Uw loonsadministratie in Q3 – 2020

01.07.2020

1. Wijzigingen inzake verplaatsingsvergoedingen

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn werknemers die voor professionele verplaatsingen gebruik maken van hun eigen wagen, motor- of bromfiets. Vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 is een nieuw bedrag van toepassing dat daalt in vergelijking met vorig jaar, hetzij 0,3542 euro per kilometer.

Werkgevers zijn op dit ogenblik enkel verplicht om tussen te komen in de gemaakte kosten voor woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer wanneer de werknemer meer dan 5 kilometer aflegt. Vanaf 1 juli 2020 wordt deze grens geschrapt en is een werkgeverstussenkomst verschuldigd vanaf de eerste kilometer.

Vanaf 1 juli 2020 is de werkgever in P.C. 200 verplicht een forfaitaire kilometervergoeding van 0,10 EUR toekennen voor woonwerk-verplaatsingen met de fiets, met een absoluut maximum van 4 EUR per dag.

2. Bijkomende steunmaatregelen corona-crisis aangekondigd

De superkern heeft op 6 en 12 juni 2020 enkele bijkomende steunmaatregelen aangekondigd. Een deel van deze steunmaatregelen zijn op 30 juni en 1 juli 2020 in een bijzondere-machtenbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor een aantal andere maatregelen is het nog even wachten op de omzetting in de regelgeving. Wij informeren u nu reeds over de belangrijkste nieuwigheden en komen hier later uitgebreid op terug:

 • Corona-werkloosheid
  De corona-werkloosheid werd officieel verlengd tot 31 augustus 2020 onder de huidige voorwaarden. De enige bijkomende formaliteit die vervuld zou moeten worden is de meldingsplicht van de dagen werkloosheid aan de werknemer. Voor “sectoren in moeilijkheden” zou de corona-werkloosheid onder huidige voorwaarden verlengd worden tot en met 31 december 2020. Koninklijk besluit nr. 45 voorziet dat de overige sectoren zich vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen beroepen op een versoepelde vorm van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen mits een omzetverlies van 10% kan aangetoond worden.
 • Consumptiecheque
  De consumptiecheque is een cheque ten bedrage van maximum 300 EUR die een werkgever aan zijn werknemers kan toekennen. De toekenning van de cheque dient te gebeuren in een ondernemings-cao of individueel akkoord. Vermoedelijk gaan een aantal sectoren de toekenning van deze cheque verplichten.De cheque kan zowel in de horeca als in de cultuur- en sportsector gebruikt worden. Mits aan een aantal voorwaarden is voldaan zal deze cheque vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en belastingen.Om de cheque snel in roulatie te kunnen brengen zal deze enkel op papier te verkrijgen zijn. De cheque kan aangekocht worden waar hij besteed wordt of bij de leveranciers die nu reeds voorzien in andere soorten cheques (zoals maaltijd- en eco-cheques).
 • Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor juni, juli en augustus 2020
  Werkgevers die minstens één aaneengesloten maand gebruik hebben gemaakt van corona-werkloosheid tussen 12 maart en 31 mei 2020 komen in aanmerking. De vrijstelling is gelijk aan 50% van het verschil tussen enerzijds de bedrijfsvoorheffing van de maand juni, juli of augustus 2020 en anderzijds de bedrijfsvoorheffing van mei 2020.
 • Arbeidsduurvermindering
  Koninklijk besluit nr. 46 voorziet dat ondernemingen die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of herstructurering in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 de arbeidsduur kunnen verminderen om zo ontslagen te vermijden. Dit kan via een collectieve arbeidsduurvermindering, door het toekennen van tijdskrediet of via het toekennen van een landingsbaan waarvan de toegang tot de uitkering zal worden verlaagd van 57 jaar tot 55 jaar.
 • Corona-ouderschapsverlof
  Koninklijk besluit nr. 45 verlengt het corona-ouderschapsverlof tot en met 30 september 2020. Daarenboven krijgen alleenstaande ouders of ouders van een kind met beperking de mogelijkheid tot voltijds ouderschapsverlof en zullen zij recht hebben op een verhoogde uitkering.

3. Nieuwe gelijkstellingen bij moederschapsrust

De dagen van arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid en volledige werkverwijdering die zich hebben voorgedaan sinds 1 maart 2020 tijdens de facultatieve prenatale moederschapsrust kunnen worden overgedragen naar de postnatale rust.

4. Afspraken jaarlijkse vakantie

Skivakanties of zonvakanties zaten er niet in door de “lockdown” en de gesloten grenzen. Veel werknemers hebben dan ook nog een pak vakantiedagen in hun zak. Hierbij enkele tips die u kan gebruiken bij het maken van afspraken over vakantie:

 1. Eerder gemaakte collectieve afspraken inzake vakantie blijven geldig.
  Als werkgever kan u hier eenzijdig niets aan veranderen.
 2. Houd bij het uitwerken van een vakantiebeleid rekening met de wettelijke principes.
  Zo is overdracht van wettelijke vakantiedagen en ADV-dagen naar het volgende kalenderjaar in principe verboden en dient een aaneengesloten periode van vakantie gegarandeerd te worden.
 3. Laat de (geplande) vakantiedagen registreren.
  Zo heeft u op elk ogenblik een overzicht van de genomen of nog te nemen vakantiedagen.
 4. Onderhandel met individuele werknemers inzake de opname van vakantie.
  Een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden, is een meerwaarde. Wijs hen op de noodwendigheden van de onderneming.
 5. Onderzoek de mogelijkheid van loopbaansparen.
  Op deze manier kan de werknemer zijn extralegale vakantiedagen opsparen om ze op een ander ogenblik op te nemen.

5. Aandachtspunten bij grensoverschrijdende tewerkstelling

Heeft u werknemers die  grensoverschrijdend  aan de slag zijn? Is hun arbeidspatroon of hun gebruikelijke werkplaats veranderd sinds de corona-crisis? U gaat best als volgt te werk:

 1. Documenteer welke dagen in welk land gewerkt werden. Duidt de dagen aan waar afgeweken werd van het geplande werkland omwille van de corona-crisis.
 2. Maak een werkgeversverklaring op voor de resterende werkdagen van dit jaar waarin u duidelijk toelicht voor welke dagen wordt afgeweken van het geplande werkland omwille van de corona-crisis.
 3. Bekijk of de gewijzigde tewerkstellingssituatie mogelijks een permanent karakter krijgt.
 4. Wij helpen u vervolgens graag om de mogelijke fiscale en sociale zekerheidsgevolgen van de gewijzigde tewerkstellingssituatie voor de betrokken werknemers in kaart te brengen, maken berekeningen en analyseren of deze gevolgen nog bijgestuurd kunnen worden.

 

Publicatiedatum: 1 juli 2020

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.