BTW en corona in 2021: een update van de maatregelen

08.02.2021

Het jaar 2020 is voornamelijk gekenmerkt door de COVID-pandemie. Om ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven, werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt. In het nieuwe jaar 2021 is de coronacrisis nog altijd lopende. Om deze reden gelden er nog altijd enkele fiscale steunmaatregelen. Btw en corona in 2021: we geven u hieronder een uitgebreide update. 

???? 1. Bedrijfswagens

???? 2. Mondmaskers en ontsmettingsgels

???? 3. Coronavaccins

???? 4. Afbetalingsplan

???? 5. Stopgezette maatregelen

1. Geen aanpassing semi-forfaitaire formule voor de berekening van de btw-aftrek m.b.t. bedrijfswagens voor kalenderjaar 2020, maar toch een versoepeling

De btw-aftrek op bedrijfswagens wordt bepaald aan de hand van een van de volgende drie berekeningsmethoden:

 • Methode 1: het werkelijk gebruik op basis van een rittenadministratie;
 • Methode 2: semi-forfaitaire methode o.b.v. de afstand woon-werkplaats en, waarbij het aantal werkdagen en aantal privékilometers forfaitair worden vastgelegd door de btw administratie;
 • Methode 3: forfaitaire btw-aftrek van 35%.

Vanwege de coronacrisis werd het telewerk verplicht opgelegd met als gevolg dat de meeste bedrijfswagens minder kilometers hebben afgelegd. Dit kan aanleiding geven tot een veel lagere btw-aftrek in 2020 voor de belastingplichtigen die voor de semi-forfaitaire methode geopteerd hebben. Om deze reden staat de Minister van Financiën voor het kalenderjaar 2020 voor de belastingplichtigen die gebruik maken van deze semi-forfaitaire methode enkele versoepelingen toe:

 • Zij mogen de forfaitaire btw-aftrek van methode 3 (35%) toepassen voor het kalenderjaar 2020. Vanaf kalenderjaar 2021 kunnen de betrokken belastingplichtigen terug de semi-forfaitaire methode toepassen, waardoor de voorwaarden voor het aanhouden van voormelde methode voor een periode van vier jaar – wat kalenderjaar 2020 betreft – vervalt;
 • Voor het kalenderjaar 2020 mogen belastingplichtigen eveneens de methode 2 (semi-forfait) en methode 3 (35%) combineren.

Rechtzettingen m.b.t. kalenderjaar 2020 zijn nog mogelijk tot 20 april 2021.

2. Verlaging van het btw-tarief naar 6% voor mondmaskers en ontsmettingsgels verlengd tot 31 maart 2021

In 2020 werd het btw tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels verlaagd naar 6% tot en met 31.12.2020. Dit verlaagd tarief is verlengd tot en met 31 maart 2021.

De betrokken maatregel is van toepassing op:

 • Leveringen, intracommunautaire verwervingen of invoeren van mondmaskers en ontsmettingsgels in België;
 • Ongeacht de hoedanigheid van de verkoper en koper;
 • De betrokken goederen worden gebruikt in het kader van de strijd tegen COVID-19.

De invoer van goederen ter bestrijding van Covid-19 is tot en met 30 april 2021 vrijgesteld van invoerrechten en btw bij invoer indien de goederen gratis worden verstrekt aan organisaties of personen die getroffen zijn door of risico lopen als gevolg van COVID19 of betrokken zijn bij de COVID19, door of namens overheidsorganisaties of hulporganisaties. Deze volledige btw-vrijstelling bij invoer heeft voorrang op de toepassing van het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6%.

3. 0% btw voor coronavaccins, testkits en samenhangende diensten tot en met 31.12.2022

De levering, de intracommunautaire verwerving en de invoer van COVID-19-vaccins en medisch hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek tegen deze ziekte, alsook de diensten die nauw samenhangen met dergelijke vaccins en hulpmiddelen, zijn tijdelijk onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 0%. Deze maatregel geldt vanaf 01.01.2021 tot en met 31.12.2022.

