Wetsontwerp fraudebestrijding: moet u zich zorgen maken?

26.06.2017

In het federaal parlement zal binnenkort worden gestemd over een wetsontwerp rond fraudebestrijding. De bedoeling van deze nieuwe wet is om enkele procedurele wijzigingen door te voeren. Al is de benaming ‘fraudebestrijding’ wat misleidend. Want ook belastingplichtigen te goeder trouw kunnen hier gevolgen van ondervinden…

Zo zal in het Wetboek Inkomstenbelastingen worden ingeschreven dat een belastingverhoging kan worden opgelegd in het geval van een laattijdig ingediende aangifte. Op basis van de huidige wettekst kan dit enkel bij “niet-aangifte”. Al weerhield dat de fiscale administratie er niet van om in de praktijk toch belastingverhogingen toe te passen in gevallen van laattijdige indiening. In ieder geval: een gewaarschuwd man of vrouw…

HET BANKGEHEIM WORDT NIET ZO GEHEIM MEER

Ook het bankgeheim wordt verder beperkt. Dit doordat de fiscale administratie in kader van een onderzoek zal kunnen opvragen wie de houder is van een bankrekeningnummer. Op dit moment moet de fiscale administratie omgekeerd te werk gaan. Ze kan enkel vragen naar de bankrekeningnummers (en verrichtingen daarop) van een welbepaalde belastingplichtige.

GEEN INFORMATIEPLICHT MEER

Ook buitenlandse staten kunnen inzage vragen van de Belgische bankrekeningen van hun inwoners. Een nieuw element in het wetsontwerp is dat bij ernstige aanwijzingen van fiscale fraude, buitenlandse staten hun inwoners niet meer moeten informeren dat zij informatie over hun Belgische bankrekeningen opvraagden. Dit vormt een uitzondering op de algemene regel dat wanneer een fiscale administratie informatie over bankrekeningen opvraagt, de belastingplichtigen in kwestie hiervan  in kennis moeten worden gesteld.

VERLENGING EN VERSOEPELING ONDERZOEKSTERMIJN

Een andere versoepeling voor buitenlandse staten is de verlenging van de onderzoekstermijn van drie jaar naar zeven jaar.

Volgens de algemene regel kan de onderzoekstermijn slechts verlengd worden indien de fiscale administratie op voorhand laat weten aan de belastingplichtige op basis van welke aanwijzingen van belastingontduiking de onderzoekstermijn wordt verlengd.

Buitenlandse staten zullen echter géén voorafgaandelijke kennisgeving moeten doen aan de belastingplichtige om de onderzoekstermijn van hun Belgisch fiscaal onderzoek te verlengen naar zeven jaar. Wel op voorwaarde dat het land in kwestie een dubbelbelastingverdrag afsloot met België. Of dat er een ander juridisch instrument bestaat op basis waarvan zij met België fiscale gegevens uitwisselen.

Verder voorziet het wetsontwerp ook in een geheimhoudingsplicht voor de fiscale administratie wat betreft de onderzoeksvragen van buitenlandse staten en de hieruit voortvloeiende correspondentie. Toch tijdens de duur van het onderzoek. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen.

BEWAREND BESLAG

Ten slotte wil het wetsontwerp ook de mogelijkheid uitbreiden voor de BTW-administratie om bewarend beslag te leggen op roerende goederen. Dit van zodra de administratie feiten vaststelt die wijzen op ernstige fraude. Momenteel kan dit enkel wanneer het onmogelijk is om de tussenkomende partijen te identificeren of de oorsprong, hoeveelheid, prijs of waarde van de goederen in kwestie.

Meer weten over dit dossier? Contacteer meteen onze adviseurs. 

Publicatiedatum: 30 juni 2017

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.