Loonadministratie Q1 2021: wat moet u weten voor het nieuwe jaar?

17.12.2020

1.       LOONADMINISTRATIE Q1 2021: LOONGRENZEN 2021

Bij het herbekijken van de loonadministratie Q1 2021 wordt traditiegetrouw worden de loongrenzen opnieuw aangepast.

Deze loongrenzen zijn relevant voor de toetsing van de geldigheid van en/of de uitwerking van:

  • een niet-concurrentiebeding : in een niet-concurrentiebeding verbindt de werknemer zich ertoe om bij zijn vertrek uit de onderneming geen gelijkaardige activiteit uit te oefenen, zij het door zelf een onderneming uit te baten, zij het door in dienst te treden bij een concurrent.
  • een arbitragebeding : in een arbitragebeding verbinden de werknemer en de werkgever zich vooraf ertoe om de geschillen die zouden voortvloeien uit de overeenkomst te onderwerpen aan arbitrage.
  • een scholingsbeding : in een scholingsbeding verbindt een werknemer, die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een opleiding mag volgen op kosten van de werkgever, zich ertoe om een deel van de opleidingskosten aan deze laatste terug te betalen, indien hij de onderneming verlaat voor het verstrijken van een overeengekomen periode.

Vanaf 1 januari 2021 zullen volgende bruto jaarloongrenzen volgens de loonadministratie van toepassing zijn op:

  • het niet-concurrentiebeding, met uitzondering van de handelsvertegenwoordigers: 72.402 euro
  • het niet-concurrentiebeding van toepassing op de handelsvertegenwoordigers: 36.201 euro
  • het arbitragebeding: 72.402 euro
  • het scholingsbeding: 36.201 euro

2.       VERLENGING DOELGROEPVERMINDERING EERSTE AANWERVINGEN

Om de loonkost te drukken, voerde de Belgische wetgever de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen in.

Een nieuwe werkgever die overgaat tot aanwerving van de eerste zes werknemers geniet:

  • een volledige kwijtschelding van de basis sociale bijdragen ten laste van de werkgever voor onbepaalde duur voor de eerste werknemer;
  • een korting op de sociale bijdragen ten laste van de werkgever gedurende een aantal kwartalen voor de tweede tot de zesde werknemer.

De doelgroepvermindering voor de eerste werknemer is van onbepaalde duur, maar kan voorlopig enkel toegepast worden voor aanwervingen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. De werkgever zou dus in 2021 niet meer kunnen genieten van deze doelgroepvermindering voor een eerste aanwerving.

Er werd evenwel een wetsvoorstel ingediend om de doelgroepvermindering voor een eerste werknemer te verlengen na 31 december 2020.

De kans is groot dat de verlenging effectief in wetgeving zal worden gegoten, maar momenteel is er nog geen wettelijk kader voorhanden.

3.       CORONA UPDATE

a)      RSZ– compensatieregeling

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, werd er een compensatieregeling ingevoerd voor bepaalde werkgevers die in het 3de kwartaal van 2020 actief waren. Werkgevers die failliet zijn verklaard of van wie het RSZ nummer voor 1 oktober 2020 werd geschrapt, komen niet in aanmerking.

De RSZ publiceerde een lijst van werkgeverscategorieën en NACE-codes van werkgevers die aanspraak kunnen maken op de compensatie. De werkgever kan via een tool (https://www.checkrszcompensatie.be/compensation) zelf nagaan of hij in aanmerking komt voor de compensatie. Indien de werkgever volgens de online check niet in aanmerking komt voor de premie maar toch van mening is dat hij recht op compensatie heeft, dan kan hij dit aan de RSZ laten weten via het onlineformulier. Dit formulier krijgt de werkgever aangeboden bij een negatieve online check.

De begunstigde werkgevers ontvangen een tegemoetkoming die overeenstemt met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het 3de kwartaal 2020.

De berekening van de premie verloopt in twee stappen. De RSZ berekent een voorlopige premie op basis van de aangiften van het 1ste kwartaal 2020. In de loop van november 2020 heeft de RSZ de voorlopige premie berekend en automatisch gestort op de RSZ-rekening van de werkgever. De RSZ brengt de werkgever van het bedrag op de hoogte via de e-Box Onderneming.

Van zodra de aangiften van het 3de kwartaal binnen zijn, wordt de definitieve premie berekend. De RSZ zal de bijdrage voor het 3de kwartaal vergelijken met het bedrag van de voorlopige premie. Is de bijdrage voor het 3de kwartaal lager dan de voorlopige premie, dan zal de werkgever de voorlopige premie behouden. Is het bedrag hoger dan de voorlopige premie, dan wordt begin 2021 het verschil aan de werkgever toegekend.

 

b)      Bijzonder ‘corona’ afbetalingsplan

Vanwege de coronacrisis werd er een bijzonder ‘corona’ afbetalingsplan mogelijk gemaakt voor de bijdrage van het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2020 en voor de afrekening van het vakantiegeld 2019.

