Heropstart in de bouw – een stand van zaken

07.05.2020

Op 23 april werd er een protocolakkoord bereikt voor de heropstart in de bouw vanaf 4 mei. Dat protocol kon niet in werking treden zolang er geen Ministerieel Besluit werd uitgevaardigd over de eerste fase van het exit plan, zijnde een heropstart van de bedrijven.

Het Ministerieel Besluit kwam er op 30 april en geldt voorlopig voor de periode van 4 tot en met 10 mei.

Opvallendste versoepeling van het Ministerieel Besluit is dat de werkzaamheden niet langer moeten worden gestaakt wanneer u de afstand van 1,5 meter onmogelijk kan bewaren, maar u bijkomende preventiemaatregelen van een minstens gelijkwaardig niveau moet nemen (mondmaskers, plaatsen van een scheidingswand, …).

Voor “passende” preventiemaatregelen wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Generieke Gids zoals beschikbaar in het Nederlands en Frans op de website van FOD WASO.

Het Ministerieel Besluit benadrukt verder dat de preventiemaatregelen te nemen zijn met respect voor het bestaande sociaal overleg binnen de onderneming (ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging of de individuele werknemers) en de (interne en externe) diensten voor preventie en bescherming op het werk. Ook beklemtoont het Ministerieel Besluit dat werkgevers hun werknemers tijdig moeten informeren en een passende opleiding moeten geven.

Naast het Ministerieel Besluit en de Generieke gids, die de basis vormen van de heropstart van de bedrijven, is er dus ook een sectorspecifiek protocolakkoord voor de Bouw. Dat werd ondertekend door de werkgeversvertegenwoordigers en het ABVV. Het ACV en ACLVB tekenden vooralsnog niet, doch vandaag staat er een verzoeningsvergadering gepland.

Allicht zal weldra de volledige tekst van het protocolakkoord vrijgegeven worden.

Welke aandachtspunten kunnen wij u alvast meegeven?

  • Er geldt een verplichte risicoanalyse van iedere werkpost en communicatie, alsook de informatieoverdracht hieromtrent naar de werknemers: Constructiv zal de nodige tools en modellen ter beschikking stellen (de teksten hieromtrent worden eind deze week verwacht).
  • De uitvoering van werken binnenshuis. Dat was tot 4 mei niet toegelaten, doch volgens het protocolakkoord dat nu voorligt kan het wél mits het in acht nemen van een aantal maatregelen. Minister van Werk Nathalie Muylle bevestigde dat uitdrukkelijk.
  • De beperking van co-activiteit op de werf. De sociale partners vragen om te vermijden dat er meerdere aannemers / partijen tegelijk aanwezig zijn op de werf.
    In geval van co-activiteit duidt de hoofdaannemer iemand van zijn hiërarchische lijn aan als coronaverantwoordelijke. Die coronaverantwoordelijke moet de preventiemaatregelen coördineren en zorgen voor de afdwinging ervan.
  • De naleving van de “preventiehiërarchie” (een begrip dat ook terugkomt in de Generieke gids). Dat wil zeggen dat afwijkingen op de social distancing (1,5 m afstand) tot een minimum dienen te worden beperkt. Als dat niet mogelijk is, zijn organisatorische en collectieve maatregelen aan de orde en pas na uitputting van deze maatregelen kan het dragen van een mondmasker een bijkomende maatregel zijn.

Wat met de “preventiehiërarchie” precies wordt bedoeld kan concreet worden aangetoond met de problematiek van het collectief vervoer.

Zo stelt u zich misschien de vraag of u in een werfbusje alle tien zitplaatsen mag gebruiken zolang uw werknemers maar een mondmasker dragen?
Het antwoord is “neen”.
Indien haalbaar, dient u nog altijd te opteren voor individueel vervoer en bij collectief vervoer is de stelregel nog altijd 1,5 m afstand houden (1. social distancing). Indien dat niet mogelijk is, voorziet u afscheidingswanden en markeert u de zetels waarop niemand mag gaan zitten (2. collectieve en organisatorische maatregelen). Kan u geen afscheidingswanden plaatsen, dan kan u werken met mondmaskers en alcoholgels, doch alle tien zitplaatsen tegelijk gebruiken zoals voorheen zal nog steeds niet kunnen met mondmasker (3. Mondmaskers). Er dient immers nog altijd zoveel als mogelijk afstand gehouden te worden.

Wij adviseren u alvast om goed te documenteren waarom u binnen uw organisatie kiest voor de ene of de andere maatregel. Dat kan immers van pas komen bij een eventuele controle van de inspectiediensten.

Wordt uiteraard vervolgd …

 

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.