Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 bevestigt de sociale maatregelen voor werkgevers

Zoals meegedeeld in ons artikel van 16 april 2020 heeft de overheid een aantal bijkomende sociale maatregelen goedgekeurd. Die maatregelen zijn gebundeld in het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 dat op 28 april 2020 in het Belgisch Staatsblad verscheen.

De sociale maatregelen gelden voornamelijk voor ondernemingen die behoren tot de “kritieke” en “vitale” sectoren. Het bijzondere-machtenbesluit schept duidelijkheid over welke sectoren daarmee bedoeld worden. 

Met “kritieke” sectoren verwijst men naar de sectoren opgelijst in het meest recente ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dat zijn nl. de “cruciale” sectoren en “essentiële” diensten. De “vitale” sectoren worden omschreven aan de hand van hun paritair comité. Het gaat op dit ogenblik om:

  • C. voor de landbouw nr. 144, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op eigen gronden van de werkgever;
  • C. voor het tuinbouwbedrijf nr. 145, met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen;
  • C. voor het bosbouwbedrijf nr. 146;
  • C. voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren nr. 322, voor zover de uitzendarbeider actief is bij een gebruiker in één van de 3 hiervoor genoemde sectoren.

Wij bezorgen u een praktisch overzicht van de gepubliceerde maatregelen:

Voor de volledigheid wensen wij u nog te informeren dat volgens een op 30 april 2020 gepubliceerd koninklijk besluit ook tijdelijk werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag in de periode van 1 april 2020 tot 31 mei 2020 het werk kunnen hervatten in een vitale sector. De werknemer behoudt het recht op een werkloosheidsuitkering. Het bedrag wordt met een kwart verminderd voor de duur van de tijdelijke tewerkstelling (indien een onvolledige maand wordt gepresteerd, gebeurt de inkorting pro rata).

Werklozen met bedrijfstoeslag kunnen zelfs het werk hervatten bij hun vroegere werkgever met behoud van de aanvullende vergoeding.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021