De RSZ kan zodoende afbetalingstermijnen toekennen voor een periode van maximaal 24 maanden.

In het kader van dit bijzonder minnelijk ‘corona’ afbetalingsplan, zullen in principe geen bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten aangerekend worden. De werkgever kan de aanvraag indienen via het portaal van de RSZ.

 

c)       Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona voor vakantierechten

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens ‘corona’-overmacht werden gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen voor wat betreft het recht op jaarlijkse vakantie voor de periode van 1 februari tot 31 augustus 2020.

Er werd aangekondigd dat de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens ‘corona’-overmacht die in de periode van 1 september 2020 tot 31 december 2020 vallen, ook gelijkgesteld zullen worden met gewerkte dagen voor de vaststelling van het aantal vakantiedagen en vakantiegeld in 2021.

Om de werkgeverskost, ten gevolge van deze gelijkstelling, te compenseren zal er worden voorzien in een financiële compensatie voor de werkgevers. Voor de arbeiders komt er een budget voor de vakantiekassen. Voor de bedienden krijgen de werkgevers een directe tegemoetkoming.

Dit moet echter nog in officiële regelgeving worden gegoten.

 

d)      Gewijzigde quarantaineverplichting in België vanaf 18 december 2020

Personen die na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone in het buitenland naar België reizen, zullen vanaf 18 december verplicht 10 dagen in quarantaine moeten én zich na 7 dagen laten testen op Covid-19. Wie op dag 7 negatief test, moet niet langer in quarantaine.

Sinds midden oktober waren personen die terugkeerden uit een rode zone niet langer verplicht om automatisch in quarantaine te gaan. In plaats daarvan moest er een zelfevaluatie worden ingevuld op het Passenger Locator Form en werd zo beoordeeld of iemand al dan niet in quarantaine moest.

Vanaf 18 december moet het Passenger Locator Form bij een verblijf van langer dan 48 uur nog steeds worden ingevuld, maar de zelfevaluatie valt weg.

De wettekst hieromtrent is nog niet gepubliceerd en momenteel worden de uitzonderingen op de verstrengde quarantaineverplichting nog bekeken. De Belgische werkgeversorganisaties zijn alvast aan het lobbyen voor een uitzondering op de regel voor professionele verplaatsingen.

Van zodra we hierover uitsluitsel hebben, informeren wij u uiteraard verder.

 

e)      Update – telewerken grensoverschrijdende context

We informeerden u reeds eerder over de impact van het telewerken op de fiscale en sociale zekerheidspositie van werknemers die grensoverschrijdend tewerkgesteld worden.

Zoals we reeds aangaven, had de Belgische overheid beslist dat zij in de beoordeling van de toepasselijke sociale zekerheid geen rekening houdt met de periodes van telewerk op het Belgisch grondgebied omwille van de coronacrisis en dat met ingang van 13 maart 2020. Deze maatregel werd nu verlengd tot 30 juni 2021.  Let wel, de datum kan worden herzien in functie van de coronamaatregelen.

Ook de akkoorden die de Belgische fiscus eerder afsloot met de fiscale autoriteiten van onze buurlanden Luxemburg, Frankrijk, Nederland en Duitsland werden inmiddels verlengd tot 31 maart 2021. Tot 31 maart 2021 zullen bijgevolg de telewerkdagen omwille van de coronacrisis door de fiscale autoriteiten beschouwd worden als dagen gepresteerd in het land waar men normaal tewerkgesteld is.

 

4.       VERLOF VADER OF CO-OUDER VERHOOGD NAAR 15 DAGEN

Vanaf 1 januari 2021 zal het geboorteverlof worden verhoogd van 10 naar 15 dagen.

Een vader of co-ouder zal dus recht hebben op 15 dagen geboorteverlof, op voorwaarde dat het kind geboren is op of na 1 januari 2021. Vanaf 2023 zal het geboorteverlof worden verhoogd naar 20 dagen.

Tijdens de eerste 3 dagen van het geboorteverlof behouden werknemers hun loon, daarna vallen ze terug op een uitkering.

Wij wachten nog op de officiële publicatie van deze regeling in het Belgisch Staatsblad.

 

5.       CO2 REFERENTIEWAARDEN BEDRIJFSWAGEN

De CO2 referentiewaarden voor de berekening van het voordeel alle aard voor de bedrijfswagens voor 2021 zijn bekend. De waarden zullen afnemen, waardoor het voordeel alle aard in 2021 zal toenemen.

Voor 2021 zal de CO2 referentiewaarde afnemen van 111 gram naar 102 gram van benzinewagens en van 91 gram naar 84 gram voor dieselwagens.

Nog vragen over de loonadministratie Q1 2021?

Heeft u nog bepaalde vragen in verband met de loonadministratie Q1 2021? Neem contact met ons op en we helpen u snel verder.

***

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.