Contact tracing bedrijven: extra Covid-maatregelen in diverse sectoren

27.08.2020

Het Coronavirus is jammer genoeg nog steeds niet weg te denken uit onze dagdagelijkse realiteit. De Veiligheidsraad zet in deze fase vooral in op mondmaskers en contact tracing in bedrijven, om de verspreiding van het virus in te dijken.

In een aantal sectoren heeft dat recent geleid tot bijkomende acties en maatregelen.

I.

Zo heeft de Veiligheidsraad in de sectoren van de bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw – voor zover het gaat om werkzaamheden in onroerende staat – én de vleesverwerkende nijverheid een zgn. systeem van “pretracing” ingevoerd.

Het komt erop neer dat iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk beroep doet op een buitenlandse werknemer of zelfstandige en dat rechtstreeks of in onderaanneming vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een geactualiseerd register dient bij te houden met volgende gegevens:

 • de naam en voornaam;
 • de geboortedatum;
 • het identificatienummer in de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (terug te vinden op de Limosa melding bovenaan onder de naam van de betreffende persoon);
 • de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
 • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd en
 • in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

De verplichting tot registratie is niet van toepassing op grensarbeiders (werknemer die werkt in de ene en woont in de andere lidstaat waarnaar hij dagelijks terugkeert) en geldt evenmin wanneer het verblijf in België minder dan 48 uur duurt.

Voorts mogen voornoemde gegevens enkel worden gebruikt in de strijd tegen het Coronavirus en dienen zij 14 dagen na beëindiging van de bewuste werkzaamheden te worden vernietigd.

II.

Daarnaast blijft uiteraard de verplichting bestaan om het Passenger Locator Form in te vullen en dit voor alle buitenlandse arbeidskrachten van wie het verblijf in België meer dan 48 uur duurt dan wel het voorafgaand verblijf buiten België meer dan 48 uur duurde.

Meer zelfs, vanaf 24 augustus zal u als werkgever of gebruiker niet alleen een registratieplicht hebben maar ook de plicht om vóór de aanvang van de werkzaamheden na te gaan of het Passenger Locator Form effectief werd ingevuld.

III.

Wij voorzien dat de organisatie van de registratieplicht en controle van het Passenger Locator Form geen sinecure zal zijn en dit met name op grote werven, waar meerdere aannemers tegelijk aan het werk zijn en er al diverse andere registratieplichten gelden zoals checkin@work. Maak dus goede afspraken met uw medecontractant en zet deze bij voorkeur op schrift in een bijlage aan de aannemingsovereenkomst.

Voorzie desgevallend een formulier waarop de voor u op de werf aanwezige personen hun privé gegevens kunnen achterlaten bij het betreden van de werf of bekijk samen met de provider van het registratiesysteem voor checkin@work of dit uitgebreid kan worden en ook hiervoor kan dienen. Indien gewenst kunnen wij jullie ook een template voor het bijhouden van de gegevens ter beschikking stellen.

IV.

Tot slot zal de Welzijnsinspectie de komende tijd streng gaan controleren op de naleving van de corona preventiemaatregelen in de volgende sectoren :

 • Vlees- en visverwerkende bedrijven
 • Slachthuizen
 • Voedselverpakkingsbedrijven
 • Grote bouwplaatsen

Dit gelet op het hoge aantal COVID-19 besmettingen in voornoemde sectoren.

Weet dat de voorgeschreven preventiemaatregelen verschillen per sector. De basisregels vindt u echter in elk pakket terug, nl. zoveel mogelijk afstand houden, het dragen van beschermingskledij (waaronder mondmaskers) en een goede handhygiëne.

Contact tracing bedrijven: extra maatregelen mogelijk per sector

Voor de specifieke voorschriften op sectorniveau verwijzen wij naar de sectorgidsen die u terugvindt via deze link en specifiek voor de bouwsector naar de preventiefiches op de website van Constructiv.

De Welzijnsinspectie kan echter oordelen dat de sectorale preventiemaatregelen voor uw specifieke bedrijfsactiviteit niet volstaan.

Beoordeel dan ook steeds of u, afhankelijk van de concrete activiteit van uw onderneming, geen bijkomende maatregelen moet nemen.

 

Valt u onder een van de genoemde sectoren en wenst u van gedachten te wisselen over de concrete uitvoering van voorgaande maatregelen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren over onder meer de contact tracing in bedrijven. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.