De corona-handelshuurlening: Vlaamse Regering schiet voor als de verhuurder “betaalt”

04.06.2020

Door de maatregelen van de Nationale veiligheidsraad werd een groot deel van de Belgische ondernemingen verplicht om de deuren te sluiten. Velen zagen hun inkomsten aanzienlijk dalen. Voor de ondernemingen die daardoor moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen, voorziet de Vlaamse regering nu de mogelijkheid om een lening aan te vragen. Met deze handelshuurlening krijgen huurders  meer ademruimte om deze moeilijke periode te overbruggen.

Het nakomen van de verplichtingen inzake handelshuur weegt zwaar op de liquiditeit van de betrokken ondernemingen. Om deze druk te verminderen treedt de Vlaamse Regering nu ondersteunend op door middel van een voordelige lening. Of u aanspraak maakt op deze lening is echter afhankelijk van een aantal voorwaarden.

Wie kan aanspraak maken op de handelshuurlening?

De corona-handelshuurlening is enkel beschikbaar voor ondernemers die verplicht waren om hun fysieke locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten.

Het toepassingsgebied van de maatregel is grotendeels gelijk aan dat van de corona hinderpremie. Ons artikel, “De bijzondere corona hinderpremie: enkele basics”, kan u helpen bij de beoordeling of u hierop aanspraak kan maken of niet. Indien u geen aanspraak kan maken op de corona hinderpremie maakt u geen aanspraak op de handelshuurlening.

Bijkomend moet u, als huurder, beschikken over een geregistreerde handelshuurovereenkomst die betrekking heeft op een pand gelegen in het Vlaams Gewest. Naast handelshuur worden ook andere juridische structuren aanvaard, zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik of brouwerijcontracten inclusief terbeschikkingstelling van één of meerdere panden.

Enkel indien de verhuurder ook zijn ‘bijdrage’ levert: de vrijwillige overeenkomst

De huurder zal enkel aanspraak kunnen maken op de handelshuurlening indien hij een vrijwillige overeenkomst sluit met de verhuurder waarbij de verhuurder op vrijwillige basis water bij de wijn doet. De verhuurder moet immers minstens één maand huur kwijtschelden. De Vlaamse Regering gaat er van uit dat verhuurders hiermee zullen instemmen om faillissementen en het risico op leegstand van hun panden te vermijden. Het is afwachten of dit ook effectief het geval gaat zijn.

De Vlaamse overheid zal hiervoor een modelovereenkomst beschikbaar stellen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De opschorting van de verplichting van de huurder tot betaling van de huur, inclusief lasten, voor een periode van ten minste 3 maanden. Deze opschorting heeft betrekking op de huurtermijnen die ten vroegste in april 2020 zijn vervallen. Het is hierbij niet vereist dat het huurcontract voorziet dat de huur in maandelijkse schijven betaald moet worden.
  • De kwijtschelding door de verhuurder van minstens 1 maand huur, inclusief lasten.

Vreemd genoeg zegt de regelgeving hieromtrent uitdrukkelijk dat het er liefst zelfs termijnen van resp. 4 en 2 maanden in deze overeenkomst zouden opgenomen worden.

Indien de verhuurder wenst dat zijn huurder aanspraak maakt op de handelshuurlening zal hij dus minstens 1 maand huur cadeau moeten doen en ermee instemmen dat hij de huurgelden van de volgende 2 maanden pas later zal kunnen innen. Nadat de huurder het nodige heeft gedaan voor de aanvraag van de lening, en deze werd goedgekeurd, zal de verhuurder de huurgelden en lasten voor de 2 maanden waarvoor de lening is aangegaan rechtstreeks ontvangen van het Vlaams Gewest. De verhuurder krijgt in ruil voor het kwijtschelden van minstens 1 maand huur dus de zekerheid dat hij de huur van de volgende 2 maanden zal ontvangen.

Bijkomende voorwaarden

Enkel huurders die geen huurachterstallen hadden op 15 maart 2020 komen in aanmerking voor de maatregel. Dit zal worden nagegaan op basis van een verklaring op eer opgenomen in de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder.

Het bedrag van de handelshuurlening is voor iedere onderneming, per pand, beperkt tot 2 maanden huur, inclusief lasten. Het totaal bedrag voor alle panden van de huurder samen zal nooit meer dan 35.000 euro kunnen bedragen.

Gratis?

Neen. Een rente van 2 procent per jaar is verschuldigd.

U heeft 24 maanden te rekenen vanaf de toekenning van de lening om deze volledig terug te betalen. De eerste terugbetaling moet pas 6 maanden na de toekenning gebeuren. Vervolgens zal de huurder de terugbetalingen gelijkmatig spreiden in de 18 daaropvolgende maanden.

Hoe gaat u te werk?

VLAIO zal optreden als eerste aanspreekpunt voor de corona-handelshuurlening en heeft de opdracht gekregen om zo snel mogelijk een applicatie te laten ontwikkelen en via haar kanalen te zorgen voor een duidelijke communicatie. De aanvraag zal digitaal verlopen. Ook de modelovereenkomst die u sluit met uw verhuurder zal via deze weg beschikbaar zijn.

De huurder heeft tot 1 oktober 2020 de tijd om haar aanvraag in te dienen via de website van VLAIO.

Momenteel is de aanvraag van de handelshuurlening nog niet mogelijk. VLAIO stelt echter dat het aanvraagsysteem en de modelovereenkomst op korte termijn ter beschikking zullen zijn.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.