Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Het mobiliteitspakket in het wegvervoer: de uitrol is ingezet

Op 15 juli 2020 werden de teksten van het zgn. mobiliteitspakket in tweede lezing door het Europese Parlement aanvaard, de publicatie vond plaats op 31 juli 2020. Voor nu willen wij u informeren over die bepalingen van Verordening 2020/1054 die alvast op 20 augustus 2020 van toepassing werden en een eerste schokgolf in de wegvervoerssector teweeg brachten.

Mobiliteitspakket: welke wijzigingen?

De Europese regelgever plande voor de wegvervoerssector immers een specifieke regelgeving uit te werken, aangepast aan het zeer mobiele karakter van de sector. Bovendien wou de Europese regelgever in deze sector niet alleen de detacheringsproblematiek aanpakken maar tegelijk ook diverse andere problemen (rij- en rusttijden, handhaving, versnelde implementatie van de slimme tachografen, betere arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs, eerlijke concurrentievoorwaarden op de interne markt, …).

Meer bepaald gaat Vo 2020/1054 om wijzigingen op vlak van de rij- en rusttijden en in het bijzonder, de wekelijkse rusttijd, en dit op drie punten:

  • de compensatie voor de verkorte wekelijkse rust ;
  • het verbod om de wekelijkse rusttijd in de cabine van het voertuig te nemen ;
  • de 4-wekelijkse terugkeerplicht van de chauffeur.

Bij een verkorting van de wekelijkse rusttijd moet een evenwaardige periode van rust genomen worden ‘en bloc’ vóór het einde van de derde week na de betrokken week.

Specifiek voor het internationaal goederenvervoer geldt er echter een andere regeling die opmerkelijk geen verstrenging maar net een versoepeling is van de bestaande regelgeving. Zo kan een chauffeur nu twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden nemen en de rusttijden verdelen over een langere periode van 4 weken in plaats van over 2 weken zoals tot voor kort het geval was.

Voorts wordt het verboden voor een chauffeur om zijn wekelijkse rusttijd nog in de cabine van zijn voertuig te nemen. Voortaan dient de wekelijkse rusttijd in een passend verblijf op kosten van de werkgever genomen te worden.

Het behoeft geen tekening dat het praktisch een hele klus zal zijn om alle chauffeurs op het Europese wegennetwerk voor het weekend in een passend verblijf onder te brengen …

En last but not least, is er ook de terugkeerplicht voor de chauffeur wat voor veel transportbedrijven wellicht nog de grootste uitdaging zal zijn. Deze terugkeerplicht houdt in at de chauffeur binnen een periode van 4 opeenvolgende weken moet terugkeren naar de exploitatievestiging waar hij normaal gestationeerd is of zijn woonplaats en dit voor een normale wekelijkse rusttijd van 45 uur. Ook dit zal voor vervoersondernemingen een serieuze herdenking van hun organisatiestructuren betekenen.

Een aantal wetgevende teksten wachten nog op uitvoeringshandelingen vanwege de Europese Commissie en de lidstaten. Wij houden u op de hoogte.

Wenst u dat wij meedenken met u over de praktische uitvoering, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Gepubliceerd door Veerle Nijs

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021