Beste klant of relatie, onze kantoren zijn weer open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Tewerkstelling op Belgisch grondgebied wordt aantrekkelijker

(Gedeeltelijke) tewerkstelling op Belgisch grondgebied van werknemers op Belgisch grondgebied kan ertoe leiden dat deze werknemers in België sociaalverzekerd en belastingplichtig zijn en dat de Belgische arbeidsrechtelijke bepalingen (van dwingend recht) gerespecteerd dienen te worden. De Belgische federale regering heeft de afgelopen maanden echter inspanningen geleverd om dit sociale en fiscale klimaat aantrekkelijker te maken door onder meer de loonkost te doen dalen. We leggen het u graag uit.

Vermindering sociale lasten

De basis RSZ-werkgeversbijdragen (= sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werkgever) worden stelselmatig verlaagd van 32,4% naar 30% vanaf 01/04/2016 en naar 25% vanaf 2018. Daarnaast werden vanaf 1 januari 2016 de eerste aanwervingen flink goedkoper. Bijvoorbeeld: indien een werkgever zijn eerste werknemer aanwerft in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, geniet hij een volledige vrijstelling van RSZ-werkgeversbijdragen en dit voor de volledige tewerkstellingsperiode van de werknemer. Bovendien zijn er ook voor de 2de tot en met de 6de aangeworven werknemer interessante RSZ-verminderingen op de werkgeversbijdragen.

Fiscale gunstmaatregelen

Ook op fiscaal vlak werden diverse maatregelen getroffen. Sinds 1 januari 2016 mogen werkgevers die werknemers tewerkstellen die nacht- of ploegenarbeid verrichten, en die een ploegenpremie betalen, al 22,8% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van deze werknemers voor zichzelf houden. Ze moeten dit bedrag dus niet doorstorten aan de schatkist. Startende ondernemingen en ondernemingen die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling genieten van gelijkaardige ondersteuningsmaatregelen.

RSZ mandataris

Op basis van het bovenstaand is het reeds duidelijk dat het sociale en fiscale klimaat voor het starten van tewerkstelling op Belgisch grondgebied nooit zo gunstig is geweest als vandaag. Houdt er echter rekening mee dat voor de aanvang van deze tewerkstelling op Belgisch grondgebied aan een aantal wettelijke formaliteiten moeten voldaan worden, onder andere:

  • De dimona-aangifte ( = onmiddellijke aangifte aan de RSZ, voorafgaand aan de eerste tewerkstellingsdag)
  • Registratie bij de Belgische bevoegde instanties
  • Aansluiting bij een loonsecretariaat
  • Het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering bij een Belgische verzekeringsmaatschappij

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat buitenlandse ondernemingen die niet over een Belgisch adres beschikken best ook een RSZ-mandataris aanstellen. De RSZ-mandataris verzorgt onder andere de contacten tussen uw onderneming, het sociaal secretariaat en de overheidsinstanties.

Alles in huis

Niet alleen beschikt Van Havermaet over de juist expertise om als RSZ-mandataris van uw onderneming op te treden, maar denken wij proactief met de werkgever mee en handelen bij begeleiding en advisering omtrent bovenvermelde rechtsregels en financiële incentives.

Gepubliceerd door Lieve Hendriks

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2020