Loonadministratie Q4 – 2019

30.09.2019

1. Ecocheques

Omzetting ecocheques voor 31.10.2019 in PC 200
Ondernemingen die bedienden tewerkstellen in het paritair comité 200 dienen jaarlijks in de maand juni ecocheques uit te keren aan deze bedienden.

Als werkgever heeft u echter de mogelijkheid om deze ecocheques om te zetten in een ander gelijkwaardig voordeel. Tot 31.10.2019 kan u, indien uw bedienden in 2019 reeds ecocheques ontvingen, de ecocheques voor 2020 laten omzetten in een gelijkwaardig voordeel, bv. een bruto premie, een storting in de groepsverzekering, maaltijdcheques… Dit gelijkwaardig voordeel mag de werkgever maximaal 250,00 EUR kosten (voor een voltijdse tewerkstelling tijdens de volledige referteperiode).

Wenst u meer informatie over de mogelijkheid tot omzetting? Wij helpen u graag verder.

Toekenning ecocheques in Q4.2019
In het 4e kwartaal 2019 dienen in een aantal paritaire comités ecocheques toegekend te worden, zoals ondermeer in:


(*) Deeltijdse werknemers of werknemers die in- of uitdienst zijn gegaan in de loop van de referteperiode hebben in de meeste gevallen recht op een pro rata toekenning.

(**) In PC 112 dienen de ecocheques jaarlijks in twee schijven uitbetaald te worden. De eerste schijf van 125 EUR dient ten laatste op 15 juni uitbetaald te worden. De tweede schijf van 125 EUR dient ten laatste op 15 december uitbetaald te worden.

2. Opleidingsverlof

Ondernemingen die in Vlaanderen gevestigd zijn of een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen én actief zijn in de privésector moeten vanaf 01.09.2019 rekening houden met het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) dat het betaald educatief verlof vervangt.

Een werknemer kan vanaf september 2019 opleidingsverlof aanvragen voor opleidingen die gericht zijn op de arbeidsmarkt of op de loopbaan van de werknemer en die vermeld worden in de opleidingsdatabank. De werknemer heeft (onder bepaalde voorwaarden) het recht om maximaal 125 uren opleidingsverlof te nemen per schooljaar, waardoor hij dus afwezig mag zijn op het werk terwijl het (begrensd) loon wordt doorbetaald. Als werkgever kan u op het einde van het schooljaar een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen van de Vlaamse overheid via het WSE-loket.

De werknemer vraagt het opleidingsverlof aan door aan de werkgever een ‘attest van inschrijving’ van de opleidingsverstrekker te bezorgen. Dit attest dient ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar of binnen de 15 dagen na inschrijving of na verandering van werkgever bezorgd te worden.

3. Vervangingsfeestdagen en collectieve sluiting

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een dag waarop gewoonlijk in de onderneming niet gewerkt wordt, moet vervangen worden door een gewone activiteitsdag. In 2020 vallen volgende dagen samen met een zondag of een dag waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt:

  • O-L-V Hemelvaart (zaterdag 15 augustus 2020)
  • Allerheiligen (zondag 1 november 2020)

Indien de vervangingsdag niet op sectoraal vlak wordt vastgelegd, dient u vóór 15 december 2019 binnen uw onderneming actie te ondernemen. Indien u nalaat dit te doen wordt de feestdag vervangen door de eerste activiteitsdag van de onderneming die op de feestdag volgt.

Vergeet ook niet om tijdig de eventuele collectieve vakantiedagen van 2020 vast te leggen volgens de geijkte procedure!

4. Sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen van 2020 komen héél dichtbij. Zoals eerder aangekondigd vinden tussen 11 en 24 mei 2020 bij tal van Belgische ondernemingen opnieuw sociale verkiezingen plaats. De totale verkiezingsprocedure telt welgeteld 150 dagen.

De voorbereidingsprocedure neemt een aanvang in december 2019. Afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum situeert de aanvang van deze procedure zich dus tussen 11 en 24 december 2019. Op de aanvangsdatum dienen volgende inlichtingen schriftelijk meegedeeld te worden:

  • vaststelling van het aantal technische bedrijfseenheden of de wijzigingen t.o.v. de afgelopen sociale verkiezingen hieromtrent;
  • de functietitels van het kader- en leidinggevend personeel;
  • het aantal werknemers per categorie, die in dienst zijn op dat ogenblik;
  • de precieze datum van de verkiezingen.

Voor verdere toelichting hieromtrent kan u steeds bij ons terecht.

5. Nieuwe lastenverlaging voor werken in onroerende staat

Heeft u werknemers die werken in onroerende staat verrichten op werven? Dan kunt u mogelijks vrijgesteld worden van het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing voor deze werknemers en zo aanzienlijk besparen op uw loonkost. Deze maatregel werd onlangs ingevoerd en werkt met terugwerkende kracht.

Dit vrijgesteld gedeelte wordt berekend als een percentage van de gecorrigeerde bruto belastbare bezoldiging van al de betrokken werknemers die in aanmerking komen. Voor 2018 bedraagt het vrijstellingspercentage 3% en voor 2019 is dit 6%. Vanaf 1 januari 2020 stijgt dit naar 18%!

Let wel: deze vrijstelling kan niet gecumuleerd worden met de reeds bestaande vrijstelling voor het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing voor klassieke ploegenarbeid of volcontinu arbeid. Cumul met andere vrijstellingen is wel toegelaten!

Desgewenst kijken we samen met u na, welke mogelijkheden u heeft om uw medewerkers optimaal te verlonen, zowel vanuit arbeids-, sociaal-, als fiscaalrechtelijk oogpunt.

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp Alternatief verlonen, uw troef in ‘the war for talent’? Klik hier om u in te schrijven voor onze infosessie te Herentals, Hasselt of Lommel. Deze sessies gaan in oktober 2019 door.

Wij hopen alvast u te mogen verwelkomen!

6. Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge schoolverlaters tijdens het laatste kwartaal 2019

Voor een jongere die bij u in dienst treedt in het vierde kwartaal 2019, is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd dit jaar als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De jongere heeft een studie met volledig leerplan beëindigd en oefent geen studieactiviteit meer uit (thesis, stage,…) en is niet meer onderworpen aan de leerplicht;
  • Hij heeft voor de indiensttreding ofwel niet gewerkt, ofwel slechts met een studentencontract (van RSZ vrijgesteld) gewerkt;
  • De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing geldt alleen als hij in het vierde kwartaal 2019 minder dan een belastbaar bedrag van €3.350 /maand verdient.

 

Publicatiedatum: 30 september 2019

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.