IOSS: één btw-registratie en één btw-aangifte in één lidstaat

12.05.2021

Btw-plichtigen die bij overschrijding van een bepaalde verkoopdrempel goederen verkopen aan consumenten gevestigd in de EU, of diensten verrichten ten aanzien van consumenten gevestigd in andere EU-lidstaten, moeten zich in principe registeren voor btw-doeleinden in elke lidstaat van consumptie. Dit leidt tot een varia aan administratieve lasten, zoals het afzonderlijk indienen van buitenlandse btw-aangiften in alle lidstaten van consumptie. Hierop is reeds een vereenvoudiging voorzien door de MOSS-regeling, en vanaf 1 juli 2021 zal deze vereenvoudigingsmaatregel worden uitgebreid door de invoering van het IOSS systeem.

Wat is MOSS?

De MOSS-regeling staat voor Mini One Stop Shop en biedt dienstverleners de mogelijkheid aan om zich slechts in één lidstaat voor btw-doeleinden te registreren en in die lidstaat de in andere lidstaten verschuldigde btw via één aangifte aan te geven en de buitenlandse btw in één keer te voldoen. Dit heeft als voordeel het vermijden van de btw-registratie in elke lidstaat van consumptie. Echter is het toepassingsgebied van MOSS zeer beperkt en geldt deze regeling enkel voor btw-plichtigen die omroep, telecommunicatie of elektronische diensten (TBE) verrichten ten aanzien van consumenten gevestigd in een andere EU-lidstaat dan de lidstaat van de dienstverrichter.

Uitbreiding naar IOSS

Vanaf 1 juli 2021 wordt de MOSS-regeling uitgebreid naar IOSS, oftewel One Stop Shop (bestaande uit de Niet-Unieregeling en de Unieregeling) en Import One Stop Shop. Wie gebruik kan maken van de IOSS-regeling, hangt af de gestelde transacties. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de drie bijzondere regelingen van IOSS:

1. Niet-Unieregeling (OSS)

 • Door belastingplichtigen dienstverleners die niet in de EU zijn gevestigd, noch beschikken over een vaste inrichting in de EU

– Voor alle diensten (incl. TBE-diensten) die plaatsvinden in de EU;

– Ten aanzien van consumenten gevestigd in de EU.

2. Unieregeling (OSS)

 • Door belastingplichtigen gevestigd in de EU

– Voor B2C diensten (incl. TBE-diensten) die plaatsvinden in een andere lidstaat dan waar de belastingplichtige is gevestigd;

Intracommunautaire afstandsverkopen van goederen;

–  Ten aanzien van consumenten gevestigd in de EU.

 • Door belastingplichtigen die niet in de EU zijn gevestigd

– Voor intracommunautaire afstandsverkopen van goederen;

– Ten aanzien van consumenten gevestigd in de EU.

 • Door een elektronische interface gevestigd in of buiten de EU die goederenleveringen faciliteert voor:

Intracommunautaire afstandsverkopen van goederen;

Binnenlandse goederenleveringen;

– Ten aanzien van consumenten gevestigd in de EU.

3. Invoerregeling (IOSS)

 • Voor goederen verzonden vanuit een derdelandsgebied of derde land;
 • Met een intrinsieke waarde van maximaal 150 EUR;
 • De goederen worden verzonden door of voor rekening van de leverancier (incl. indirecte tussenkomst);
 • Naar consumenten gevestigd in de EU.

Voordelen IOSS

In principe moet de belastingplichtige zich in elke lidstaat van consumptie voor btw registreren en bijgevolg de verschuldigde btw afdragen en voldoen in elk van die lidstaten. Het IOSS-systeem voorziet echter in de volgende vereenvoudigingen voor de belastingplichtige:

 • Btw-registratie in slechts één lidstaat voor alle transacties die in verschillende lidstaten plaatsvinden;
 • Buitenlandse btw aangeven via één IOSS-aangifte;
 • Buitenlandse btw over alle transacties voldoen door één betaling;
 • Samenwerking met één belastingdienst van de lidstaat van registratie van OSS in één taal, ook al vinden de verkopen in de hele EU plaats.

Aandachtspunten m.b.t. IOSS

 • IOSS geldt enkel voor Business-to-consumer transacties die plaatsvinden in de EU, niet voor Business-to-business, noch voor transacties die plaatsvinden buiten de EU.
 • IOSS is facultatief, maar indien u kiest voor IOSS, dan bent u verplicht om de verschuldigde btw van alle transacties die onder de geopteerde IOSS-regeling vallen via de IOSS-aangifte aan te geven en te voldoen.
 • IOSS-regeling geldt enkel voor afdracht van de verschuldigde btw, niet voor de recuperatie van btw. Dit kan ofwel via Intervat – VAT refund ofwel via lokale aangifte in de lidstaat van consumptie als lokale btw-registratie vereist is.
 • Per regeling moet er een registratieaanvraag worden ingediend via Intervat, alvorens u IOSS-aangiften kunt indienen. De registratieaanvragen kunnen vanaf 1 april 2021 alvast worden ingediend. Deze aanvragen zullen wel pas vanaf 1 juli 2021 behandeld.
 • U moet één aangifte per IOSS-regeling indienen in de lidstaat waarvoor u voor IOSS bent geregistreerd, voor de transacties die zijn verricht vanaf 1 juli 2021.
 • Indiening IOSS-aangiften en betaling van verschuldigde btw gebeuren beiden op einde van de maand volgend op aangifteperiode:

Unieregeling en niet-Unieregeling (OSS): aangiften worden per kwartaal ingediend: de kwartaalaangifte moet worden ingediend en de verschuldigde btw moet worden betaald vóór het einde van de maand die volgt op dat kwartaal (april, juli, oktober, januari).

Invoerregeling (IOSS): aangiften worden maandelijks ingediend: de maandelijkse aangiften moeten worden ingediend en de verschuldigde btw moet worden betaald vóór het einde van de volgende maand.

Voor meer info en advies over deze nieuwe regeling, contacteer onze medewerkers.

Schematisch overzicht

IOSS
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.