Overbruggingsrecht: Mijn handelszaak is gesloten. Mag ik wel nog factureren?

27.03.2020

Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering van 1.291,69 EUR per maand als u zelfstandige bent zonder kinderlast en 1.614,10 EUR voor als u zelfstandige bent met kinderlast. U vraagt het aan bij uw sociale verzekeringskas.

Het overbruggingsrecht komt toe aan de zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid. U heeft dan recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Het speelt daarbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

Iedereen die niet verplicht moet onderbreken, maar zich omwille van de coronaperikelen genoodzaakt ziet om de zelfstandige activiteit volledig te onderbreken, heeft ook recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Voorwaarde is dat zij in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn.

Bijkomende voorwaarde is dat u als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België en geen ander vervangingsinkomen geniet.

Maakt u nog aanspraak op het overbruggingsrecht als u factureert in de maanden maart en april?

Behalve de hierboven vermelde voorwaarden, stelt de wet geen andere vereisten om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten.

De belangrijkste voorwaarde is dus het “onderbreken van de activiteit”.

Ons inziens, en volgens de huidige inzichten, staat het voeren van uw administratie en, daaraan gekoppeld, het factureren naar aanleiding van reeds geleverde prestaties, of op basis van contractuele afspraken, daaraan niet in de weg, voor zover uw zelfstandige activiteit daadwerkelijk onderbroken is. Het “onderbreken van de activiteit” staat m.a.w., volgens onze interpretatie, niet gelijk aan “geen inkomsten hebben”.

Een aannemer die de laatste week van maart en gedurende de maand april geen werken kan verrichten omdat hij bijv. geen grondstoffen kan aankopen, zal in april wel de reeds uitgevoerde werken kunnen factureren.

Mag ik een alternatieve business ontwikkelen tijdens de onderbreking?

Ook hier moet worden verwezen naar het essentiële criterium, met name de (al dan niet verplichte) onderbreking van de activiteit.

Indien de onderbreking van uw activiteit verplicht is, maakt u ook aanspraak op het overbruggingsrecht indien het gaat om een gedeeltelijke onderbreking. Hier zal er dus geen probleem zijn om een alternatieve activiteit op te starten naar aanleiding van de sluiting.

Indien de onderbreking voortvloeit uit de gevolgen van de coronacrisis, maar niet van overheidswege verplicht is, moet ze volledig zijn gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen om aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht. De interpretatie is hier minder duidelijk. Aangezien een volledige onderbreking in dit geval noodzakelijk is, gaan wij ervan uit dat u tijdens die onderbreking enkel een activiteit mag ontwikkelen die anders is dan diegene die is stopgezet. Anderzijds behoudt u het volledige recht op het overbruggingsrecht indien de onderbreking minstens 7 kalenderdagen loopt. Tijdens de andere dagen, waar er geen onderbreking is, kan u uiteraard uw activiteit ten volle uitoefenen.

Zelfstandige in bijberoep – Starter?

Ook als u zelfstandige in bijberoep bent, komt u in aanmerking voor het overbruggingsrecht, indien u voorlopige bijdragen verschuldigd bent die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Daarnaast geldt deze maatregel ook als u een startende zelfstandige bent,  of zelfstandige die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald heeft.

Vereiste is wel dat  u als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd bent in België, en u niet van een vervangingsinkomen geniet.

Aarzel niet om Van Havermaet te contacterenContact indien u uw concrete situatie wil bespreken.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.