Beste klant of relatie, onze kantoren zijn weer open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Wet inzake schorsing van de opzegtermijn tijdens corona-werkloosheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Zoals reeds eerder uiteengezet werd tijdens de corona-werkloosheid de opzegtermijn niet geschorst. Daardoor kon de opzegtermijn (gedeeltelijk) in de periode van corona-werkloosheid vallen zodat werknemers terugvielen op de tijdelijke werkloosheidsuitkering, in plaats van op hun volledige loon, zoals in normale omstandigheden het geval zou zijn.

Een wetsvoorstel wil die situatie rechtzetten. Misschien weet u dat de tekst verschillende malen is herschreven omwille van de tumult over haar retroactieve werking. Uiteindelijk geldt de nieuwe wet niet met terugwerkende kracht. Zij is op 22 juni 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat betekent dat nu concreet ? De opzegtermijn is geschorst voor de dagen corona-werkloosheid vanaf 22 juni 2020. Eerdere periodes van corona-werkloosheid zullen geen invloed hebben op de opzegtermijn.

Die schorsing geldt echter niet voor opzegtermijnen die al liepen voor 1 maart 2020 of wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Dergelijke opzegtermijnen worden dus niet verlengd met de dagen corona-werkloosheid.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2020