Btw-plicht voor medische beroepen vanaf 1 januari 2022

23.12.2021

Vanaf 1 januari geldt er een btw-plicht voor medische beroepen. Medische en paramedische beroepsbeoefenaars zijn vandaag meestal nog vrijgesteld van btw. Slechts in een beperkt aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld voor het verrichten van zuiver esthetische ingrepen, is een btw-registratie vereist.

Door een wetswijziging komt daar vanaf 1 januari 2022 voor veel medische en paramedische beroepsbeoefenaars verandering in.

Wat verandert er?

In essentie voorziet de nieuwe wetsbepaling dat de btw-vrijstelling enkel nog zal gelden voor therapeutische handelingen. Hiermee wordt bedoeld de handelingen waarvan het doel bestaat in de diagnose, de behandeling of genezing van ziekten of gezondheidsproblemen. Ook preventie kan in bepaalde gevallen als therapeutisch worden beschouwd.

Een aantal functies, zoals die van arts-diensthoofd, die strikt genomen geen therapeutisch karakter hebben maar wel bijdragen tot een kwalitatief hoogstaande geneeskunde, blijven eveneens vrijgesteld.

Alle andere handelingen waarbij het therapeutisch doel ontbreekt, zullen verplicht onderworpen worden aan btw.

Wie beoordeelt het therapeutisch doel?

In regel is het de beroepsbeoefenaar die hierover oordeelt.

Wel dient hij zijn beslissing te motiveren, uitgezonderd voor de niet-esthetische handelingen die zijn ingeschreven in de RIZIV-nomenclatuur of de nomenclatuur voor revalidatieverstrekkingen, of die in aanmerking komen voor terugbetaling. Voor deze handelingen wordt het therapeutisch oogmerk vermoed aanwezig te zijn.

Therapeutisch vs. niet-therapeutisch: enkele voorbeelden

Om te bepalen wat ’therapeutisch’ is en wat niet, heeft de btw-administratie recent een circulaire (2021/C/114) gepubliceerd met voor iedere medische en paramedische beroepsgroep een niet-limitatief overzicht van handelingen waarvoor het therapeutisch doel al dan niet wordt aangenomen.

Btw-plicht voor medische beroepen: wat moet u vanaf 2022 doen?

Eerst moet u nagegaan of al uw handelingen volledig therapeutisch zijn en aldus volledig vrijgesteld blijven. Is dit niet het geval, dan zal een registratie voor btw noodzakelijk zijn. Daarbij dient dan het juiste btw-regime gekozen te worden. Indien de niet-therapeutische handelingen eerder beperkt zijn en niet meer dan 25.000 EUR per jaar bedragen, kan een registratie onder de ‘vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen’ overwogen worden. De btw-formaliteiten blijven dan tot een minimum beperkt en er moet geen btw in rekening worden gebracht.

Een registratie onder de normale btw-regeling daarentegen, zal meer administratieve verplichtingen met zich meebrengen, waaronder de indiening van periodieke btw-aangiftes, en de verplichting tot aanrekening van 21% btw over de niet-therapeutische handelingen. Daartegenover staat dan weer een gedeeltelijk recht op aftrek van btw.

Indien een btw-registratie vereist is, heeft de beroepsbeoefenaar tot 31 januari 2022 tijd om zich in regel te stellen.

Vanaf wanneer btw aanrekenen?

In principe moet vanaf 1 januari 2022 btw worden aangerekend over niet vrijgestelde prestaties. Voor handelingen die vóór 1 januari 2022 zijn verricht maar nog moeten worden aangerekend, blijft de vrijstelling van toepassing. Ook de ingrepen of behandelingen die nog niet zijn uitgevoerd maar reeds vastgelegd zijn met de patiënt om te worden verricht op een bepaalde datum (uiterlijk op 30.06.2022), kunnen nog van de btw-vrijstelling genieten.

Acupuncturisten, osteopaten, chiropractors, homeopaten,…

Voor de volledigheid kan nog worden meegegeven dat de wetswijziging niet enkel in een inperking van de btw-vrijstelling voorziet, maar ook in een uitbreiding ervan. Zo zal de btw-vrijstelling niet langer exclusief voorbehouden zijn aan de beoefenaars van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep. Ook zij die door een adequate opleiding geacht kunnen worden een gelijkaardig kwaliteitsniveau te bereiken, zullen voor hun therapeutische handelingen van de btw-vrijstelling kunnen genieten.

Onder meer acupuncturisten, osteopaten, chiropractors en homeopaten komen voor de btw-vrijstelling in aanmerking, op voorwaarde dat zij op een door de btw-administratie voorgeschreven wijze hun kwaliteitsniveau kunnen aantonen.

Complex btw-statuut

Weinig btw-belastingplichtigen kunnen een btw-regime hebben dat zo complex is als dat van medische en paramedische beroepsbeoefenaars. Het is niet enkel het samengaan van vrijgestelde en niet vrijgestelde handelingen dat het ingewikkeld maakt, maar ook de combinatie met andere reeds bestaande regelingen zoals die voor klinische studies of de bijzondere regeling voor zuiver esthetische ingrepen.

Om dit kluwen aan btw-regimes te ontwarren en de juiste keuze te maken bij een btw-registratie, staan de btw-specialisten van Van Havermaet graag voor u klaar. Contacteer hen voor al uw vragen.

Gepubliceerd door Jean-Paul Libert

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.