De beoogde goederen zijn:

 • COVID-19-vaccins die een Europese marktvergunning hebben gekregen en als geneesmiddelen zijn geregistreerd door de minister bevoegd voor volksgezondheid;
 • Diagnostische tests voor deze ziekte zoals onder meer PCR testen (nucleïnezuurtesten) en antigentesten via een staalafname uit de neus, serologische testen via bloedafname en (antilichaam)zelftesten.

Daarnaast geldt het verlaagd tarief eveneens voor de diensten die nauw samenhangen met voornoemde vaccins en hulpmiddelen, met name:

 • Het afnemen van de test;
 • De analyse van de test bij het toegewezen labo;
 • Het toedienen van een vaccin.

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing ongeacht de hoedanigheid van de verkoper en koper.

4. Afbetalingsplan voor ondernemingen die hinder hebben ondervonden t.g.v. COVID19

Ook in 2021 kunnen ondernemingen die financiële impact hebben ondervonden ten gevolge van het coronavirus, een afbetalingsplan aanvragen voor fiscale schulden, waaronder de btw. Voor deze schulden is er ook een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Om van deze steunmaatregel te kunnen genieten, dienen de volgende voorwaarden te zijn vervuld:

 • U kwalificeert als een onderneming (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht de activiteitensector;
 • U kunt aantonen effectieve hinder te hebben geleden als gevolg van de COVID19. Dergelijk afbetalingsplan wordt namelijk niet toegekend aan ondernemingen die onafhankelijk van de coronapandemie financiële moeilijkheden kennen;
 • Uw schulden zijn niet ontstaan uit fraude;
 • U heeft uw aangiften steeds tijdig ingediend;
 • Uw schulden hebben betrekking op een van de volgende fiscale schulden: (1)bedrijfsvoorheffing, (2)BTW, (3)Personenbelasting, (4)Vennootschapsbelasting, (5)Rechtspersonenbelasting.

Het afbetalingsplan kan worden aangevraagd tot 31 maart 2021.

5. Btw en corona in 2021: geen verlenging van…

Verlaagd btw-tarief van 6% voor de horeca

In 2020 werd het btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten tot en met 31 december 2020 verlaagd naar 6%.

Gelet op het feit dat de horecazaken momenteel gesloten zijn, heeft de btw-verlaging weinig impact, aangezien take-away van voeding en non-alcoholische producten reeds aan het btw-tarief van 6% onderhevig waren. Bijgevolg is deze maatregel niet verlengd, hetgeen betekent dat de standaard regeling weer van toepassing is vanaf 2021. Het btw-tarief is dus terug verhoogd naar 12% voor voeding die ter plaatse wordt geconsumeerd en naar 21% voor non-alcoholische dranken.

Het verschaffen van alcoholische dranken genoot echter niet van de tijdelijke btw-verlaging en waren bijgevolg steeds onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%.

Schenking van medische hulpmiddelen of computers aan bepaalde instellingen

In 2020 werd er afgezien van de btw-heffing aangaande het schenken van bepaalde goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura.

Deze maatregel had betrekking op:

 • Enerzijds de schenking van medische hulpmiddelen en/of beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten. Bijvoorbeeld: mondmaskers, beschermkledij, veiligheidsbrillen, handzeep en gels etc.
 • Anderzijds het schenken van computers aan onderwijsinstellingen gevestigd in België. Enkel de volgende goederen vielen hieronder: desktop computers, laptops en tablets.

Deze maatregelen zijn echter niet verlengd voor het jaar 2021.

Indienings- of betalingstermijn voor btw-aangiften

Voorlopig is er nog geen uitstel van betaling of indiening van de btw-aangiften voor het jaar 2021 voorzien. Dit betekent dat:

 • de kwartaalaangiften ten laatste moeten worden ingediend en betaald op de 20ste van de maand volgend op het kwartaal waarop de btw-aangifte betrekking heeft;
 • de maandaangiften moeten worden ingediend en betaald uiterlijk tegen de 20ste van de maand volgend op de maand waarop de btw-aangifte betrekking heeft.

Btw corona 2021: meer info?

Indien u meer vragen heeft of meer informatie wenst over btw en de corona-maatregelen in 2021, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Wij helpen u graag verder op weg.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.