Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Deze 8 vragen heeft u nog over de fiscale regularisatie

Nog voor de procedure in werking trad, vloeide er al heel wat inkt over de nieuwe fiscale regularisatieronde. Nu het officiële aangifteformulier beschikbaar is op de website van het Contactpunt Regularisaties, vond de FOD Financiën de tijd rijp om alles nog eens op een rijtje te zetten in 48 ‘Frequently Asked Questions’. De belangrijkste vragen en antwoorden pikken we er graag voor u uit. 

Ook bij ons kon u al lezen over de fiscale regularisatie (zie artikel ‘Gaat de nieuwe regularisatieronde binnenkort eindelijk van start?’, ToThePoint juni 2016 en artikel ‘De fiscale regularisatie: terug van nooit weggeweest’, ToThePoint december 2015).

We vatten voor u de essentie samen in 8 vragen & antwoorden.

1. Wat kost het om te regulariseren?

Of beter, hoeveel houdt u nog over na een regularisatie?

Als de ontdoken inkomsten nog niet verjaard zijn, wordt eerst het ‘normale belastingtarief’ berekend dat verschuldigd was indien u destijds netjes aangifte deed. Dit tarief wordt vervolgens verhoogd met 20% op voorwaarde dat u nog in 2016 regulariseert. Tot 2020 stijgt het tarief jaarlijks met 1%. Op verjaarde kapitalen betaalt u een heffing van 36%. Ook dit tarief stijgt elk jaar met 1%.

Voorbeeld:
Als u de ontvangen dividenden van 2014 uit een (buitenlandse) aandelenportefeuille niet hebt aangegeven, moet u bij een regularisatie hierop in totaal 45% (25% + 20%) betalen.

2. Welke inkomsten en kapitalen kan ik (niet) opbiechten?

In principe kan u bij het Contactpunt Regularisaties langsgaan met alle inkomsten (roerende en onroerende inkomsten, beroepsinkomsten, …) waarop u nooit de verplichte belastingen betaalde. Zelfs als ze intussen verjaard zijn en zelfs als ze via een ‘juridische structuur’ in een belastingparadijs behaald werden. Toch een belangrijke beperking: enkel belastingen waarvoor de federale overheid bevoegd is, kunnen worden rechtgezet. Zo mogen de inkomsten of kapitalen niet afkomstig zijn uit een erfenis. Sinds enkele jaren zijn de gewesten immers bevoegd voor erfbelastingen. Mogelijk komt hier binnenkort verandering in wanneer de verschillende regeringen de nodige samenwerkingsakkoorden hebben afgesloten.

U kan trouwens niet zomaar kiezen om enkel de niet-verjaarde inkomsten aan te geven. Tenzij u met schriftelijke bewijsstukken kunt aantonen dat het verjaarde kapitaal (bv. het rekeningsaldo dat u 7 jaar geleden op uw niet-aangegeven buitenlandse bankrekening had) ‘wit’ is, zal het Contactpunt de regularisatieheffing berekenen op zowel het niet-verjaarde als op het verjaarde deel van uw vermogen.

3. Tijdens de vorige regularisatieprocedure heb ik niet alles aangegeven, kan ik dat nu nog doen?

De nieuwe ‘permanente regularisatiemogelijkheid’ wordt opengesteld voor iedereen, ook voor diegenen die reeds vroeger een aangifte bij het CPR hadden ingediend. Wie dus bij een vorige regularisatie inkomsten ‘vergat’ aan te geven of wie ondertussen opnieuw belastingen heeft ontdoken, mag nog eens aankloppen. Veel aangevers beperkten hun regularisatie immers tot de inkomsten die op fiscaal vlak nog niet verjaard waren, waardoor ze het strafrechtelijk (witwas)risico op de onderliggende kapitalen negeerden. Een (nieuwe) aangifte moet wel van de eerste keer volledig zijn, want door het eenmalige karakter van de regularisatieprocedure kan de belastingplichtige er achteraf geen gebruik meer van maken.

4. Er loopt momenteel een specifiek onderzoek naar mijn fiscale situatie. Kan ik orde op zaken stellen door een regularisatie door te voeren?

Helaas niet. Zodra er een controle werd gestart naar mogelijke ontdoken belastingen of sociale bijdragen vóór de indiening van een regularisatieaangifte, is het niet meer mogelijk om uw fiscale immuniteit nog vlug ‘af te kopen’.

5. Moet ik een gezamenlijke aangifte indienen met mijn echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende partner?

Nee, elke echtgenoot of wettelijke samenwonende persoon kan voor zijn deel van de ontdoken bedragen een afzonderlijke regularisatieaangifte invullen op zijn naam.

6. Houdt het CPR rekening met reeds ingehouden voorheffingen of met eventuele belastingverminderingen waarop ik recht had?

Nee, bij de vaststelling van de heffing wordt geen rekening gehouden met enige belastingvermindering of belastingkrediet, noch met een verrekening van voorheffingen, voorafbetalingen of van de woonstaatheffing.

7. Ik heb mijn boete betaald, wat nu?

De wet bepaalt niet hoeveel tijd het Contactpunt krijgt om de regularisatieheffing te berekenen nadat u een aangifte hebt ingediend. Maar eens ze de factuur naar u heeft opgestuurd, zult u deze moeten betalen binnen 15 dagen. Na de betaling ontvangt u een ‘regularisatieattest’. Indien u niets verzwegen hebt in de aangifte, krijgt u hiermee fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

8. Wie kan me met deze regularisatieprocedure helpen?

Met de huidige procedure zitten we al aan de vierde regularisatieronde, die door de overheid wordt ingevoerd in iets meer dan 10 jaar. Van Havermaet staat al enkele jaren berouwvolle belastingplichtigen bij om fiscale rechtzettingen tot een goed einde te brengen.

Gepubliceerd door Jan Willem Meugens

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021