Administratieve vereenvoudiging voor kmo’s: enkele interessante maatregelen

17.08.2017

Eén van de doelstellingen in het regeerakkoord van de regering-Michel betreft de vermindering van de administratieve lasten voor KMO’s met 30%. Op 22 juni 2017 lanceerden Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus en staatssecretaris Theo Francken een omvangrijk plan voor deze administratieve vereenvoudiging. Zij stellen maatregelen voor om de administratieve rompslomp voor KMO’s – en de kosten die daarmee gepaard gaan – te beperken. Graag zetten wij voor u vijf concrete maatregelen in het kader van de administratieve vereenvoudiging voor kmo’s uit het plan op een rij.

1. My Enterprise: gratis toegang tot ondernemingsgegevens

Een eerste administratieve verbetering, bestaat in de invoering van de tool “My Enterprise”. De ondernemer heeft via www.myenterprise.be rechtstreeks toegang tot de gegevens van zijn onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hij kan inloggen aan de hand van een kaartlezer en elektronische identiteitskaart of een token, al naargelang het gebruikte toestel. Er werd zelfs een applicatie voor de smartphone ontwikkeld, zodat de tool altijd en overal toegankelijk is.

In de praktijk is het bijvoorbeeld mogelijk dat de ondernemer zelf de contactgegevens (website, mailadres, telefoonnummer, het bankrekeningnummer…) wijzigt of aanvult. Daarnaast kan hij de gegevens van de functiehouders van de onderneming (bestuurders,  zaakvoerders) wijzigen of aanvullen, indien deze niet (of niet correct) werden opgenomen door de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Via de tool, kan de ondernemer tevens postvolmachten toekennen aan medewerkers of andere personen. Hierbij kan hij per ingeschreven vestiging een andere persoon aanduiden voor het aannemen of ophalen van de aangetekende zendingen. Tot slot bestaat de mogelijkheid om na te gaan wie er binnen de onderneming de ondernemersvaardigheden heeft aangetoond. Momenteel is dit immers niet raadpleegbaar voor derden op de website van de KBO Public Search. Momenteel is het echter niet mogelijk de vestigingseenheid voor de onderneming  zelf toe te voegen.

“My Enterprise” zorgt alzo voor een daling van de administratieve lasten, vermits de tussenkomst van de griffie van de Rechtbank van Koophandel of van een ondernemingsloket voor een aantal handelingen niet meer vereist is. De ondernemer moet zijn gegevens slechts één keer registreren of aanpassen in KBO via My Enterprise. Op die manier beschikken alle administraties en gebruikers over de nieuwe gegevens (bijvoorbeeld de BTW-administratie).

2. Uniek dossier bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Het RSVZ behandelt en beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers. Daar waar voordien alle relevante informatie over de zelfstandige werd opgevraagd bij de ondernemer zelf (of bij diens boekhouder), creëert het RSVZ nu een uniek dossier voor elke zelfstandige. Dit vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling met de andere openbare instellingen en de sociale verzekeringsfondsen.

Dankzij dit systeem van één toegang voor alle diensten, beschikken zij over alle authentieke gegevens en kunnen zij op een eenvoudige manier nieuwe relevante bronnen toevoegen. Bepaalde informatie dient aldus niet meer telkens opgevraagd te worden bij de zelfstandigen.

3. Toegang tot kadaster wordt makkelijker en breder

De FOD Financiën vergemakkelijkt de toegang tot kadastergegevens voor bepaalde belanghebbenden. In eerste instantie is het de bedoeling om digitale toegang te creëren voor notarissen en vastgoedmakelaars, daar waar zij die kadastrale gegevens vroeger schriftelijk of ter plaatse moesten opvragen. Deze maatregel betekent ongetwijfeld een besparing van tijd en papier. Inmiddels onderzoekt de FOD Financiën de mogelijkheden van toegang voor andere belanghebbenden, zoals architecten.

4. Vereenvoudigde procedure FAVV betreffende de export

Wanneer voedselverwerkende bedrijven hun producten willen exporteren, komt daar veel regelgeving en administratie bij kijken. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) werkt aan de vereenvoudiging van de procedures voor de ondernemingen die willen exporteren, onder andere door een verbetering van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de export en een vereenvoudiging en digitalisering van de invulformulieren.

5. Digitaal platform voor inschrijving overheidsopdrachten

De overheid creëert een online platform, zodat KMO’s op digitale wijze kunnen inschrijven op overheidsopdrachten. Nu brengt dit vaak een hele rompslomp met zich mee. De inschrijvers moeten immers een lijvig dossier opstellen, aangevuld met diverse attesten,  dat vervolgens in meerdere papieren exemplaren moet worden ingediend. Op dit platform worden alle overheidsopdrachten verzameld. In een eerste fase zal het platform beperkt worden tot bepaalde sectoren (ICT, consultancy, opleiding, ..) en tot opdrachten met een geraamde waarde van minder dan 135.000 euro. Deze ondernemers kunnen vervolgens hun inschrijving op een overheidsopdracht online indienen en alle nodige documenten uploaden. Dit spaart ongetwijfeld tijd en geld uit.

Een voorloper van het digitaal platform voor de inschrijving op overheidsopdrachten, was de installatie van “Télémarc”.  Via de Télémarc-toepassing kunnen aanbestedende overheidsdiensten online de federale databanken raadplegen, om zo informatie te verkrijgen over de ondernemingen die kandidaat zijn voor een overheidsopdracht. Zo weet de overheid in één klik bijvoorbeeld of de ondernemer geen achterstallige fiscale schulden heeft. Let wel: deze toepassing kan enkel gebruikt worden voor attesten “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten”. Voor andere attesten, bijvoorbeeld in het kader van de toekenning van een premie, subsidie of overdracht van een handelsfonds, moet men zich momenteel nog steeds richten tot de bevoegde fiscale of sociale instantie.

Dit is slechts een kleine greep uit de reeks maatregelen die werden voorgesteld. Wij gaan als uw adviseur voorop in dit digitale verhaal en maken optimaal gebruik van deze opportuniteiten om u sneller en efficiënter bij te staan en zo de administratieve rompslomp binnen uw vennootschap terug te dringen.

Meer weten over de administratieve vereenvoudiging voor kmo’s? Contacteer meteen onze adviseurs. 

Publicatiedatum: 21 augustus 2017

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.