Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Handhavingsrichtlijn omzetting in Belgische arbeidsrecht

Tot op heden heeft België de handhavingsrichtlijn nog steeds niet in het Belgische arbeidsrecht omgezet. De ontwerptekst werd eind juni goedgekeurd door de Ministerraad. Nu is het wachten op het advies van de Raad van State.

De ontwerptekst spitst zich toe op vier groepen van bepalingen:

  1. Bescherming van de werknemer die vanuit België wordt gedetacheerd naar een andere staat van de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland.
  1. Het begrip detachering en het daarmee samenhangend probleem van de controle van de arbeidsvoorwaarden in ruime zin.
    Concreet zal voor de inspectiediensten de mogelijkheid worden ingevoerd om vier types van documenten te vragen aan de werkgever die werknemers naar België detacheert: een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer, diverse inlichtingen, een overzicht van de werkuren en de bewijzen van loonbetaling. Een verbindingspersoon zal moeten worden aangeduid door de detacherende werkgever en deze persoon wordt belast de voor controle benodigde sociale documenten aan de inspectiediensten te bezorgen. Bovendien voorziet het voorontwerp ook dat de inspectiediensten een vertaling van de sociale documenten in één van de landstalen of in het Engels kunnen eisen.
  1. Invoering van een specifiek regime van hoofdelijke loonaansprakelijkheid voor de directe medecontractant, voor bouwactiviteiten en werken in onroerende staat in een aantal sectoren.
    Dit regime heeft enkel betrekking op de toekomstige loonschulden, behalve in bepaalde gevallen waarin de hoofdelijke aansprakelijke niet de nodige voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd. Dit geldt voor het loon dat aan alle in België tewerkgestelde werknemers verschuldigd is, zowel eigen werknemers als gedetacheerden.
  1. Oprichting van een Europees systeem van grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administratieve sancties en boetes.

Niets aan te passen

Bovenstaande bepalingen via de handhavingsrichtlijn en de concrete uitwerking hiervan zijn niet nieuw en in uw operationele werking dient, voor wat België betreft, niets aangepast te worden. Ook in het verleden hebben wij u geadviseerd en praktisch begeleid met focus op voormelde 4 punten. Wij kunnen u dan ook toekomstig verder op dezelfde wijze bijstaan. De verdere ontwikkelingen? Daarover houden we u graag op de hoogte!

Gepubliceerd door Lieve Hendriks

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021