Hervorming vennootschapsbelasting: welke impact op uw onderneming?

28.07.2017

De Belgische regering heeft afgelopen dinsdagnacht 25 juli een akkoord bereikt over de begroting, een reeks sociaal-economische en fiscale maatregelen. Eén van de belangrijke pijlers is de langverwachte grondige hervorming van de vennootschapsbelasting.

Hierna vatten wij de voornaamste speerpunten voor u samen. Deze zullen ongetwijfeld een impact hebben op het fiscale gebeuren van uw onderneming. In een volgende nieuwsbrief komen wij graag terug op een aantal wijzigingen in de personenbelasting, BTW en sociale maatregelen.

Dankzij de hervorming moet de vennootschapsbelasting minder complex worden en in lagere tarieven voorzien. Dit zou de concurrentiekracht van België moeten verhogen voor buitenlandse investeerders. De afschaffing of inperking van een aantal fiscale aftrekposten kan evenwel resulteren in een verbreding van de belastbare winstbasis.

Verlaagd tarief vennootschapbelasting

Het huidige tarief van 33,99% zal vanaf 2018 verlaagd worden naar 29,43% (inclusief crisisbijdrage). De aanvullende crisisbijdrage zal verlagen naar 1,5% (nu 3%) en uiteindelijk vanaf 2020 nog 0% bedragen. Vanaf 2020 kunnen ondernemingen beroep doen op een tarief van 25%.

Het wordt afwachten of deze verlaging van het belastingtarief zal volstaan in de Europese ‘race to the bottom’. Enkel Frankrijk en de Verenigde Staten hebben op vandaag een hoger belastingtarief en hebben reeds aangekondigd in een drastische verlaging te zullen voorzien, zoals vele andere landen.

Verlaging van fiscale druk voor KMO-vennootschappen

Voor KMO-vennootschappen wordt in een verlaagd tarief van 20,3% voorzien vanaf 2018 (inclusief crisisbijdrage). Het tarief is van toepassing op een eerste schrijf van € 100.000.

Om in aanmerking te komen voor dit verlaagd tarief, zal de KMO voortaan evenwel een minimale bezoldiging van minstens € 45.000 (i.p.v. € 36.000) moeten toekennen aan de bedrijfsleider (natuurlijke persoon), of minstens gelijk aan het belastbaar resultaat indien dit lager zou bedragen.

Indien uw onderneming te weinig bezoldiging uitkeert, zou in een bijzondere aanslag van 10% worden voorzien. Start-ups worden gevrijwaard van deze sanctie.

Aanpassing van meerwaardebelasting op aandelen

Om een meerwaarde op verkoop van aandelen als belastingvrij te mogen beschouwen, zal de onderneming moeten voldoen aan bijkomende (‘DBI’) voorwaarden. Zo zal de deelneming minstens 10% of 2,5 miljoen euro moeten bedragen.

Meerwaarden op portefeuille-aandelen en fondsen zullen hierdoor vanaf 2018 steeds worden belast. Wellicht hoog tijd om de beleggingspolitiek van uw onderneming fiscaal te herbekijken.

De meerwaardebelasting op verkopen van aandelen door grote vennootschappen (0,412%) wordt afgeschaft vanaf 2018.

Ook de Fairness tax (veelal beschouwd als een verdoken dividendbelasting) wordt wellicht aangepast of afgeschaft. Voor de voorbije jaren blijft het uitkijken naar het rechtsgeschil momenteel nog hangende voor het Grondwettelijk Hof.

Aanpassing van enkele belangrijke fiscale aftrekposten 

De notionele interestaftrek wordt vanaf 2018 grondig bijgestuurd. Enkel bijkomend kapitaal zou nog in aanmerking komen voor de berekeningsbasis van de notionele interestaftrek.

Voor ondernemingen die een winst realiseren van meer dan 1 miljoen euro, zullen welbepaalde aftrekposten zoals overgedragen fiscale verliezen, DBI-aftrek, notionele interestaftrek jaarlijks worden beperkt. 30 procent bovenop dit bedrag zal steeds een minimum belastbare winst uitmaken. A rato van een tarief van 25% (vanaf 2020) zou dit bijgevolg een minimale effectieve belastingdruk van 7,5% uitmaken. Er zou in een uitzondering worden voorzien voor startende vennootschappen gedurende de eerste vier boekjaren.

Anderzijds wordt de investeringsaftrek voor KMO-vennootschappen verhoogd van 8% naar 20%. De investeringsreserve dooft verder uit.

