Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Belastingvoordeel inwonende ouders: binnenkort verleden tijd?

Verdwijnt binnenkort het belastingvoordeel voor kinderen die hun ouders laten inwonen? De praktijk leert dat het niet zo snel hoeft te lopen. Alle veranderingen op een rijtje.

Personen ten laste

Belgische belastingplichtigen die samenwonen met hun ouders, grootouders, schoonouders, broers of zussen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een fiscaal voordeel genieten in de vorm van een verhoogde belastingvrije som. (Pro memorie: de belastingvrije som is een bepaald bedrag van de ontvangen inkomsten dat, zoals het woord zelf zegt, vrij blijft van belastingen.)

Oude regeling

Ouders, grootouders, schoonouders, (half)broers en (half)zussen met beperkte bestaansmiddelen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben geven t.e.m. inkomstenjaar 2020 (waarvan de aangifte dit jaar moet worden ingediend) recht op een verhoging van de belastingvrije som van 3.270 EUR indien zij samenwonen met de betrokken belastingplichtige. Dit betekent al snel een belastingbesparing van ongeveer 1.400 EUR.

Verstrenging door Regering De Croo

In zijn beleidsplan van november 2020 gaf minister van Financiën Vincent Van Peteghem aan dat er ingezet zou worden op een meer gebalanceerde, moderne en faire fiscaliteit, die o.m. beter zou aansluiten bij de huidige familiale factoren en hedendaagse samenlevingsvormen.

Eén van de maatregelen die volgt uit dit beleidsplan bestaat in het fors optrekken van de toeslag op de belastingvrije som voor de hierboven aangehaalde ouderen ten laste per 1 januari van dit jaar (aj. 2022). Maar de voorwaarden voor het verkrijgen van de toeslag worden wel verstrengd. De toeslag zal enkel nog worden toegekend indien de ouder ten laste “zorgbehoevend” is.

Zorgbehoevendheid impliceert dat de zelfraadzaamheid van de persoon in kwestie verminderd is met minstens 9 punten (wat moet worden vastgesteld door een bevoegd controlearts). Concreet wordt hiervoor gekeken naar al dan niet aanwezige capaciteiten om zich zelfstandig te kunnen verplaatsen, zelfstandig te kunnen koken en/of eten, zich zelfstandig te kunnen wassen en kleden, zelfstandig te kunnen instaan voor huishoudelijke taken e.d.

Veel van de in het verleden (onder het oude regime) ten laste genomen ouders of grootouders zijn niet te beschouwen als “zorgbehoevend”. Een groot aantal belastingplichtigen zullen dus het fiscale voordeel verliezen dat ze mogelijk al jaren genieten

Belastingvoordeel inwonende ouders: toch nog 4 jaar voordeel genieten

Toch zal het belastingvoordeel voor niet-zorgbehoevende inwonende ouders niet onmiddellijk verdwijnen. Op grond van een overgangsregeling kunnen belastingplichtigen nog 4 jaar (t.e.m. aanslagjaar 2025) van het “oude” regime (dus zonder voorwaarde van zorgbehoevendheid) genieten. Hiervoor is wel vereist dat de persoon als ten laste is opgenomen in de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022 en dat uiteraard de overige voorwaarden (gezin vormen, weinig netto bestaansmiddelen en meer dan 65 jaar) voldaan zijn.

Heeft u meer vragen hierover? Wij helpen je graag verder!

Gepubliceerd door Jan Torsin

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021