Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Het overbruggingsrecht: een uitkering na stopzetting als zelfstandige

Bent u zelfstandige en heeft u uw activiteit stopgezet wegens economische moeilijkheden? Dan kan u sinds 1 januari 2017 een uitkering aanvragen: het zogenaamde overbruggingsrecht. Ook uw sociale bescherming – behalve uw pensioenrechten – loopt dan kosteloos verder.

VOORWAARDEN

Wat verstaan we onder het begrip ‘economische moeilijkheden’?

  • u ontvangt een leefloon op het ogenblik van de stopzetting of
  • u verkrijgt een vrijstelling van bijdragen door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de maand van stopzetting of
  • het inkomen in zowel het jaar van de stopzetting als in het daaraan voorafgaande jaar overschrijdt de minimumdrempel van € 13.296,25 (in hoofdberoep) of € 5.841,04 (als meewerkende partner) niet. Dit moet worden aangetoond aan de hand van objectieve elementen. In geval van een vennootschap, kunnen er via een Ministerieel besluit nog aanvullende bewijsstukken worden opgelegd.
    Daarnaast moet u een minimum aantal kwartalen over uw volledige loopbaan bewijzen waarvoor pensioenrechten worden geopend. Het moet gaan om kwartalen waarin effectief sociale bijdragen betaald werden of waar een gelijkstelling wegens ziekte was. Onbetaalde periodes, periodes in art. 37 of kwartalen vrijgesteld door de Commissie tellen niet mee. De looptijd van het overbruggingsrecht hangt af van het aantal bewezen kwartalen:

U moet ook aan de algemene voorwaarden voor het overbruggingsrecht voldoen.

  • Zo moet u gedurende minstens 4 kwartalen zelfstandige in hoofdberoep geweest zijn.
  • Bovendien moeten de bijdragen van minstens 4 kwartalen effectief betaald zijn, tijdens een referteperiode van 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal volgend op dat van de stopzetting.
  • Vervolgens moet uw hoofdverblijfplaats in België liggen en mag u niet strafrechtelijk veroordeeld zijn.
  • Ten slotte mag u het overbruggingsrecht niet hebben verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen.

WERKLOOSHEIDSUITKERING

De zelfstandige moet eerst zijn andere rechten op een vervangingsinkomen uitputten. U kan niet kiezen tussen werkloosheidsuitkering en overbruggingsrecht. Werkloosheidsuitkering heeft namelijk voorrang. U zal praktisch altijd verplicht zijn om te bewijzen dat u geen recht hebt op werkloosheidsuitkering, door een aanvraag in te dienen en te wachten op een beslissing van de RVA.

Zelfs als u al meer dan 15 jaar zelfstandige in hoofdberoep bent dan moet u bij de aanvraag tot overbruggingsrecht een bewijs van de RVA voegen dat u geen recht heeft op werkloosheidsuitkering.

BEDRAG

De uitkering bedraagt € 1.460,45 per maand voor een gezinshoofd of € 1.168,73 voor een alleenstaande. Tijdens de periode van onderbreking blijft het recht op ziekteverzekering gewaarborgd, zowel in de tak geneeskundige verzorging als in de tak uitkeringen. U blijft kinderbijslag genieten. Er worden echter geen pensioenrechten opgebouwd.

De zelfstandige kan gedurende maximaal 12 maanden aanspraak maken op deze rechten. Hij kan deze 12 maanden opnemen in verschillende schijven tijdens zijn loopbaan.

Publicatiedatum: 3 april 2017

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021