Beste klant of relatie, onze kantoren zijn weer open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

grensoverschrijdende nalatenschappen – gewijzigde regels

Sinds 17 augustus 2015 zijn de bepalingen van de Europese erfrechtverordening in werking getreden. Dit betekent een grote stap vooruit voor grensoverschrijdende nalatenschappen. Concreet houdt dit in dat indien een EU-burger op of na 17 augustus overlijdt, de vererving en afwikkeling van zijn nalatenschap zal worden beheerst door de nieuwe regels. We gaan er graag even dieper op in.

De Verordening regelt onder meer het toepasselijk recht op de vererving van grensoverschrijdende nalatenschappen van inwoners van de Europese Unie. In Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zal de verordening dus niet gelden.

Universele bevoegdheid

Terwijl vroeger iedere lidstaat zijn eigen regels kende inzake de vererving en verdeling van grensoverschrijdende nalatenschappen, geldt voor nalatenschappen die openvallen vanaf 17 augustus 2015 in principe het recht van het land waar de erflater op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Bovendien zal de bevoegdheid van de rechter universeel zijn, wat inhoudt dat hij zich tevens kan uitspreken over niet-EU-goederen die tot de erfenis behoren. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om rechtskeuze te maken voor het recht van de nationaliteit van de erflater.

Sterke vereenvoudiging grensoverschrijdende nalatenschappen

Een groot voordeel van de erfrechtverordening is de sterke vereenvoudiging van de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen waarvan het vermogen zich situeert in meerdere landen. Waar er tot voor kort meerdere rechtsstelsels van toepassing waren, zal het toepasselijk recht op de vererving en afwikkeling van deze grensoverschrijdende nalatenschappen nu eenvoudig (Europees) bepaald kunnen worden.

Bovendien kunnen erfgenamen hun rechten en bevoegdheden aantonen in alle lidstaten door middel van een Europese Erfrechtverklaring. Op basis van zulke erfrechtverklaring kan een erfgenaam bijvoorbeeld niet alleen de tegoeden van de bankrekeningen van de erflater in België opvragen, maar ook de eventuele tegoeden op bankrekeningen in een ander EU-land dat onder de regeling valt, zonder dat hij zich hiervoor naar het buitenland moet verplaatsen. Eveneens kan bij een erfrechtprocedure in een andere lidstaat een erfgenaam in België een verklaring van aanvaarding of verwerping van de nalatenschap afleggen in België, zonder verplaatsing.

Graag benadrukken we nog even dat de fiscale regels of de fiscale bevoegdheden van de betrokken landen ingevolge de verordening ongewijzigd blijven.

Zit u met specifieke vragen hieromtrent of wenst u graag meer te weten? Aarzel niet ons te contacteren, wij staan steeds voor u klaar met professioneel advies.

Gepubliceerd door Gert De Greeve

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2020