Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Thuiswerken grensarbeiders: België en Nederland sluiten fiscaal akkoord

De coronacrisis heeft heel wat fiscale gevolgen voor werknemers die in normale omstandigheden in het buitenland werken. Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen werken zij vaak thuis en mogen zij de grens niet meer oversteken. Voor grensarbeiders die thuiswerken is er een oplossing op komst.

Op basis van dubbelbelastingverdragen wordt het beroepsinkomen in principe belast in het land waar ze werken of gewoonlijk tewerkgesteld zijn (werkland). Door het thuiswerken zullen die werknemers plots niet meer belastbaar zijn in hun gebruikelijke werkland, maar wel in hun woonland. In beginsel is geen uitzondering voorzien voor dergelijke situaties.

Om te vermijden dat grensarbeiders negatieve fiscale gevolgen zouden ondervinden door de huidige coronacrisis, heeft België met Frankrijk en Luxemburg (zie eerder artikel Telewerken in coronatijden: salary split of expat regeling om zeep?) en intussen ook recent met Nederland een apart akkoord gesloten. Concreet betekent het dat men de thuiswerkdagen van Nederlandse en Belgische grensarbeiders vanaf 11 maart 2020 tot 31 mei 2020 (eventueel verlengbaar) zal beschouwen als dagen gepresteerd in het land waar men normaal gezien tewerkgesteld is. Het werkland zal daardoor belasting blijven heffen op het inkomen dat de grensarbeider verdient tijdens de dagen dat hij thuiswerkt. Ook maakten België en Nederland specifieke afspraken over de belastbaarheid van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die bepaalde werknemers ontvangen omwille van de coronacrisis.

Thuiswerken grensarbeiders: informeer bij ons

Voor alle andere landen (UK, Duitsland,…) is er vooralsnog geen regeling. Gezien de situatie een aanzienlijke impact kan hebben op de belastingheffing, is een zorgvuldige opvolging noodzakelijk. Wij adviseren dan ook om steeds een overzicht bij te houden van waar werknemers hun werkzaamheden verrichten. Uiteraard kan u ons steeds contacteren indien u daarbij begeleiding nodig heeft.

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021