Transfer pricing audit wave 2022: de belangrijkste wijzigingen

24.03.2022

Naar jaarlijkse gewoonte start de fiscale administratie vanaf begin februari haar controles inzake verrekenprijzen op. De afgelopen jaren werd hoe langer hoe meer duidelijk dat deze controles aan belang winnen. Dit vertaalt zich onder meer in een steeds verdere uitbreiding van het controleteam. Het aantal transfer pricing-inspecteurs is in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Maar ook de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) en de afdeling Grote Ondernemingen zijn zich meer gaan richten op verrekenprijskwesties door middel van coördinatie en contacten met de Transfer Pricing Cel. Naast de personeelsuitbreiding, beschikt het team over steeds meer middelen en geavanceerdere technologieën om het aantal controles op te drijven. Bovendien kondigde de minister van Financiën onlangs een bijkomende aanzienlijke verhoging van het budget aan.

Men kan er dus niet omheen: een correct en onderbouwd transfer pricing-beleid is cruciaal om de controlegolf te overleven. Voor 2022 zien deze controles er (licht) anders uit dan in voorgaande jaren. We geven u de belangrijkste wijzigingen mee betreffende de transfer pricing audit wave 2022.

Selectieprocedure voor een transfer pricing-controle

De selectie van ondernemingen die onderworpen worden aan een transfer pricing audit gebeurt op basis van een intern datamining-proces dat gestoeld is op een risicobeoordelingsanalyse. Hoewel de indicatoren voor de uitvoering van de risicobeoordeling vertrouwelijk zijn, blijkt uit de praktijk dat criteria zoals sterke resultaatsfluctuaties, herstructureringen en structurele verlieslatende posities een mogelijke trigger uitmaken om de onderneming te onderwerpen aan een transfer pricing controle.

De administratie houdt bij haar selectie ook rekening met de naleving van Belgische transfer pricing-documentatieverplichtingen. Het foutief, laattijdig, onvolledig of ondoordacht invullen van de Local File, Master File en/of de Country-by-Country formulieren vergroot de kans op een transfer pricing audit aanzienlijk. Naast een verhoogd risico op controle, kan de niet-naleving van de Belgische transfer pricing-documentatieverplichtingen u een geldboete tussen de 1.250 en 25.000 EUR kosten.

Het is dan ook ten zeerste aangeraden om na te gaan of uw onderneming aan alle relevante transfer pricing-documentatievereisten en nalevingsverplichtingen heeft voldaan. We moeten er bovendien op wijzen dat de fiscus ook ondernemingen die de zgn. documentatiedrempels niet overschrijden in het vizier kan nemen voor een transfer pricing controle.

Verloop van een controle: de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten

Gepersonaliseerde vragenlijst

In vergelijking met de controles van voorgaande jaren, merken we in 2022 een afwijkend patroon. Zo wordt er in de audits van dit jaar vaker gewerkt met gepersonaliseerde vragenlijsten (i.p.v. gestandaardiseerde vragenlijsten). Deze zijn aangepast naar de specifieke eigenschappen van de onderneming en met bijzondere aandacht voor bepaalde transfer pricing-onderwerpen, zoals intragroepfinanciering, overnames, herstructureringen, enz.

Ook in het verleden verstuurden controleurs gepersonaliseerde vragenlijsten bij transfer pricing controles van grote multinationale ondernemingen, maar vanaf 2022 past men dit principe dus op grotere schaal toe. Dit resulteert erin dat ook kleinere ondernemingsgroepen die internationaal actief zijn, zich aan een dergelijke gepersonaliseerde vragenlijst kunnen verwachten.

De opkomst van de gepersonaliseerde vragenlijst lijkt een gevolg te zijn van het toegenomen aantal controleurs en de ruimere middelen binnen de Transfer Pricing Cel van de Belgische fiscale administratie. De administratie kan voortaan eerst grondig de jaarlijkse Local File en Master File formulieren analyseren en vervolgens een vragenlijst op maat opstellen. Een onderneming die deze formulieren doordacht en consistent opmaakt, kan er dus voor zorgen dat de vragenlijst beperkt blijft.

Zoals steeds moeten belastingplichtigen binnen 30 dagen antwoorden op de vragenlijst. In uitzonderlijke gevallen kan u een verlenging van deze termijn krijgen.

Pre-audit vergadering

De recente transfer pricing-controles hechten meer belang aan de zogenaamde ‘pre-audit vergaderingen’. Het komt vaker voor dat de fiscale administratie een verzoek tot pre-audit vergadering uitstuurt nog voor zij een vragenlijst aan de onderneming bezorgt. Deze vergaderingen hebben tot doel de administratie een beter beeld te geven van de wijze waarop de Belgische entiteit binnen de groep opereert. Indien de administratie een dergelijke pre-audit vergadering wenst in te lassen, zal zij vaak pas nadien een gepersonaliseerde vragenlijst bezorgen aan de belastingplichtige. Deze vragenlijst zal dan mede gebaseerd zijn op de antwoorden gegeven in de pre-audit vergadering. Een goede voorbereiding van de pre-audit vergadering is dan ook van groot belang.

Reikwijdte

Ook de reikwijdte van de transfer pricing-controles lijkt verbreed. Waar in het verleden meestal één enkele entiteit het voorwerp uitmaakte van de controle, spitsen de huidige controles zich vaker toe op meerdere (of zelfs álle) Belgische entiteiten van de groep.

Belastingcorrectie

Het is mogelijk dat de administratie na de controle overgaat tot een correctie van de belastbare basis. Veelal gebeurt dit wanneer ze meent dat intragroeptransacties niet marktconform plaatsvonden en dat er een bijkomende winst toekomt aan de gecontroleerde vennootschap. Belangrijk om weten is dat er geen fiscale aftrekken (bijv. verliezen) kunnen worden afgezet tegen deze winstverhoging, wanneer er ook een (gebruikelijke) belastingverhoging van 10 procent wordt opgelegd. De correctie zal dus een minimum belastbare basis zijn die automatisch resulteert in een tax “cash out” of soms zelfs een internationale dubbele belasting.

Waar in het verleden de transfer pricing controles meestal op basis van onderhandelingen met de belastingplichtige werden afgewikkeld, worden de huidige controles steeds vaker afgesloten zonder akkoord. Concreet houdt dit in dat de fiscale administratie vasthoudt aan de voorgestelde belastingcorrectie, hetgeen vaak de start uitmaakt van een administratieve beroepsprocedure.

Conclusie

De evolutie van transfer pricing-controles, dit zowel in aantal als in opzet, gecombineerd met de steeds assertievere houding van de fiscale administratie, maakt dat ondernemingen steeds beter voorbereid moeten zijn op deze audits. Hierbij is het uitermate belangrijk om te beschikken over een doordacht verrekenprijsbeleid dat consequent wordt toegepast en wordt onderbouwd met de nodige documentatie.

Ons ervaren transfer pricing-team staat uw onderneming graag bij in de uitbouw en onderbouw van uw dossier, evenals in de gesprekken met de fiscale administratie wanneer het tot een effectieve controle komt. Meer informatie nodig in verband met de transfer pricing audit wave 2022? Trek onze medewerkers zeker aan de mouw.

 

Joke Gysens & Stefan Peeters

Publicatiedatum: 24/03/2022

Gepubliceerd door Joke Gysens

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.