Kleine of grote vennootschap? Wat zeggen de criteria?

06.07.2016

Think small first! De omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn in nationaal recht zorgt ervoor dat u, vanaf 1 januari 2016, volgens gewijzigde criteria zal beoordelen of uw vennootschap klein of groot is. Graag geven wij u hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Zo kan u inschatten welke gevolgen dit vennootschapsrechtelijk en fiscaal voor u heeft.

De voornaamste wijzigingen die werden aangebracht zijn de volgende:

 • De criteria voor jaaromzet en balanstotaal werden aangepast; de nieuwe criteria artikel 15 W.Venn. zijn:
  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
  • Jaaromzet, exclusief btw: € 9.000.000
  • Balanstotaal: € 4.500.000
 • Het overschrijden van de grens van 100 werknemers heeft niet meer automatisch tot gevolg dat de vennootschap niet langer kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap.
 • Voor niet-moedervennootschappen worden de criteria niet langer op geconsolideerde basis beoordeeld
  voortaan wordt een kleine vennootschap pas groot wanneer deze twee boekjaren na elkaar de criteria overschrijdt.
 • Binnen de categorie van kleine vennootschappen is een subcategorie gecreëerd van microvennootschappen; het betreft de vennootschappen die op datum van de jaarafsluiting geen dochter of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10
  • Jaaromzet, exclusief btw: € 700.000
  • Balanstotaal: € 350.000

Consolidatieplicht

In principe is de enkelvoudige jaarrekening de basis voor de beoordeling of de groottecriteria worden overschreden. Moedervennootschappen en vennootschappen die een consortium vormen moeten hun cijfers op geconsolideerde basis beoordelen.
U mag er voortaan ook voor kiezen om, als er geen geconsolideerde cijfers worden opgesteld, een vereenvoudigde berekening te maken waarbij louter de totalen van de omzet en de balanstotalen van al de verbonden vennootschappen worden opgeteld. In dat geval worden de grensbedragen van balanstotaal en netto-omzet verhoogd met 20%.
De verhoogde grensbedragen zijn dan:

 • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
 • Jaaromzet, exclusief btw: € 10.800.000
 • Balanstotaal: € 5.400.000

Van klein naar groot en omgekeerd: consistentiebeginsel

Het is u wellicht opgevallen dat een vennootschap slechts van categorie (klein of groot) kan veranderen wanneer zij twee opeenvolgende jaren de criteria overschrijdt of niet meer overschrijdt (consistentiebeginsel). Door een éénmalige overschrijding zal een vennootschap haar statuut van kleine vennootschap niet verliezen. Evenmin zal een vennootschap door het éénmalig niet overschrijden van meer dan één criterium een kleine vennootschap worden.

Overgangsregeling voor het eerste boekjaar dat aanvangt na 31 december 2015

De overgangsregeling wijkt éénmalig af van het consistentiebeginsel. Als uw boekjaar aanvangt op 1 januari 2016 moet u uitsluitend nagaan of uw vennootschap op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar (31 december 2015) meer dan één van de verhoogde criteria van het nieuwe artikel 15 W. Venn. heeft overschreden. Is dit niet het geval, dan zal uw vennootschap voor boekjaar 2016 en 2017 als kleine vennootschap kwalificeren.

Vanaf het daaropvolgende boekjaar, het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2017, geldt opnieuw de gewone regeling, met name dat wanneer meer dan één van de criteria vermeld in artikel 15 W.Venn. worden overschreden of niet meer worden overschreden, dit slechts gevolgen heeft wanneer dit zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen hiervan gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk, op balansdatum, meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.

Volgend schema verduidelijkt dit:

kleine of grote vennootschap

Hoe zit dit fiscaal?

De voormelde wijzigingen zullen in principe doorwerken op fiscaal gebied. Maar daar waar de geconsolideerde toepassing van de criteria op vennootschapsrechtelijk gebied nog slechts in uitzonderlijke gevallen zal gelden, blijft die geconsolideerde toepassing voor fiscale doeleinden de regel. Voor fiscale doeleinden moeten de cijfers dus nog steeds op geconsolideerde basis worden bekeken. Kleine vennootschappen kunnen op fiscaal gebied genieten van talrijke fiscale gunstmaatregelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de verhoogde notionele intrestaftrek, de mogelijkheid om een liquidatiereserve aan te leggen, de taks shelter voor startende ondernemingen, een hoger percentage voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing, …

U merkt dat zowel vennootschapsrechtelijk als fiscaal de gewijzigde criteria hun impact hebben en er meer vennootschappen klein worden. Ook voor uw vennootschap gaan wij graag na welke de gevolgen zijn en welke opportuniteiten zich aanbieden. Voor verdere toelichting en vragen kan u steeds bij ons terecht!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.