alvorens de stopzetting heeft plaatsgevonden.

Kan u nu nog vastklikken?

Nadat de tijdelijke vastklikregeling afliep op 31 maart 2014, voerde de regering-Michel een nieuw en permanent systeem in om met behaalde winsten  een liquidatiereserve aan te leggen na betaling van een zogenaamde anticipatieve heffing van 10%. Zoals de naam “liquidatiereserve” doet vermoeden kan deze reserve bij een latere liquidatie zonder verdere belasting uit de vennootschap worden gehaald. Wie uitkeert zonder liquidatie is een bijkomende roerende voorheffing verschuldigd, maar die kan verlaagd worden tot slechts 5% (afhankelijk van de wachttermijn) zodat de uiteindelijke totale roerende voorheffing niet meer bedraagt dan 15%. Let wel, in tegenstelling tot de vastklikregeling is het aanleggen van een liquidatiereserve enkel mogelijk voor kleine vennootschappen.


Publicatiedatum: 3 april 2017

Gepubliceerd door Ben Veijfeijken

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021