Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Nieuwe B2B-wet en de markt: wat mag u nog in uw overeenkomsten opnemen?

Rechtsregels om consumenten te beschermen tegen oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken bestaan al tientallen jaren.

Soms leggen echter ook professionals aan elkaar bepaalde voorwaarden op die het juridische evenwicht tussen hun rechten en plichten verstoren. De wetgever heeft daarom geoordeeld dat het ook nodig is om een juridische bescherming te voorzien in B2B-relaties.

De rechtsregels hierover zijn opgenomen in het Wetboek Economisch Recht. Vanaf 1 september 2019 gelden de nieuwe regels.

Deze nieuwe B2B-wet bepaalt expliciet dat u uw contractspartij geen misleidende, onjuiste en/of onvolledige informatie mag geven, onder andere met betrekking tot:

  • de voornaamste kenmerken van een product;
  • de rechten en verplichtingen van partijen;
  • de prijs.

Ook is het verboden om in marketingcampagnes verwarring te creëren ten opzichte van andere (concurrerende) producten of negatieve uitspraken te doen over een concurrent.
Verder moet u zich onthouden van intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding, onder andere door:

  • het gebruik van dreigende of grove taal en gedrag;
  • het bewust uitbuiten van bepaalde tegenslagen van de contractspartij;
  • het belemmeren van het uitoefenen van bepaalde rechten (bijv. overmatige kosten bij de beëindiging van de overeenkomst);
  • het misbruiken van de nadelige positie van de contractspartij.

Ten slotte somt de wet enkele verboden handelspraktijken op, zoals het ongevraagd toezenden van producten of leveren van diensten, het opnemen van gegevens in gidsen zonder duidelijk aan te geven dat dit tegen betaling zal gebeuren en het opzetten, beheren of promoten van een piramidesysteem.

Indien u toch verboden bepalingen in uw overeenkomsten opneemt, bestaat de mogelijkheid dat u een schadevergoeding zal moeten betalen en/of een boete opgelegd krijgt.

Let dus op dat u op gepaste wijze rekening houdt met deze nieuwe B2B-wet. Uiteraard staan wij paraat om uw overeenkomsten te screenen en na te gaan of hierin geen verboden bedingen werden opgenomen.

Meer weten over deze nieuwe wetgeving? Neem contact op met onze experten ter zake. 

Publicatiedatum: 29 augustus 2019

Gepubliceerd door Indra Veltjen

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021