DBI-BEVEK: de enige uitweg voor het spaargeld van uw vennootschap?

12.12.2018

Een vennootschap kan de meerwaardebelasting bij verkoop van aandelen op twee manieren vermijden. Ofwel behoort ze tot de happy few die over aandelen beschikt die minstens een aanschaffingswaarde hebben van 2.500.000 EUR (of die een participatie vertegenwoordigen van minstens 10% in het kapitaal). Ofwel wordt de meerwaarde op aandelen behaald via een DBI-fonds. Het beheerde vermogen van dergelijke fondsen stijgt sterk. Vanwaar dat succes? En hoe werkt DBI-BEVEK nu precies?

Aandelenmeerwaarden bijna altijd belast
Vroeger kon de meerwaarde op aandelen vrijblijven van vennootschapsbelasting wanneer de aandelen meer dan een jaar in bezit waren van de vennootschap. Sinds het Zomerakkoord van de regering-Michel ziet de beleggingsfiscaliteit er minder rooskleurig uit.

Vanaf 1 januari 2018 is de vrijstelling voor aandelen ouder dan één jaar afgeschaft. De meerwaarde wordt voortaan steeds belast als:

  • de aandelen geen aanschaffingswaarde hebben van 2.500.000  EUR
  • of ze geen 10% vertegenwoordigen in het kapitaal van de onderliggende vennootschap.

De meerwaarde zal in dat geval de normale tarieven in de vennootschapsbelasting ondergaan.

Die belasting geldt niet enkel op de verkoop van rechtstreekse deelnemingen, maar ook op gerealiseerde meerwaarden op aandelen uit een aandelenfonds of van een beleggingsvennootschap.

Eventuele geleden minderwaarden blijven daarentegen niet aftrekbaar.

Say hello to the DBI-BEVEK

‘DBI’ staat voor ‘definitief belaste inkomsten’. Een begrip dat gehanteerd wordt bij dividendstromen tussen een dochter- en een moedervennootschap. Wanneer de uitkerende (binnenlandse of buitenlandse) vennootschap een correcte belasting betaalde op haar winsten, dan moet dit ‘definitief belast’ dividend niet nogmaals belast worden in hoofde van de moedervennootschap.

Deze ontvangen winst zal dan volgens het DBI-regime voor 100% worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Vóór 1 januari 2018 was dit nog voor 95%. Daar hangt wel een voorwaarde aan vast: dat de moeder gedurende minstens een jaar eigenaar is van een minimale participatie van 10% of van aandelen met een aanschafwaarde van 2.500.000 EUR.

U kan dus wellicht al raden waar het fiscaal voordeel schuilt van een belegging in een ‘DBI-BEVEK’. Een DBI-BEVEK is een beleggingsfonds, in de vorm van een vennootschap, dat haar vermogen volledig belegt in individuele aandelen. Een handigheid is dat een DBI-BEVEK sowieso voldoet aan hogervermelde voorwaarden. De redenering is dat de beleggingswinsten al voldoende belast zijn op het niveau van de vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt. Zodat op de uitkering geen bijkomende belasting nodig is.

Opdat de dividenden en meerwaarden onbelast blijven bij de beleggende vennootschap, is vereist dat een DBI-BEVEK jaarlijks minstens 90% van haar inkomsten en van de gerealiseerde meerwaarden uitkeert. En dat ze natuurlijk zelf belegt in bedrijven waarvan de winsten aan een normaal belastingregime onderhevig zijn.

Zijn er ook nadelen?
Het fiscale voordeel ten opzichte van ‘gewone aandelen’ is dus duidelijk: de uitgespaarde vennootschapsbelasting van 29,58% (of evt. 20,4%). Toch doet u er goed aan om bij uw bankier naast de rendementsverwachtingen ook  te vragen naar de mogelijke instap- en beheerskosten.

Houd er wel rekening mee dat een belegging in een DBI-BEVEK van het vermogen moet worden afgetrokken waarop de notionele interestaftrek berekend wordt. Maar de negatieve impact zal al bij al nog meevallen. Daar zijn twee redenen voor:

  1. het historisch lage tarief van de notionele interestaftrek
  2. en de nieuwe ongunstige berekeningswijze (berekening op de aangroei van het vermogen over de laatste 5 jaar).

Vergeet ook niet dat een DBI-BEVEK nog steeds beschouwd wordt als een aandelenbelegging. Wanneer uw vennootschap belegt in aandelen voor meer dan 50% van de som van haar fiscaal kapitaal, de belaste reserves en herwaarderingsmeerwaarden, dan kan ze niet genieten van het gunstige verlaagde KMO-tarief van 20,4% op de eerste schijf van 100.000 EUR winst.

Meer weten over dit principe? Neem contact op met onze adviseurs ter zake. 

 

Publicatie datum:  12 december 2018

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.