Deel dit artikel

Wat is het BTW-tarief voor leveringen van maaltijden?

Op 1 december 2017 trad een uitgebreide btw-circulaire (2017/C/70) met betrekking het gebruik van het geregistreerd kassasysteem in werking. De fiscus lichtte ook het onderscheid toe tussen restaurant- of cateringdiensten en leveringen van maaltijden. Dit is namelijk van groot belang voor de toepassing van de btw. Wij verduidelijken het verschil tussen restaurantdienst en levering van maaltijden.

Restaurant- of cateringdienst versus levering maaltijden

Een restaurant- of cateringdienst gaat in tegenstelling tot een loutere levering van maaltijden gepaard met bijkomende diensten die een onmiddellijke consumptie ter plaatse mogelijk maken. Het dienstenaspect heeft dus de overhand.

De verschillende btw-tarieven

Het onderscheid is in de eerste plaats van belang voor het btw-tarief:

  • Restaurant- of cateringdiensten zijn onderworpen aan het btw-tarief van 12% (voor spijzen) en 21% (voor dranken);
  • Leveringen van maaltijden genieten in regel van het verlaagd btw-tarief van 6% (met uitzondering van alcoholische dranken).

Bovendien moeten loutere leveringen van maaltijden niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de drempel van € 25.000, die bij overschrijding leidt tot de verplichte ingebruikneming van een geregistreerd kassasysteem.

Voorts geldt de btw-aftrekbeperking voor restaurant- en cateringdiensten niet voor leveringen van maaltijden. Ten slotte verschillen ook de plaatsbepalingsregels naargelang de aard van de verstrekte prestatie.

Om misbruiken aan te pakken in de sector, verduidelijkt de btw-administratie het onderscheid tussen restaurant- of cateringdiensten en loutere leveringen van maaltijden met enkele voorbeelden:

In de praktijk: restaurant- of cateringdiensten

  • De levering van spijzen binnen in de inrichting van een restaurateur, wanneer er faciliteiten zijn voor verbruik ter plaatse (zoals tafels, statafels, eetbalie, …) én de klant er gebruik van maakt.
  • De levering van spijzen in openlucht, in een inrichting van de restaurateur wanneer er minstens faciliteiten zijn voor verbruik ter plaatse, de klant er gebruik van maakt en er een minstens één bijkomende dienst is (bijv. bediening, terbeschikkingstelling parasols, meubilair, servies, …).
  • Leveringen van spijzen buiten de inrichting van de restaurateur (traiteur) met een menselijke tussenkomst bij de klant (bijv. bereiding ter plaatse, bediening, afruimen, …). Eén bijkomende dienst is voldoende om het geheel als een traiteurdienst aan te merken.
  • De levering van voorverpakt voedsel, zoals chips, bifi-worsten, frisco’s voor verbruik ter plaatse wordt niet beschouwd als een restaurantdienst, maar is volgens de btw-administratie wel onderworpen aan het btw-tarief van 21%. Niet-voorverpakte voedingswaren zoals versneden kaasblokjes, stukjes salami, gebak en taart die ter plaatse worden verbruikt en die op uitdrukkelijk verzoek van de klant worden besteld, kunnen wel als een restaurantdienst worden beschouwd en genieten dus van het btw-tarief van 12%.

In de praktijk: levering van maaltijden

  • De spijzen die elders, buiten de inrichting van de bereider, worden geleverd zonder verdere menselijke tussenkomst.
  • De levering van spijzen en dranken door automaten, ongeacht waar deze zijn opgesteld.
  • De maaltijden geserveerd tijdens een seminarie, wanneer deze in de prijs van het seminarie inbegrepen zijn en de kostprijs ervan beperkt is. De btw-administratie neemt aan dat dit laatste het geval is wanneer de kostprijs maximaal 15% bedraagt van de kostprijs van het seminarie. Wanneer de klant een meerprijs voor de maaltijd moet betalen, is er steeds sprake van een restaurantdienst.

Het bepalen van het juiste btw-tarief is steeds een feitenkwestie en vereist een analyse van de concrete omstandigheden. Twijfelt u over de toepassing van de btw-tarieven in uw onderneming? Aarzel niet en contacteer onze btw-specialisten.

Publicatiedatum: 18 december 2017