Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

BTW-eenheid voor u uitgelegd

Een btw-eenheid is een groepering van twee of meer btw-plichtigen die aangemerkt wordt als één btw-plichtige en vervolgens geïdentificeerd wordt onder een uniek btw-nummer. Dit nummer geldt o.a. voor het indienen van de periodieke btw-aangiften en voor het houden van de btw-rekening-courant. Naar derden toe blijven de leden van de btw-eenheid hun eigen individuele btw-nummer gebruiken. Hoe vormt u nu juist een eenheid en hoe gaat dit precies in zijn werk? We leggen het u graag uit.

Vorming van een btw-eenheid

Btw-plichtigen kunnen een aanvraag indienen tot oprichting van een btw-eenheid of ze kunnen toetreden tot een bestaande eenheid. Dit op voorwaarde dat de leden financieel, organisatorisch en economisch nauw met elkaar verbonden zijn.

De vorming van een btw-eenheid is steeds een keuze en dus geen verplichting. Let wel, indien een lid van een eenheid een rechtstreekse deelneming heeft van meer dan 50% in een andere btw-plichtige, dan moet deze laatste in principe verplicht toetreden tot de eenheid.

Hoe werkt het?

Interne handelingen

De levering van goederen en diensten tussen de leden van een btw-eenheid valt niet onder het toepassingsgebied van de btw. Dit betekent dat een lid geen btw moet aanrekenen aan een ander lid. Hierdoor vermijdt u de voorfinanciering van btw. Oftewel, alvast een eerste voordeel.

Externe handelingen

De leveringen van goederen en diensten door een lid aan een derde en omgekeerd, worden voor de toepassing van de btw geacht te gebeuren door respectievelijk aan de btw-eenheid. Hier gelden de normale btw-regels.

Btw-aftrek en herziening

Zoals voor alle btw-plichtigen, hangt het recht op aftrek van de btw af van de eindbestemming die de leden van de eenheid geven aan die goederen en diensten. Indien de externe handelingen (naar derden toe) uitsluitend bestaan uit leveringen van goederen of diensten die recht op aftrek van btw verlenen, dan heeft de btw-eenheid een volledig recht op aftrek. De aard van de interne handelingen (tussen leden van de eenheid) heeft geen invloed op het recht op aftrek van de eenheid vermits deze handelingen buiten de toepassingssfeer van de btw blijven.

Dit maakt de btw-eenheid een zeer interessant instrument voor verbonden ondernemingen die onderling een gebouw verhuren. Bij ‘interne’ verhuur tussen een patrimoniumvennootschap en een exploitatiemaatschappij kan men op die manier toch btw-aftrek genieten. Dit is uiteraard een enorm voordeel wat u niet hebt bij een ‘klassieke’ onroerende verhuur aan verbonden onderneming.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Er zitten ook enkele nadelen aan het systeem. Eenmaal toegetreden tot een eenheid kan men er niet onmiddellijk terug uitstappen. Bovendien zijn alle leden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde btw.

Puur maatwerk

Is een btw-eenheid ook iets voor u? Onze btw-specialisten helpen u graag verder en bekijken al uw mogelijkheden. Wij verzorgen eveneens de aanvraag en begeleiding bij praktische formaliteiten.

 

Gepubliceerd door Hans Philips

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021