Deel dit artikel

Publiciteit op voertuig: btw volledig aftrekbaar

De btw op autokosten is in de regel slechts aftrekbaar tot 50%. De vraag stelt zich of dit ook geldt in geval de uitgave voornamelijk een publicitair karakter heeft.

De Btw-Administratie heeft recent beslist dat het aanbrengen van publiciteit (verf van een bepaalde kleur, de benaming of de firmanaam van een onderneming of van reclameteksten) op een autovoertuig niet moet worden aangemerkt als een dienst met betrekking tot een dergelijk voertuig maar als een dienst inzake publiciteit.

Bijgevolg wordt de btw geheven van deze publicitaire uitgaven niet beoogd door de aftrekbeperking van 50%. Deze btw is dus in principe volledig aftrekbaar (voor zover de onderneming uiteraard geen gemengde belastingplichtige is met een beperkt recht op aftrek).

De Administratie benadrukt evenwel dat een dergelijke publicitaire belettering op het voertuig op geen enkele wijze het recht op aftrek van de btw geheven van andere goederen en diensten m.b.t. dat voertuig (brandstof- en onderhoudskosten, anti-roestbehandeling, enz.) beïnvloedt. Of m.a.w. de btw van andere autokosten blijft slechts aftrekbaar rekening houdend met het beroepsgebruik en met de principiële beperking tot 50%.