Fiscale optimalisatie tijdens corona: een geval apart

25.03.2020

Het zijn voor iedereen vreemde tijden met uitdagingen op allerlei vlak. Dat geldt ook voor de fiscaal adviseurs. Wij zijn er om u te helpen met uw fiscale optimalisatie tijdens corona. Samen brengen we de nodige fiscale structuur aan in uw opbrengsten. Dat is zeker niet altijd spitstechnologie. Vaak komt het erop neer het overzicht te bewaren in een weinig gestructureerd amalgaam van wetgeving. Fiscale valkuilen vermijden is zeker zo belangrijk.

Door alle coronamaatregelen dreigt dat op de achtergrond te verzeilen. Dat is logisch. In deze tekst geven wij graag enkele elementen mee om alvast rekening mee te houden.

Fiscale optimalisatie tijdens corona: de scenario’s

1. Voorafbetalingen : zijn die nog van toepassing ?

De meeste vennootschappen en zelfstandigen hebben de gewoonte voor 10 april hun eerste voorafbetaling te verrichten. Dat is namelijk de deadline als uw boekjaar volgens het kalenderjaar verloopt.

Als u te weinig voorafbetaalt, riskeert u in regel een vermeerdering van :

  • 2,25 % in de personenbelasting
  • 6,75 % in de vennootschapsbelasting

De eerste voorafbetaling levert het meeste voordeel op : 3% in de personenbelasting, 9% in de vennootschapsbelasting.

Aan het systeem van voorafbetalingen verandert niets door corona. Maar uw business is misschien wel beïnvloed. Hoe gaat u daarmee nu best om ?

  • Hebt u op economisch vlak weinig of geen last van de crisis ? Doe dan gerust uw voorafbetaling. Zeker voor vennootschappen is het voordeel aanzienlijk.
  • Helaas is de kans groter dat u wel hinder ondervindt. Misschien is het dan slim om de kat wat uit de boom te kijken. Over 3 maanden kan u ook nog een tweede voorafbetaling verrichten. Die levert wel een beperkter voordeel op, maar u moet in deze tijden ook uw liquiditeitspositie bewaken.
  • Houd er toch ook rekening mee dat sommige van uw klanten in moeilijkheden kunnen komen. De fiscus erkent corona als een bijzondere omstandigheid. Als u op het einde van het boekjaar zou oordelen dat een nog niet betaalde handelsvordering wellicht moeilijk inbaar is, zal de fiscus makkelijker aanvaarden dat u die uit uw belastbare winst mag halen.
  • Indien u een groep van vennootschappen heeft, is het mogelijk dat u nuttig gebruik kan maken van de “fiscale consolidatie”. Dat betekent dat u eventuele verliezen van één vennootschap kan compenseren met de winsten van een andere. Houd daarmee rekening bij de beoordeling van uw voorafbetalingen.

2. U ontvangt een uitkering tijdelijke werkloosheid : is er nog een fiscaal addertje ?

Veel bedrijven hebben hun activiteiten noodgedwongen moeten staken door de coronacrisis. Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen kunnen daarvoor een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De werkgever moet zijn aanvraag niet verantwoorden, enkel COVID-19 als reden opgeven volstaat.

De werknemer die aldus op tijdelijke werkloosheid terecht komt, heeft recht op een werkloosheidsuitkering die begrensd is op 70% van zijn brutoloon. Het brutoloon waarmee rekening wordt gehouden, is evenwel geplafonneerd op een maximum van 2.754,76 EUR.

Omdat er nu massaal gebruik wordt gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid heeft de regering beslist om iedereen alvast een forfait van 1.450,00 EUR per maand uit te betalen. Zo kunnen alle aanvragen vlot worden afgehandeld en kan iedereen zijn rekeningen blijven betalen.

Die forfait van 1.450,00 EUR is evenwel slechts een voorlopig bedrag om alles snel te kunnen afhandelen. Nadien zal er nog een afrekening gebeuren en kan de uitkering nog wat hoger komen te liggen.

Toch zal dat nog niet de definitieve afrekening betekenen. De werkloosheidsuitkering zal immers moeten worden opgenomen in de aangifte personenbelasting die in 2021 over inkomstenjaar 2020 moet worden ingediend. Daarbij zal de werkloosheidsuitkering worden toegevoegd aan de andere inkomsten van 2020. Afhankelijk van die andere inkomsten en van uw familiale situatie zal u nog een teruggave krijgen of nog belasting moeten bijbetalen. Dat kan u best in uw achterhoofd houden zodat u volgend jaar niet voor een onaangename verrassing komt te staan.

3. U bent zelfstandige en heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering

Ook voor zelfstandige ondernemers bestaan er verschillende steunmaatregelen. De belangrijkste zijn de hinderpremie (zie verder) en het overbruggingsrecht.

Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering van 1.291,69 EUR per maand voor zelfstandigen zonder kinderlast en 1.614,10 EUR voor zelfstandigen met kinderlast en moet worden aangevraagd bij uw sociale verzekeringskas. De genoten uitkering zal in uw belastingaangifte worden verwerkt als een vervangingsinkomen en op die manier aan belasting worden onderworpen. Ook hier zal de definitieve belasting afhangen van uw andere inkomsten en familiale situatie.

Het overbruggingsrecht komt toe aan de zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid. Zij hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Het speelt daarbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Zo zal ook een restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten in aanmerking komen. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

De andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn. Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen.

4. Moet ik de hinderpremie aangeven aan de belastingen ?

Wanneer klanten uw zaak moeilijk kunnen bereiken omwille van werken voor de deur, heeft u recht op een hinderpremie van het Vlaamse Gewest. Omdat de coronacrisis hetzelfde effect heeft, werd de regeling nu uitgebreid naar bedrijven die in het kader van de coronamaatregelen verplicht worden om hun zaak te sluiten.

Ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting krijgen een eenmalige premie van 4.000 EUR. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie ook een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Die bedraagt 160 EUR per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

U vraagt zich wellicht af wat er overblijft van die premie nadat de fiscus is gepasseerd. Wel, hoewel de regering dit (nog) niet met zoveel woorden gezegd heeft, menen wij dat die premie onbelast blijft. Het betreft immers een uitbreiding van de gekende premie ter compensatie van hinder door openbare werken waarvan heel duidelijk is dat ze niet onderworpen is aan de personenbelasting voor zelfstandigen of aan de vennootschapsbelasting voor ondernemingen. Ook op de nieuwe corona-hinderpremie moet u dus geen belasting betalen.

*  *  *

Voor de volledigheid geven wij nog even mee dat de overheid in het kader van corona enkele uitstelregelingen heeft uitgewerkt (meer tijd voor betaling bedrijfsvoorheffing, btw, personen- en vennootschapsbelasting enz.). Ook geeft zij meer tijd voor bepaalde aangifteformaliteiten. U kan het overzicht hier vinden :  Coronamaatregelen – fiscaal.

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren over fiscale optimalisatie tijdens corona. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Meer info over fiscale optimalisatie tijdens corona? Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.