Roerende voorheffing op kapitaalverminderingen

In het kader van de budgettaire oefening, wordt verwacht dat kapitaalverminderingen vanaf 2018  aan roerende voorheffing kunnen onderworpen worden. Vooralsnog werd hier nog geen verdere concrete informatie over meegedeeld. We volgen dit uiteraard verder op.

Bijkomende drempel voor het aanleggen van voorzieningen voor risico’s en kosten 

Voor het aanleggen van fiscaal aanvaarde voorzieningen gelden op vandaag strikte voorwaarden. Bijkomend zal de onderneming nu moeten aantonen dat er op balansdatum reeds sprake is van een definitieve verplichting. Een nauwkeurig geraamde kost die zich naar alle waarschijnlijkheid zal voordoen zou voortaan niet langer volstaan.

Vooraf betalen wordt een must! 

De regering wil bedrijven ertoe aanzetten om de verschuldigde belasting vooraf te betalen. Hierdoor zal de basisverhoging wegens gebrek aan voorafbetalingen steeds gebracht worden op minimaal 3%.

Ter vergelijking, de belastingvermeerdering voor het aanslagjaar 2018 (boekjaar 2017) bedraagt slechts 2,25%. Voorzie aldus in een fiscaal optimaal voorafbetalingsplan op kwartaalbasis.

Opgelet met fiscale controles

Wie voortaan een belastingverhoging oploopt n.a.v. een fiscale controle, zal deze niet meer kunnen verminderen met beschikbare fiscale aftrekposten (overgedragen verliezen, notionele interestaftrek, enz.). Een uitzondering zou worden voorzien in het gebruik van de DBI-aftrek.

Stimulans voor innovatie

Eerder dit jaar had de regering reeds een nieuwe fiscale aftrek gecreëerd voor innovatie-inkomsten. Volgens Minister Van Overtveldt zou deze innovatie-aftrek België op de landkaart moeten zetten als fiscale toplocatie voor innovatie. Meer hieromtrent leest u in onze digitale brochure beschikbaar op onze website.

Nu heeft de regering bovendien beslist om de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel gefaseerd uit te breiden tot houders van een diploma hoger onderwijs. Op vandaag komen enkel master diploma’s in aanmerking. In de praktijk zal dit ongetwijfeld een belangrijke fiscale stimulans betekenen voor innovatieve bedrijven die beroep doen op bachelors.

Hervorming vennootschapsbelasting gaat verder in 2019 en 2020

Het regeerakkoord voorziet nog in talrijke fiscale maatregelen die een impact kunnen hebben op de fiscaliteit van uw onderneming. Voor grote ondernemingsgroepen is het voornamelijk uitkijken naar de invoering van een fiscale consolidatie vanaf 2020. Dit mechanisme bestaat reeds in landen zoals Nederland en moet zorgen voor fiscale neutraliteit binnen één en dezelfde ondernemingsgroep.

Het is afwachten of dergelijke fiscale consolidatie in de praktijk een halt zal toeroepen aan een aantal vaak voorkomende problemen in de controlepraktijk. Denken we aan de problematiek van ontvangen ‘abnormale of goedgunstige’ voordelen, aftrekbaarheid van bestuurdersvergoedingen, intragroepinteresten (‘thin cap’) toegekend tussen Belgische vennootschappen.

De invoering van een fiscale consolidatie zou mogelijks ook kunnen betekenen dat de drempels voor verplichte transfer pricing documentatie voortaan op geconsolideerde basis moeten worden beschouwd (50 miljoen euro bedrijfsopbrengsten en 100 VTE personeelsleden). Vooralsnog gelden de criteria op vandaag enkel op enkelvoudige (‘stand alone’) basis, waardoor talrijke Belgische dochterondernemingen van grote groepen alsnog onder de radar vallen. Het pro-actief voorbereiden van transfer pricing documentatie op vandaag blijft dan ook een must.

Het regeerakkoord biedt ongetwijfeld troeven voor KMO-vennootschappen en innovatieve ondernemingen. Het wordt afwachten of ook grotere ondernemingsgroepen het investeringsklimaat van België zullen opzoeken (of behouden) dankzij de inspanningen van deze regering.

Graag bekijken wij samen met u meer in detail welke specifieke fiscale gevolgen en opportuniteiten de hervorming vennootschapsbelasting voor uw onderneming kan betekenen.

 

 

Publicatiedatum: 28 juli 2017

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.