Procedure Gerechtelijke Reorganisatie: eerste wijzigingen zijn een feit!

25.03.2021

Na het aflopen van de bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen op 31 januari 2021, kondigde de minister van Justitie een herlanceringsprocedure aan. Het lijkt erop dat de Minister woord heeft gehouden. Einde vorige week werd immers het wetsvoorstel (weliswaar in tweede lezing) tot wijziging én vernieuwing van de procedure gerechtelijke reorganisatie goedgekeurd. De eerste wijzigingen zijn dus een feit!

Wat zijn deze wijzigingen en wat zijn de vernieuwingen? Lees even mee met ons!

Wijzigingen

1. Laagdrempeliger

De toegang tot de procedure gerechtelijke reorganisatie wordt laagdrempeliger: zoals aangekondigd kan voor de opstart van de procedure, een onvolledig dossier ingediend worden hetgeen lopende de procedure aangevuld kan worden.

Initieel moet men erover waken dat alle door de wet voorgeschreven stukken bij het verzoekschrift gevoegd worden en dit uiterlijk twee dagen voor de zitting.

Maar, mocht de onderneming-schuldenaar onverhoopt toch niet in staat zijn om de gevraagde documenten te verstrekken, kunnen deze naderhand worden toegevoegd. Soms moeten de ontbrekende stukken helemaal niet meer toegevoegd worden.

Er is wel één voorwaarde bij dit alles: de onderneming-schuldenaar is gehouden tot het opmaken van een nota waarin gedetailleerd wordt aangegeven waarom de stukken (nog) niet verstrekt konden worden.

2. Termijn onderzoek

De termijn waarin de rechter verslaggever (aangesteld door de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden) zijn onderzoek naar de onderneming in moeilijkheden dient af te ronden, wordt verlengd van vier (4) naar tien (10) maanden.

De Kamer kan zelf eveneens onderzoek voeren naar de onderneming in moeilijkheden. Haar termijn voor het onderzoek wordt eveneens verlengd, van acht (8) maanden naar achttien (18) maanden.

 

Vernieuwingen

1. Voorbereidend akkoord

Dé grootste vernieuwing is het voorbereidend akkoord.

Dit houdt in dat een gerechtsmandataris aangesteld kan worden alvorens de effectieve procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt opgestart. Deze gerechtsmandataris kan de onderneming-schuldenaar bijstaan in haar onderhandelingen met de schuldeisers om een minnelijk/collectief akkoord te bewerkstelligen. Zo u wenst, ook wel de informele reorganisatie genoemd.

De voordelen?

  • De aanstelling van de gerechtsmandataris wordt niet bekendgemaakt, zodat men in alle ‘rust’ de onderhandelingen met de schuldeisers kan aanvatten;
  • De gerechtsmandataris kan beslissen om de onderhandelingen aan te vatten met één of meerdere schuldeisers en deze gesprekken pas in een latere fase opentrekken naar de andere schuldeisers;
  • De gerechtsmandataris kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank verzoeken specifieke voorwaarden en/of termijnen toe te staan aan de onderneming-schuldenaar om de slaagkansen op een akkoord met de schuldeisers te optimaliseren, rekening houdend met de noden van de schuldenaar.

Op deze manier is de onderneming-schuldenaar niet langer geboeid door onwillige schuldeisers.

2. Opstart versneld

Een tweede belangrijke nieuwigheid is het versneld opstarten van een procedure gerechtelijke reorganisatie en dit binnen een termijn van vijf (5) werkdagen.

3. Fiscale vrijstellingen

Tot slot heeft men ook stilgestaan bij mogelijke fiscale vrijstellingen voor schuldeisers die geconfronteerd worden met een onderneming-schuldenaar waarvoor een collectief dan wel minnelijk akkoord is vastgesteld.

Zo zullen de waardeverminderingen en voorzieningen op schuldvorderingen vrijgesteld worden gedurende de belastbare tijdperken van tenuitvoerlegging van het reorganisatieplan of de uitvoering van het minnelijk akkoord.

 

Inwerkingtreding van de maatregelen

De meerderheid van de maatregelen treden in werking op datum van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, dewelke eerstdaags wordt verwacht.

Echter, een aantal van voormelde wijzigingen en nieuwigheden zullen slechts gelden tot 30 juni 2021, maar waarbij de mogelijkheid bestaat dat deze verlengd worden.

Gezien deze maatregelen er net in willen voorzien levensvatbare ondernemingen toch een doorstart te kunnen laten nemen, lijkt het ons niet ondenkbaar dat deze maatregelen verlengd zullen worden.

 

Wordt u geconfronteerd met een onderneming-schuldenaar die zich in voormelde situatie bevindt? Of bevindt u zichzelf in bovenstaand geschetste situatie? Aarzel dan zeker niet ons te contacteren mocht u hieromtrent vragen hebben. Als Uw Rechterhand staan wij u en uw onderneming graag bij.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.